fbpx
Hvad blev der af det trygge Vallensbæk?
Debat_web.png
Debat  

En molotovcocktail bliver smidt mod en lejlighed i Vejlegårdsparken. En bil bliver sat i brand i Amalieparken. Åbenlyst salg af narkotika på Vallensbæk Stationstorv. Hvad blev der af det trygge Vallensbæk?

Tidligere på året stillede Dansk Folkeparti i kommunalbestyrelsen forslag om at etablere et lokalt vagtkorps i kommunen, der kan assistere politiet og bidrage til at genskabe trygheden.
Forslaget blev stemt ned af Konservative og Socialdemokratiet. Men måske den senere tids triste udvikling i kommunen kan få partierne på bedre tanker?

Sagen er at Vallensbæk er ideel til det nye tryghedskorps. Kommunens beskedne geografiske størrelse betyder, at vagter hurtigt kan komme på tværs af kommunen, og dermed hurtigt kan rykke ud, hvis indbrudstyve er på spil, utilpassede indvandrere skaber problemer eller der foregår narkohandel.

Borgerne i Vallensbæk er utrygge. Konservative og Socialdemokratiet fastholder et glansbillede af kommunen, som den var for ti eller tyve år siden. Der skal handling til nu.

Svar 1: Tryghed i Vallensbæk

Henrik Rasmussen (K)
Borgmester i Vallensbæk

Jeg tager det seriøst, hvis nogen føler sig utryg i Vallensbæk, men jeg kan ikke genkende Kenneth Kristensens Berth påstand om en generel utryghed blandt Vallensbæks borgere.

Vallensbæk Kommune og Vestegnens Politi samarbejder løbende i regi af lokalrådet. Rådet mødes jævnligt og diskuterer blandt andet forebyggende tiltag og tryghedsskabende indsatser. I 2020 afsatte vi i Kommunalbestyrelsen yderligere penge til SSP-indsatsen og flere steder i kommunen er der videoovervågning. Vallensbæks gadeteam opsøger børn og unge i bybilledet for at skabe tryghed for byens borgere og hjælpe de unge godt på vej i livet.

Det kunne tyde på, at vores tiltag har en positiv effekt, da det af politiets nyeste måling af politianmeldelser i Vallensbæk for 2021 fremgår, at der er sket et markant fald i antal anmeldelser. Det må være et udtryk for en større grad af tryghed blandt borgerne i kommunen. Faktisk har vi de seneste fem år set et generelt fald i politianmeldelser i Vallensbæk.

Vi har altid fokus på borgernes tryghed, og derfor har jeg sammen med mine borgmesterkollegaer og politiet taget initiativ til en decideret tryghedsstrategi, som skal munde ud i yderligere tryghedsskabende indsatser.

Svar 2: Dansk Folkepartis retorik er mere utryghedsskabende

Søren Wiborg (S)
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet til Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Selvfølgelig er det alvorlige sager, som ikke hører hjemme i Vallensbæk. Det er imidlertid naivt at forestille sig, at det er noget et civilt vagtkorps kan håndtere. Disse sager er politiopgaver. Socialdemokratiet ønsker ikke under nogen omstændigheder et civilt vagtkorps til at gå strækmarch i Vallensbæks gader. Erfaringer fra udlandet viser, at det kan være mere utryghedsskabende. Hvad skal deres rolle være? Skal de kontrollere fredelige Vallensbæk borgere, som blot er på vej hjem? DF fik også lige føjet et par utilpassede indvandrere ind i teksten, hvilket i Kenneths Kristensen Berths snævre udsyn er årsagen til alle ulyksaligheder. Vi er i en tid med faldende ungdomskriminalitet over hele landet, så behovet er mere at få styrket SSP samarbejdet, så den positive udvikling fortsætter.

Jeg er af den opfattelse, at DF’s retorik fremmaner et utryghedsskabende skræmmedebillede af tingenes tilstand i vores – trods alt – rimeligt fredelige kommune. Aktuelt udtalte en forskningschef fra Trygfondet, at følelsen af utryghed er betydeligt højere end den reelt oplevet utryghed. Det gør sig også gældende i Vallensbæk. Vi skal tage et fælles ansvar, og jeg kan i stedet anbefale Kenneth at gå nogle lange aftenture med Natteravnene i Vallensbæk. Det skaber tryghed blandt unge og ældre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top