fbpx
Et friere, rigere og grønnere Glostrup
Piet.jpg

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Piet Papageorge (V), Borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup
DEBAT.  

Fremtiden er grøn, så simpelt er det. Derfor havde vi i Venstre glædet os til at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings debatmøde i tirsdags, men desværre har tilslutningen fra nogle af de andre partier og lister været så mangelfuld, at arrangementet blev aflyst.

Men Venstre brænder for den grønne omstilling, og vi vil derfor med dette læserbrev fremlægge vores planer og visioner for et friere, rigere og særligt grønnere Glostrup. For Venstre går det grønne på to ben; miljø & klima samt natur & bynær biodiversitet.

Miljø & Klima: Klimaudfordringerne er alvorlige, og Glostrup skal naturligvis yde vores bidrag til at mindske vores udledning af røg, møg og støj. Derfor bør kommunens bygninger energieffektiviseres, så vi fyrer for brugerne og ikke gråspurvene. Venstre mener også, at alle ny- og udbygninger skal klimasikres med bl.a. smarte regnvandsløsninger, og så skal kommunale mad- og kantineordninger mindske madspildet. Men kommunen kan ikke alene. Derfor er det vigtigt for Venstre, at vi forbedrer samspillet med vore virksomheder, herunder at vi kan tilbyde rådgivning og tilskyndelse til den grønne omstilling. Og endeligt er der forsyningen, hvor vi skal fortsætte udrulningen af fjernvarme til de sidste, ligesom vi skal fastholde vores lokale vandforsyning af rent drikkevand.

Natur & Bynær Biodiversitet: At værne om naturen, bestøverne og det mangfoldige planteliv kræver ifølge Venstre en målrettet indsats. Hvis vi fejler, vil vores truede dyrearter på kort sigt udryddes.

Derfor mener Venstre, at Vej og Park skal efteruddannes, således at tankerne bag biodiversitet indgår i den daglige grønne drift. Dette betyder for eksempel, at når vi fælder træer, så skal vi lade to til tre meter høje stubbe stå som insekt- og svampehoteller. Det betyder også, at vi i stedet for at skære stammerne til brænde eller flis skal lade det ligge i Glostrups natur. Disse stammer kunne med fordel placeres rundt om i byens parker i særlige ‘vilde naturområder’ af minimum 100 kvadratmeter (for eksempel den nordlige ende af Solvangsparken).

Endeligt ser vi, at samarbejdet med interesserede borgere og foreninger skal medvirke til, at ”Glostrups blomsterblanding” kigges i sømmene, således at den udelukkende består at hjemmehørende arter. Disse borgere kan desuden være med til at opdatere en database, hvor sjældne fugle, svampe, planter og insekter kan registreres, således at kommunens driftsfolk kan tage hensyn hertil i naturplejen.

Men idéer og ambitioner gør det ikke alene. Hvis Glostrup virkelig skal rykke på den grønne dagsorden, så kræver det økonomisk ansvarlighed. Hvis ikke de grønne ideer og intentioner følges op af ansvarlig og bæredygtig økonomisk styring, så bliver det bare ved tanker. For som vi siger i Venstre: ”Orden i økonomien giver frihed til velfærd og grøn omstilling”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top