Debat.png

Renover krucifiks ved kirken

Foran Glostrup Kirke findes et smukt trækrucifiks udført af billedhuggeren Jørgen Windfeld Schmidt. Det blev indviet den 3. april 1942 så det nærmer sig de 80 år. Desværre mangler højre fod på krucifikset og denne findes i sognet. Kunne kommunen,

Debat.png

Pas bedre på sårbare unge

Flertallet i Glostrups kommunalbestyrelse er parat til at spare mange penge på nogle af de mest udsatte borgere. På kommunalbestyrelsesmødet 24. juni blev et forslag fremmet om at spare på kontoen for anvendelse af bosteder. Der er helt overvejende tale

Top