fbpx
Brøndbys dyre renovationsplan
Debat_web.png
DEBAT.  

Lige nu behandles ”Affaldsgebyrer for husholdninger og institutioner i 2022” politisk, og jeg er ikke helt sikker på, om de er endeligt vedtaget.

Jeg forstår i princippet godt, at renovationen skal hvile i sig selv, men med de planlagte store omlægninger vil de økonomiske konsekvenser i disse alvorlige inflationstider være store for en folkepensionist som for eksempel undertegnede.

For min husstand stiger gebyrer for Mad- og restaffald med 8,1% eller 87,10 kroner, storskrald m.m med 31,8% eller 550 kroner samt haveaffald med 3,2% eller 10 kroner. Eller i alt med 647,10 kroner årligt, hvilket er et stort beløb i en folkepensionists budget.

Samtidig er mange andre priser stærkt stigende – ikke mindst energipriser – hvorfor rådighedsbeløbet er mærkbart faldende. I kommunens Ressource- og affaldsplan 2022-2033 savner jeg initiativer, der skal hjælpe for eksempel folkepensionister, når Ressource- og affaldsplan 2022-2033 skal gennemføres.

Svar: Renovationsfirmaerne er blevet dyrere

Af Vagn Kjær-Hansen (SF), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune

Kommunalbestyrelsen har vedtaget renovationstaksterne for 2022, og de stiger ganske rigtigt. Taksterne skal afspejle udgifterne, idet renovationsområderne skal hvile i sig selv. Vi får et nyt renovationsfirma i 2022, og opgaven har været i udbud.

Her lå priserne generelt højere end de var i den gamle kontrakt. En del af prisstigningen skyldes miljøkrav om blandt andet elektriske skraldebiler.

Det hører ikke hjemme i Ressource- og affaldsplanen at hjælpe pensionister eller andre, som rammes af prisstigninger. Det er derimod en opgave for socialforvaltningen, som administrerer personlige tilskud til pensionister med dårlig økonomi som rammes af ekstraudgifter.

Regeringen har netop søsat en ”varmepakke” målrettet pensionister og andre med dårlig økonomi, hvor man søger tilskud hos kommunen til stigende energiudgifter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top