fbpx
Ufinansieret gaveregn og budgetunderskud
Debat_web.png
DEBAT.  

Det snævre røde budgetflertal har givet borgerne i Glostrup en ufinansieret gaveregn her op til kommunalvalget. Den sørgelig kendsgerning er, at det medfører et kæmpe budgetunderskud på ca. 71 mio. kr. i 2023 og et budgetunderskud på ca. 11 mio. kr. i 2024.

Venstres borgmesterkandidat har på flere vælgermøder i folkebladet og på Facebook forgæves efterspurgt en forklaring, men Socialdemokraterne er tavse som graven. Ved et vælgermøde på Glostrup Bibliotek svarede Socialdemokratiets repræsentant Morten Nygaard blot, at budgetunderskuddet ikke er så slemt endda, Fordi det ”bliver meget mindre i 2024”. Socialdemokratiets borgmesterkandidat Kasper Damsgaard sad som tilskuer, men havde valgt ikke at forsvare budgetforliget.

Det snævre flertal består af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti. I alt 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen mod de resterende 9. Det mindst mulige flertal.

Noget lignende skete i 2018, hvor Socialdemokratiet med et rødt flertal var ophavsmænd til et stort budgetunderskud. Enigheden ophørte efter et års tid, og siden har Venstre brugt et par år på at genoprette økonomien.

Det viser i mine øjne, at den røde side af kommunalbestyrelsen ikke magter at styre økonomien uden underskud i Glostrup kommune og således ikke er et økonomisk ansvarligt parti.

Svar: Hellere samarbejde end Blokpolitik og mudderkastning

Dan Kornbek Christiansen (K), Spidskandidat og medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Glostrup

Det er en kendsgerning, at både Venstre og Konservative har indgået i budgetforlig med Socialdemokratiet i denne valgperiode. Men det er kun V, som peger fingre og skriver artikler og udgiver pjecer, hvor de omtaler andre borgerlige partier som en del af “rød blok”.

For mig virker det gammeldags og umoderne, når Venstre i Glostrup krampagtigt forsøger at holde fast i modsætningsforholdet mellem RØD og BLÅ blok – helt ærligt så virker det på mig som om nogle i Venstre ikke har fuldt med tiden og måske har sovet lidt i timen.

Var det ikke netop Venstres tidligere formand – med opbakning fra partiet – der for år tilbage foreslog et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet til gavn for danskerne. Jeg mener, det var dengang Venstre lagde forestillingen om et evigt modsætningsforhold mellem det man i gamle dage kaldte Rød og Blå blok i “graven” og fokusere på et konkret samarbejde hen over midten i dansk politik til gavn for borgerne.

Det er faktisk også sådan Venstre har arbejdet i de seneste to år i Glostrup, hvor V har konstitueret sig med blandt andet Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten og fordelt udvalgsposter, penge etc. samt lavet to budgetforlig.

Lad os hellere se fremad og vurdere hinanden på de resultater vi opnår ved netop at kunne samarbejde med andre partier.

Helt konkret har Konservative i Glostrup været med til at afskaffe mange af de forringelser og takststigninger som Venstre tidligere har vedtaget sammen med Socialdemokratiet og Borgerlisten, som ramte børne-, unge- og ældreområdet. Og det har vi forøvrigt gjort uden at sætte skatten op.

Vi konservative er om nogen borgerlige stemmer, der arbejder og samarbejder. Og som et konkret resultat af samarbejde med andre partier er det nu blevet både lettere, bedre og billigere at være borger her i Glostrup. Det er da god borgerlig politik – og det håber jeg også Venstre kan se, selvom vi er midt i en valgkamp.

Svar: Kommunens økonomi har det bedre end nogensinde før

Af Kasper Damsgaard (S), spidskandidat for Socialdemokratiet til KV21 i Glostrup

Kære Torben Martinsen. Tavse som graven er min optik måske lige at stramme den. Jeg skal ikke kunne sige, om du bevidst eller ubevidst har glemt Kommunalbestyrelsesmødet d. 13/10, hvor vi diskuterede netop budgettet i et par timer.

Men Morten Nygaard har jo faktisk ret. Med fare for at gentage mig selv (i forhold til læserbrevet fra Piet), så har vi fået en ekstraordinær selskabsskat på 124 mio. Dem har vi valgt at investerer stille og roligt hen over de kommende år, da vi mener, at pengene selvfølgelig skal komme borgerne til gode.

Derfor betegner forligspartierne det som et forbrug, hvorimod du og Venstre selvfølgelig kalder det et underskud. Fakta er, at pengene bliver brugt på udvidelse af Skovvangskolen, Nordvangskolen, istandsættelse af Toftevej, Klub Ejby og en masse andre af kommunens faciliteter. Alt sammen engangsinvesteringer så de ikke kommer til at belaste kommunens serviceramme på sigt. Tværtimod vil renoveringsarbejderne spare kommunen for en del store udgifter på sigt.

Hvis det skulle være gået din næse forbi, så kan man i økonomioversigten for budgettet se, at vi til fulde overholder vores egen økonomisk vedtagne politik i kommunen. Økonomioversigten ligger i referatet fra KB mødet d. 13/10-2021. punkt nr. 34, Vedtagelse af kommunens budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, hvis du skulle have lyst til at se på det endnu engang.

I forhold til samarbejdet i 2018 valgte vi at bryde budgettet op, fordi vi indgik en samarbejdsaftale med dig og Venstre – ikke på grund af økonomien. Borgmesteren var selv ude og italesætte, at blandt andet det specialiserede område var ude af kontrol, og at vi derfor måtte trække i håndbremsen.

Dette var en tendens, man også oplevede i resten af Danmark. Socialdemokratiet har været med i fire ud af fire budgetter i denne periode, og kommunens økonomi har det bedre end nogensinde før.

Derfor bliver den samme sang fra Venstre efterhånden en smule trættende. Jeg vil opfordre jer til at kigge indad og måske få styr på jeres egne politikker i stedet for at koncentrere jer så meget om andres. Det er jo ingen hemmelighed, at I er gået tilbage fra 7 til 5 mandater i indeværende periode. Både under John og Piet har Kommunalbestyrelsesmedlemmer forladt jeres gruppe. Så måske skulle i bruge den kommende tid på lidt selvransagelse og lidt mindre tid på at kritisere andre. Det andet bidrager absolut ikke til et fremtidigt, konstruktivt samarbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top