fbpx
Flere og bedre boliger til unge med særlige behov
DSC05962.jpg

Det blev et velbesøgt vælgermøde i Unge for Ligeværd. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Det blev et velbesøgt vælgermøde i Unge for Ligeværd. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Unge for Ligeværd arrangerede debatmøde om boliger til unge med særlige behov. Efterfølgende har der været bred opbakning til de to vigtigste emner, nem-lig en renovering af Toftevej, og 10 lejligheder i et alment område

Til et velbesøgt valgmøde i SFO-lokalerne på Søndervangskolen blev muligheden for boliger til unge med særlige behov drøftet. Lokalerne bliver normalt brugt af foreningen Unge for Ligeværd til socialt samvær. Det var netop denne forening, der havde arrangeret debatmødet.

Mogens Mathiesen, der er formand for foreningen Ligeværd Storkøbenhavn, havde på forhånd talt med alle deltagende partier om foreningens ønsker.

Det ene ønske er 10 nye boliger til unge med særlige behov. De unge har nogle gange svært ved at få boliger, når de er færdige på for eksempel en STU, da de ikke har været opmærksomme på at blive skrevet op i en almen boligforening. Ideen er, at kommunen i samarbejde med et boligselskab reserverer 10 boliger til de unge samt et sted i samme område til fællesskab mellem de unge.

Enighed

På kommunalbestyrelsens møde i september, blev netop sådan et forslag fremført i fællesskab af samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Her var alle enige om, at forvaltningen i samarbejde med almene boligselskaber eller private udlejere undersøger behovet og økonomien i sådan en løsning.

At undersøge muligheden ser Mogens Mathiesen som en halv sejr.

– Det er vel halvt lykkedes. Det skal også gennemføres, siger han.

I forslaget fra politikerne står der, at de unge kan få et fælles mødested for eksempel i kvartershuset eller i Medborgerhuset. Ligeværd ønsker, at det bliver et fast sted, hvor de unge kan komme og gå, som det passer dem.

– Jeg håber, vi får snakket om forskellen på at have et fast sted at kunne mødes, når man har tid og lyst, og så mulighed for at mødes en gang om ugen i et kvartershus, siger Mogens Mathiesen.

Renovering

Det andet ønske fra foreningen Ligeværd var at få renoveret boligerne på Toftevej. Boligerne er i dårlig stand og har det laveste energimærke for boliger.
Udfordringen er, at beboerne skal betale markedshusleje, og hvis der bliver brugt for mange penge på at renovere boligerne, har de unge med særlige behov, der typisk lever af en førtidspension, ikke råd til at bo der. Der er i budgetforliget planlagt at bruge ni millioner kroner på at renovere boligerne.

– Toftevej er jeg stolt af, at vi når i mål med nu. Det har den dårligste energimærkning, man overhovedet kan få, der har vi nogle af vores mest udsatte borgere boende. Det er jeg meget glad for, vi får sat i stand, sagde Kasper Damsgaard (S) i forbindelse med budgetforliget.

Denne post vækker også glæde ved Ligeværd.

– Jeg er mest spændt på, om de vil inddrage beboerne og de pårørende. Og så håber jeg, at det holder i budgettet, og at det bliver gennemført, når valget er overstået, siger Mogens Mathiesen.

Inklusion i skolen

Det tredje store punkt på mødet var et ønske om bedre inklusion i folkeskolen i Glostrup.

Her var partierne lidt mere splittede, men de fleste talte for, at så mange som muligt skulle inkluderes i så meget som muligt af den almindelige undervisning.

– Jeg hørte, hvad partierne sagde, og der er noget at arbejde med i de næste fire år. Det bliver en opgave for Ligeværd. Har lærerne og pædagogerne uddannelse til at inkludere unge med særlige behov. Vi ønsker, at så mange som muligt er med i fællesskabet, siger Mogens Mathiesen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top