fbpx
Truede statsministeren i video: Det kostede 50 dages fængsel
2020-10-08_at_12-52-50_Fujifilm_X-T4_DSCF6237x.jpg

Retten i Glostrup. Foto: Robert Hendel

I sidste uge blev en 52-årig mand ved Retten i Glostrup idømt 50 dages fængsel for at true statsministeren i en video på internettet. Foto: Robert Hendel
BRØNDBY. Retten i Glostrup idømte i sidste uge en 52-årig mand en fængselsstraf på 50 dage for at komme med trusler mod statsministeren i en video på internettet

50 dages ubetinget fængsel. Det er straffen, som en 52-årig mand fra Brøndby har fået for at true statsminister Mette Frederiksen (S).

Truslerne blev fremført i en live-udsendelse på videotjenesten YouTube. Her fortalte manden sine følgere, at han ville slå Mette Frederiksen ihjel. Det førte til, at politiet modtog en anmeldelse om trusler mod statsministeren.

Ved Retten i Glostrup erkendte manden i sidste uge, at det var ham på videoen, men at det var ment som en joke. Den forklaring valgte retten dog at tilsidesætte, dels på baggrund af det, der blev sagt i videoen, men også den måde, det blev udtrykt på. Retten vurderede ligesom Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, at der var tale om en trussel.

Den 52-årige mand blev derfor dømt efter Straffelovens paragraf 119 for fremsættelse af trusler mod en person, der arbejder i offentlig tjeneste eller hverv. Samtidig var det en skærpende omstændighed, at truslen blev fremført mod en persons lovligt fremførte politiske holdninger.

Udover dommen på 50 dages ubetinget fængsel valgte retten at konfiskere den 52-åriges mobiltelefon, fordi den blev brugt som distributionskanal, da truslerne blev fremsat i marts 2021.

– Dommen viser, at det er ganske alvorligt at true nogen, også selvom det bare er på nettet, lyder det fra Michelle Lindegaard, der er anklager ved Københavns Vestegns Politi.

§ 119 i Straffeloven

Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for trussel om vold efter stk. 1 skal der lægges vægt på den betydning, som lovovertrædelsen kan have for den pågældendes udførelse af tjenesten eller hvervet.

Stk. 4. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted.

Kilde: Retsinformation.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top