fbpx
Der skal være plads til vores børn og unge
Debat_web.png
Debat.  

En by, hvor der er god plads til børn og unge er en by, hvor der er god plads til alle.

Vi brænder begge for at sikre børnenes og de unges plads i byen og ønsker at gøre det nemmere at være børnefamilie i Glostrup. Vi vil være med til at skabe de bedste rammer for det gode børne- og ungeliv. Vi har børn, som har gået/ går på Glostrup skole og vi har begge været inddraget i det specialiserede område. Derfor føler vi, at vi har noget at bidrage med og ønsker at gøre en forskel.

Vores mantra er, at minimum ikke er godt nok!

Vi vil skabe et generelt kvalitetsløft og øge trivslen for vores børn og unge i Glostrup.

På børneområdet ønsker vi bedre normeringer de rigtige steder dvs. vuggestuer, børnehaver, skole, SFO og i fritidsklubberne.

Taksterne på daginstitutionsområdet skal være til at betale og så skal det være nemmere at være børnefamilie, ved at have mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne.

Overnstående har Det Konservative Folkeparti i Glostrup netop haft indflydelse på at sikre i budget 2022. Det er vi rigtig glade for.

På skoleområdet vil vi bevare et frit skolevalg. Vi vil være med til at styrke muligheden for at børn kan gå i skole tæt på, hvor de bor, så de ikke skal krydse farlige skoleveje eller passere andre skoler. Trygge og sikre skoleveje er alfa og omga, når vi sender vores børn i skole. Dette vil vi fortsat kæmpe for.
I
foråret 2021 kæmpede jeg (Vicky) netop for retten til frit skolevalg sammen med nogle børnefamilier, hvilket var med til at sætte politisk fokus på at indskrivningsprocessen til Glostrup Skole ikke var optimal. I budget 2022 er der netop afsat økonomi til oprettelse af ekstra klasselokaler på afd. Skovvang, som kan være med til at løse nogle af de kapacitetsudfordringer, der pt. er på Glostrup skole.

Afd. Vestervang får årligt tilført økonomi for at være profilskole. Vi ser gerne, at alle skoleafdelinger på Glostrup Skole får lige meget opmærksomhed og de økonomiske ressourcer, som de har behov for. Derfor vil vi gerne have, at alle skoleafdelinger bliver profilskole og får gode muligheder for at drive SFO-, skole- og klubtilbud. Hvilken profil den enkelte skoleafdeling ønsker, skal ske i samarbejde med de enkelte skoleafdelingers ledelse, ansatte, elev- og lokalråd samt forældre og elever.

Vi ønsker også en kvaliceret og forbedret udskolingsmodel. Jeg (Vicky) har været en del af en initiativgruppe, som udarbejdede et forslag til ny udskolingsmodel i 2018, som også blev præsenteret for skoleledelsen, skolebestyrelsen og kommunalpolitikerne. Denne blev desværre sat på stand by, men vi ønsker at få kigget på modellen igen. Vi ønsker ikke, at klasserne skal splittes op efter 6. klasse. Vi ser at Glostrup Skole bliver det naturlige førstevalg for forældre og børn, og vi skal forsøge om Vi ikke kan fastholde eleverne på Glostrup Skole i skiftet ml. 6. til 7. klasse. For mange børn forlader Glostrup Skole i dette skift.

Derudover ønsker vi også, at der bliver mere lokal indflydelse, ansvar og økonomi lagt ud til de enkelte skoleafdelinger. De lokale skoleledere skal også have meget mere frihed til ledelse.
Vi har også erfaret, hvad besparelser på lejrture og introture betyder for trivslen i en klasse. Derfor kæmpede jeg (Vicky) sammen med andre forældre imod besparelserne, som blev vedtaget i 2019. Men gudskelov er det i budget 2022, besluttet at fjerne denne besparelse.

Det skal være muligt at tilbyde vores børn et 3. fremmedsprog ud over Engelsk og Tysk, som også blev fjernet via besparelser i 2019. Dette er også genindført i budget 2022.

Vi ønsker, at vores børn trivses og ser gerne at der sket et fagligt løft og højnet kvalitet i undervisningen på Glostrup Skole. For nuværende ligger lønniveauet for lavt i forhold til vores omegnskommuner. Derfor er der også sikret et tiltrængt lønløft, så Glostrup Skole netop kan fastholde og tiltrække nye gode lærer.

Vi ser desværre et alt for stort fravær og mistrivsel hos børn og unge i dag, og Glostrup Kommune kan ikke være bekendt ikke at gøre noget ved dette. Derfor ønsker vi en tidlig og korrekt indsats for vores børn og unge. Familierne skal hjælpes, og ikke føle at de står alene. Vi skal have et system, som samler op og koordinere indsatsen for hele familien i en styrket kvalitet. Vi mener, at der bør være et behandlingstilbud som fx ”Cool Kids” i Glostrup Kommune, samt at indgå i et samarbejde med Center for Angst.

Inklusion er blevet meget in, men vi mener ikke, at børn skal inkluderes for inklusionens skyld. Kommunen skal være bedre til at se, hvad der er bedst for det enkelte barn i samarbejde med forældre, lærer mv. Vi skal sikre alle børns trivsel.

På det specialiserede område, ønsker vi, udover en tidlig indsats, styrket sagsbehandling, en koordinerende koordinator, fastholdelse og tiltrækning af kvalificerede sagsbehandlere samt at vi igen kan tilbyde børn og unge mulighed for et tilbud som ”Globus”. Vi har behov for et døgnbehandlingstilbud for børn/unge, som mistrives i deres nærmiljø, og som kan yde støtte for den unge og dennes familie. Et behandlingstilbud, som kan støtte op med meta kognitiv behandling, sociale færdigheder og troen på et meningsfyldt liv, i nære relationer med familien, skole og uddannelsessystemet.

På ungeområdet vil vi have flere attraktive tilbud til de unge i Glostrup. Derfor ønsker vi at indgå i et samarbejde med Ungdomsskolen, Ungerådet og de unge i Glostrup, så vi sammen kan finde ud af, hvad der skal til at få et godt ungeliv i Glostrup. Men vi kunne ex.vis kigge på aktiviteter som div. musikarrangementer, fortsat at have en ungedag ved Glostrup Festival, forskellige events i biografen osv.

Vi ser gerne at Ungdomsskolen bliver styrket ved at sætte mere fokus på indhold og kvalitet og så skal vi have flere ungdomsboliger i Glostrup.

Sidst men ikke mindst, så bør vi indgå et større samarbejde med det lokale erhvervsliv og se på hvordan de unge kan få en praktikplads og erhvervsuddanelse.

Børn der trives, er glade børn. Hvis du er enig, så sæt dit kryds ved Det Konservative Folkeparti i Glostrup til kommunalvalget den 16. november.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top