fbpx
Socialdemokratiet siger ét og stemmer noget andet
Debat_web.png
DEBAT.  

Er der noget jeg ikke bryder mig om i politik, så er det når politiske partier siger et og stemmer noget helt andet.

Socialdemokratiets Søren Wiborg skriver i Folkebladet den 25. august, at partiet vil afskaffe distriktslederfunktionen og have skolelederen tilbage. Dansk Folkeparti stillede i december 2020 forslag om netop dette i kommunalbestyrelsen. Ved den lejlighed stemte Socialdemokratiet imod vores forslag.

Socialdemokratiet har over de seneste uger runddelt en løbeseddel til borgerne, hvori partiet spørger borgerne, hvad de vil med grunden ved Køge Bugt Motorvejen, som Socialdemokratiet sammen med Konservative oprindeligt havde valgt at bygge boliger på.

På kommunalbestyrelsens møde i marts 2021 stillede Dansk Folkeparti forslag om at sende kommuneplanen til folkeafstemning. Det forslag blev afvist af Socialdemokratiet. Nu slår Socialdemokratiet pludselig til lyd for at borgerne skal høres – men i marts ville man ikke høre borgerne.

Jeg tror blot, at vi må konstatere, at der er gået valgkampen i den. Socialdemokratiet farer ud med sager, som de antager er populære blandt borgerne, og håber så, at borgerne glemmer, hvordan Socialdemokratiet rent faktisk har stemt i kommunalbestyrelsen de sidste fire år. Det bekræfter desværre blot det indtryk, at Socialdemokratiet ikke er til at stole på over en dørtærskel. Mon det er gået op for borgmester Henrik Rasmussen eller vil han stadig køre parløb med Søren Wiborg som i en valgkamp undsiger alle de ting som Henrik Rasmussen og Søren Wiborg ellers har været enige om de sidste fire år?

Undskyld – fordi Kenneth ikke hører efter og ikke forstår

Søren Wiborg (S), Spidskandidat for Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommune

På nogen områder ligner Kenneth Kristensen Berth og jeg hinanden. Er der noget jeg ikke bryder mig om i politik, så er det når politikere ikke hører efter og drager konklusioner, som er i strid med sandheden.

Dansk Folkeparti og Kenneths forslag om afskaffelse af distriktsledermodellen stemte Socialdemokratiet korrekt imod. Hvis DF havde lyttet efter, så tilkendegav vi netop, at vi ikke længere så distriktsledermodellen som den korrekte løsning for folkeskolerne i Vallensbæk. Der mangler ledelse i visse situationer, hvilket bl.a. kan anskueliggøres i det faktum, at der er for mange mobbesager, som ikke håndteres. Problemet med DF og Kenneths forslag var, at de ikke stillede noget alternativ op. Der var f.eks. ikke taget hensyn til håndteringen af børn i overgangen fra daginstitutionerne til folkeskolen, som trods alt har været en af gevinsterne ved distriktsledermodellen. Risikoen var derfor, at børn med udfordringer ikke fik den korrekte støtte og hjælp, når de startede i folkeskolen. Når Socialdemokratiet kommer igennem med en ny model, så skal det ikke være en DF-populistisk-hovsaløsning. Tingene skal være gennemarbejdet.

Om Vallensbæk Byhave så ville det have klædt Kenneth Kristensen Berth at høre efter. Socialdemokratiet finder principielt lokalplaner uegnet til folkeafstemning. Der kan være et utal af forskellige begrundelser for borgerne til at stemme en lokalplan ned. Derfor er kommunens udvikling et spørgsmål, der skal løses ved et kommunalvalg. Efterfølgende skal kommunalbestyrelsen indhente synspunkter fra borgene inden endelig afgørelse om en lokalplan træffes. Modsat DF så har Socialdemokratiet altid forbeholdt sig retten til at blive klogere. Og det er så sket i denne sag med Vallensbæk Byhave.

Afslutningsvis sætter jeg pris på, at Kenneth læser både vores flotte husstandsomdelte flyer og vores læserbreve. Tak for det. Det giver omtale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top