fbpx
Sandheden indhenter glansbilledet
Debat_web.png
Debat.  

’Vallensbæk har den bedste service og de mest tilfredse indbyggere’ – Hvor ofte har vi ikke hørt det fra de konservative politikere? Men dette glansbillede svarer ikke til det indtryk, vi selv har haft og fået fra andre borgerne.

Indbyggerne har desværre fået et dækningsløst glansbillede, for de konservative politikere ville kun have deres stemmer.

På skoleområdet bliver vores indtryk bekræftet i Berlingske Tidende, der den 27. august bragte en stor undersøgelse lavet af Cepos, der analyserede i hvilke kommuner eleverne får de højeste karakterer for færrest skattekroner. Og Vallensbæk ligger helt i bund som nummer 87 ud af 94 undersøgte.

Med et sådant resultat bliver det endnu sværere at få ressourcestærke tilflyttere til at leje sig ind i de konservative lejekaserner og det bekræfter vores betænkelighed over for den form for udbygning, der truer med at forringe kommunen på alle områder.

På daginstitutionsområdet er Vallensbæk den kommune på Vestegnen, der har færrest ansatte målt pr. barn og relativt færrest uddannede pædagoger.

Udvalgsformanden fra de konservative kan ikke få armene ned i bar begejstring, fordi de har ansat 10 nye pædagoger i kommunen, men undlader at nævne, at det er staten, som har betalt for dem via den pulje, der skal sikre minimums­normeringer i daginstitutionerne. Men på trods af, at det er staten, der har betalt de ekstra ansatte, har de konservative sat forældrebetalingen op. Det er virkelighedens konservative politiker, der smykker sig med lånte fjer.

På ældreområdet bryster Vallensbæk sig af at have de mest tilfredse ældre, men i de seneste uger har dagplejepersonalet delagtiggjort borgerne i de fortvivlede forhold, som de svageste ældre er blevet udsat for.

Virkeligheden viser, at de konservative på alle områder satser på spareøkonomi frem for kvalitet til borgerne.

Svar 1: Gode skoler tiltrækker ressourcestærke borgere

Ricky van Overeem (K) Formand for Børne- & Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

En enig kommunalbestyrelse har været optaget af, at vores elevers afgangskarakterer skal være blandt de 25% bedste i landet og det har vi opnået de seneste år.

Og ja – det har vi opnået, fordi vi har prioriteret vores skoler højt og det vil vi fortsat gøre.

Jeg tænker, at gode karakterer netop tiltrækker ressourcestærke borgere og ved derfor ikke, om Peer Svendsen tænker, at en besparelse på skoleområdet skulle kunne gøre det – for en ting er helt sikkert, elevernes karakterer, de fejler bestemt ikke noget.

Selvfølgelig skal vi være bevidste om, at pengene bruges bedst muligt og det går jeg gerne i dialog med skolerne om – men jeg har absolut ingen planer om at spare på skolerne.

Så kommer der en anden påstand om, at vi skulle pynte os med lånte fjer på dagtilbudsområdet – og her tænker jeg blot, at Peer Svendsen ikke har været opmærksom på vores tiltag – for ja vi har fået penge fra staten til at hæve normeringerne – men vi har i de sidste tre budgetforlig i Vallensbæk sat flere penge af til dagtilbudsområdet – altså udover dem fra staten – også til minimumsnormeringer. Vi har valgt at fastholde forældrebetalingen på 25% af den kommunale udgift til vores dagtilbud. Det giver nemlig mulighed for at ansætte 25% flere voksne end hvis vi ikke havde valgt den model.

Endnu en påstand fra Peer Svendsen handler om vores ældre og manglende service. Jeg er virkelig stolt af medarbejderne i vores hjemmepleje, de har knoklet hele sommeren for at borgerne blev berørt så lidt som muligt, i en periode hvor det har været rigtig svært at skaffe arbejdskraft.

Måske Peer Svendsen ikke helt ved, hvad han skal mene. Først får vi skyld for at bruge for mange penge og til sidst er påstanden, at vi satser på spare-økonomi.

Jeg kan blot konstatere, at vi gør vores allerbedste for at både børn, unge og ældre skal have gode vilkår i Vallensbæk.

Svar 2: Væksten er nødvendig

Henrik Rasmussen, Borgmester i Vallensbæk
Vækst er afgørende for Vallensbæks fremtid – så enkelt er det. Udligningsreformen rammer Vallensbæk med en ekstra årlig udgift på 29,1 millioner kroner. Penge der skal tages direkte fra vores service. Skatten er steget med 0,5 % direkte grundet i udligningsreformen, men dette er ikke nok til at dække hele udgiften. Skattestigning giver kun cirka 13 millioner kroner ekstra i kommunekassen. Vækst af familier i arbejde skal finansiere resten, alternativet til denne vækst er besparelser. Staten skal have sine udligningspenge ved lov, uanset hvilken løsning vi vælger.

Vallensbæk er blandt de mest effektive kommuner, når man regner på, hvad det koster at drive kommune pr. indbygger. Heldigvis er Vallensbæk attraktiv. Private investorer vil gerne udvikle erhvervsejendomme om til boliger, hvilket vi giver dem lov til. Alternativet til dette er, at de udnytter de nuværende og gældende lokalplaner, der giver dem lov til at bygge nyt industrierhverv på deres egne grunde. Jeg er overbevist om at de færreste vil ønske sig det, når det kommer til stykket.

Væksten fra 12.500 til 16.500 indbyggere i perioden 2010-2019 er den direkte årsag til, at vi nu kan bygge en svømmehal, at vi udvikler grønne rekreative områder som Pileparken, Fugletårnet og strandparken, samt vi har investeret et trecifret millionbeløb i dagtilbud og skoler. Derudover har vi en meget høj service på ældreområdet. Flere butikker åbner også i troen på befolkningsvækst, hvilket giver liv til Vallensbæk.

I perioden 2020 til 2021 er befolkningstallet stagneret, primært på grund af Vallensbækslistens politik om at forhindre 510 boliger på Egeskovvej. Dette resulterer direkte i, at kommunen i 2022 mangler cirka 20 millioner kroner i bloktilskud og 48 private plejehjemspladser, som skulle stå færdig i 2021. De 20 millioner kroner skulle dække resten af udligningsudgiften.

Den nuværende ansvarlige kommunalbestyrelse dækker dette tab ved at udskyde investeringer i kommunen, men til gavn for hvem?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top