fbpx
Hvor langt vil socialdemokraterne gå?
DSC06945.jpg

Det grønne strøg inspirerer til mødet mellem generationer. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Henrik Rasmussen (K) er borgmester i Vallensbæk
DEBAT.  

Jeg må ærligt indrømme, at jeg selv fik kaffen galt i halsen, da jeg så den flyer, Socialdemokratiet har omdelt i kommunens almene boliger.

På intet tidspunkt har jeg haft en nedladende holdning til nogen borgere i Vallensbæk, lige meget hvor de bor, heller ikke i almene boliger. Jeg har selv boet i Højstrupparken. Ej heller har jeg sagt, hvad jeg citeres for.

Igennem de seneste år har jeg måttet stå model til en del usande påstande på sociale medier, men at de nu spredes på tryk, påvirker mig. Men jeg vil gerne forklare, hvad jeg mener.

Det at bo i Vallensbæk er noget ganske særligt. Vi ligner på mange måder ikke andre kommuner.

Vallensbæks boligprogram skal være mangfoldigt. De fleste mennesker oplever tider i deres liv, hvor behovet for en bolig, som matcher livssituationen bedre, opstår. Her skal der være mulighed for, at vores borgere kan blive boende i Vallensbæk, uanset om man er ung, fraskilt eller ældre.

Sammensætningen af boligtyper har stor betydning for, hvilken service man kan ønske og forvente af sin kommune. Det gælder, uagtet om det er dagtilbud, skole, fritids- eller seniorliv. At kommunen er attraktiv at bo i har en stor betydning for værdien af den bolig, man har. I Vallensbæk har jeg været med til at opføre 274 almene boliger over tid, fordi det gav mening for Vallensbæks borgere (Firkløverparken og Stationstorvet). Og jeg vil ikke udelukke, at der kommer flere, hvis behovet opstår.

I kommunalbestyrelsen følger vi den udviklingsstrategi, som også socialdemokraterne har stemt for – og den handler blandt andet om at tiltrække ressourcestærke borgere.

Når vi taler om, at vi gerne vil tiltrække ressourcestærke til Vallensbæk, så er der ikke nødvendigvis tale om økonomiske ressourcer. Ressourcer er meget mere end høj indkomst. Vores ønske er at tiltrække borgere, som kan gavne vores by med de ressourcer, de har, uagtet om man har en direktørløn eller en helt almindelig gennemsnitsløn. Det handler samlet set om at tiltrække dem, som gerne vil vores by og som aktivt ønsker at bidrage til fællesskabet. Jeg synes, at det er helt okay at have ambitioner for sin by. Vi har derfor et ønske om, at Vallensbæk skal have boliger af høj kvalitet. Kvaliteten er medvirkende til at opretholde vores kommune som en attraktiv bo-kommune.

Vallensbæk skal forsøge at udvikle sig efter livsbehov. Det betyder ikke, at man har krav på, at der altid kan stå en ledig, billig almen bolig klar, når man forventer det, som Socialdemokraterne vil finansiere for skattepenge. Med det vedtagne varierede boligprogram vil det derimod betyde, at der vil være mulighed for at købe eller leje en bolig, så man kan blive i Vallensbæk, hvis og når ens livssituation ændrer sig.

At socialdemokraterne med Søren Wiborg som borgmesterkandidat vil ændre boligsammensætningen i Vallensbæk, er fair nok. Men den retorik der tages i brug her, tager jeg kraftigt afstand fra, også selvom det er valg.

Skyd bare budbringeren

Søren Wiborg (S), Socialdemokratiet i Vallensbæk og medlem af kommunalbestyrelsen

Det er indiskutabelt, at Henrik Rasmussen til dialogmøde om kommuneplanen d. 6. oktober 2020 i Havet (KB-salen) i Kultur- og Borgerhuset udtalte ordene ”ressourcesvage borgere”. Der deltog ca. 70 borgere i det offentlige dialogmøde. Borgmesterens ord faldt i et svar om flere almene boliger, som en borger stillede. Der var flere tilhørere fra bl.a. Højstrupparken, der er Vallensbæks ældste almennyttige boligområde.

Heldigvis gik formanden for Vallensbæk Boligselskab i rette med borgmesteren, men ordene stod til troende. Flere deltagere har efterfølgende beskrevet forløbet i forskellige opslag på Facebook. Opslag som Socialdemokratiet ikke har stået bag, men som er slået op af ramte borgere i vores fire almene boligafdelinger.

Socialdemokratiet ønsker flere billige almene boliger. Bolig- og Planstyrelsen har tidligere analyseret sig frem til at den gennemsnitligt husleje i almene boliger er 970 kr. pr. kvm. og 1.470 kr. pr. kvm. i private udlejningsboliger. Privat udlejning er mere end 30 % dyrere. Socialdemokratiet har stort set hver gang, vi har set en lokalplan for et nyt byggeri i Vallensbæk fremsat forslag om, at 25 % skulle opføres som familie-, ældre- og/eller ungdomsboliger. Vi ønsker en blandet boligby. Vi ønsker også vækst, da det efter vores opfattelse er med til at udbygge den kommunale velfærd.

Der er omkostninger ved at bygge alment. Kommunen skal bidrage med 10 % i grundkapital. Til gengæld øges udligningsbidraget til kommunen, så den engangsinvestering grundkapitalindskuddet koster, kommer retur over en årrække i form af øget statsligt tilskud til udligningsordningerne. Som bekendt er det Henrik Rasmussen, der sidder med flertallet, så vi er ikke kommet længere end at fremsætte vores ønsker i udvalgsbehandlingen. Det vil vi lave om på i den nye periode, hvor der bl.a. skal bygge på VUC-grunden i Vallensbæk nord. Henrik Rasmussen fremhæver, at han har medvirket til at opføre 274 almene boliger i sin borgmestertid, svarende til 23 om året – ikke særligt imponerende og næppe noget at prale af.

Når man som borgmester og lokalpolitiker i øvrigt (mig selv inklusive) udtaler sig offentligt, så sker det, at man ville have udtrykt sig anderledes, hvis man havde fået tid til at tænke sig om. Der burde så kun være to muligheder. Enten holde man fast i sit udsagn, fordi man mener det. Eller også lægge man sig fladt ned og siger, der strammede jeg lige skruen for meget og udtaler en beklagelse. Er det sidste tilfældet, så hører man ikke mere om sagen fra Socialdemokratiet her i kommunen.

Vi kan alle lave fejl. Henrik Rasmussen, jeg vil alligevel ønske dig et godt valg den 16. november. X ved Liste A.

Søren Wiborg (S), Socialdemokratiet i Vallensbæk og medlem af kommunalbestyrelsen. Foto: Robert Hendel


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top