fbpx
Mulighed for hjemmepasning af eget barn
Debat_web.png
DEBAT.  

Der er 71 kommuner i Danmark, der har indført tilskud til pasning af eget barn i hjemmet. Glostrup er ikke en af dem. Bylisten ønsker at indføre mulighed for hjemmepasning for forældre med børn i alderen op til 2 år og 10 måneder.

Det gør vi, fordi al forskning peger på, at de mindste børn trives og udvikler sig rigtig godt ved hjemmepasning. Vi gør det også, fordi vi mener, at forældrene i Glostrup skal have lov til selv at bestemme over deres børn.

Reglerne omkring hjemmepasning er defineret i Dagtilbudsloven §16, og her sikres det, at forældre, der hjemmepasser, skal leve op til forskellige krav fx. i forhold danskkundskaber. Her er det reguleret, hvilken personkreds, der kan få tilskud, hvor høj en procentsats af driftsomkostningerne til daginstitution tilskud det må udgøre og ikke mindst, hvornår og i hvor lang tid et sådant tilskud kan gives.

Erfaringerne fra København viser, at mulighed for hjemmepasning i bedste fald udgør en besparelse for kommunen på mindst 15% af udgifterne til nettodriftsomkostninger, som kommunen almindeligvis ville skulle betale til en daginstitutionsplads.

Ligeledes viser erfaringer fra Københavns, at de forældre, der vælger at hjemmepasse, ofte er forældre med minimum mellemlange videregående uddannelser. Det er familier med ressourcestærke, socioøkonomiske forudsætninger, der erfaringsmæssigt vælger hjemmepasning til, hvilket betyder, at Glostrup Kommune ikke risikerer at få et efterslæb af børn, der er blevet holdt uden for det omkringliggende samfund, ikke har aldersadækvate sprogkundskaber eller ikke har fået mulighed for at tilegne sig det følelsesmæssige og sociale fundament, som det lille barn har brug for, når det møder verden. Endelig viser erfaringerne, at ressourcestærke vordende børnefamilier vælger kommuner til, hvor hjemmepasning er en mulighed, og dem har vi al mulig interesse i at tiltrække.

Nogle lokale politikere er skeptiske over for hjemmepasning. Det er de blandt andet fordi, de mener, at børn har bedst af at socialisere med andre børn frem for at være hjemme hos deres forældre. Disse politikere taler mod bedre vidende, når vi taler om børn i vuggestuealderen. Der er simpelthen ingen evidens overhovedet, der bare tilnærmelsesvis peger i denne retning. Snarere tværtimod.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top