fbpx
Carolines Have og 400.000 kubikmeter grundvand
DSC06971.jpg

Erik Kærgaard ønsker byudvikling, der tiltrækker borgere, som bidrager til udviklingen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Erik Kærgaard er kandidat for Vallensbæklisten til Kommunalvalget den 16. november 2021. Foto: Jesper Ernst Henriksen
DEBAT.  

Byggegrunden, hvor bebyggelsen ’Carolines Have’ skal opføres, ligner en mudderpøl, fordi grundvandet står alt for højt til, at der kan bygges på det sted. Det er jo gammel mosebund. Derfor undrer mange sig over, hvad der foregår i kvarteret omkring Nordfeldvej, Liselundsvej, Torbenfeldvej og Nysøvej – i området fra Vejlegårdsvej ned mod Store Vejleå.

For at byggeriet kan komme videre og imens den underjordiske P-kælder anlægges, skal der i de kommende 7 måneder oppumpes 400.000 kubikmeter grundvand. Det svarer til ca. 4.000 husstandes årlige forbrug og indebærer erfaringsmæssigt en stor risiko for, at mange af kvarterets huse får revner og sætningsskader.

For at reducere den risiko vil bygherren rense vandet og nedpumpe 75% af vandet igen, således at grundvandslommerne ikke klapper sammen. Det skal foregå gennem de søljebårne ledninger, der etableres i kvarteret. Men 100.000 m3 skal ledes direkte ud i Store Vejleå.

Bygherren har sit ’på det tørre’, for han har fået en miljøgodkendelse af kommunen. Vel at mærke uden at de berørte nabogrundejere er taget med på råd eller er blevet advaret om risikoen. De er end ikke blevet rådet til at fotodokumentere deres huse for revner, hvilket ellers er sædvane.

Sådan foregår udbygningen i Vallensbæk. Bygherrens interesser går forud for de almindelige borgeres sikkerhed.

Svar vedrørende Carolinehaven

Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

I forbindelse med opførelsen af Carolinehaven bliver der behov for at sænke grundvandet i en midlertidig periode, dér hvor der skal graves ud til en parkeringskælder.

Miljømyndigheden i Ishøj, der har vurderet sagen og givet tilladelsen, har netop taget stilling til risikoen for sætningsskader i deres krav til bygherren. Det er bl.a. grunden til, at noget af det grundvand, der pumpes op ved det kommende parkeringsanlæg, bliver pumpet ned i andre boringer for at opretholde grundvandsspejlets naturlige niveau i resten af området. Det er en almindelig og fagligt anerkendt metode for at sikre de omkringboende borgeres ejendomme, og metoden er også i fuld overensstemmelse med lovgivningen.

Bygherren er pålagt af sende informationsbreve ud til naboerne, og heraf fremgår det, at der vil ske en fotoregistrering af en række boliger, så hvis der – mod forventning – skulle opstå skader under udførelsen af byggeriet, er der dokumentation for dette. Dette er netop for at beskytte naboejendommene mod sætningsskader, så bygherren har absolut intet ”på det tørre”.

Der er stillet høje krav til byggeriet, da vi ønsker et kvalitetsbyggeri med parkering i kælder. Jeg kan sagtens forstå, at det kan virke voldsomt at pumpe grundvandet op. Men jeg kan konstatere, at der er stor opmærksomhed på, at det skal foregå på en ordentlig og sikker måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top