fbpx
Ny daginstitution vil føre til huslejestigninger
Debat_web.png
Debat  

Uoplyst for beboerne i Tranehaven, vil den kommende daginstitution i Tranehaven i Brøndby, lokalplan 256, kunne medføre huslejestigninger på 300,- til 500,- kroner pr. måned for hver enkelte lejer. Huslejestigninger, som Brøndby kommune ikke har oplyst beboerne om. Som beboerne er uden skyld i eller har haft mulighed for at øve indflydelse på.

Jævnfør parkeringsnormen, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen, og som kan ses på Brøndby kommunes hjemmeside, så mangler Tranehaven aktuelt 118 parkeringspladser – og vi har i øjeblikket ingen overskydende parkeringspladser til rådighed. Vi råder over 218 pladser, som alle er i brug, hvor parkeringsnormen foreskriver, at vi skal have 336 pladser. Samtidig foreskriver detailplanen for lokalplan 256, at den nye daginstitution planlægges med kun 20 parkeringspladser, hvor parkeringsnormen foreskriver 40 parkeringspladser for en institution på 2.000 m2. Samtidig med etablering af adgangsveje til den nye daginstitution, så nedlægger kommunen 18 af Tranehavens eksisterende parkeringspladser.

Aktuelt kommer Tranehaven således til at mangle 156 parkeringspladser, når man medregner de 20 pladser, som kommunen dispenserer sig selv for ved etablering af daginstitutionen.

Etablering af en parkeringsplads koster et sted mellem 40.000,- og 50.000,- kroner. Det vil således koste Tranehaven et sted mellem 6,2 millioner og 7,8 millioner, hvis vi skal leve op til kommunens parkeringsnorm. Afhængig af finansiering vil dette beløb udløse en huslejestigning på mellem 300,- og 500,- kroner pr. måned for hver enkelt lejer. Samtidig vil tilkomsten af den nye daginstitution antage et trafikalt omfang, som vil påføre Tranehaven nye tilgængelighedskrav, hvorfor der med rimelighed bør stilles krav om, at Tranehaven skal leve op til: ”Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri”, jf. statens byggereglement BR18, herunder kommunens Parkeringsnorm.

Som sagt, så har vi kun med nød og næppe det antal parkeringspladser, som vi skal bruge i dag. Når Tranehaven fremover skal stille veje og parkeringspladser til rådighed for en daginstitution med 160 børn, 20 pædagoger, servicepersonel og rengøring, så skal man påregne brug af 50 til 70 af Tranehavens nuværende parkeringspladser til dette formål i spidsbelastningsperioder, når børn skal afleveres og hentes. Især om eftermiddagen vil der være et meget uheldigt og konfliktskabende sammenfald, når beboerne kommer hjem fra arbejde samtidig med, at institutionens børn skal afhentes. Især fordi institutionens 20 faste parkeringspladser, som beboerne i Tranehaven ikke må bruge, vil blive brugt af de ansatte. Desuden vil der være perioder, som kræver op mod 120 – 150 parkeringspladser, når man skal have større forældre- eller fællesarrangementer 1, 2 eller 3 gange om året.

Jeg imødeser, at Brøndby kommune indregner og afholder de fulde udgifter til etablering af de nævnte 156 parkeringspladser, samt afholder udgift til ny asfaltering af Tranehavnes veje, som følge af slitage i byggefasen. Samt at man meddeler alle beboere denne beslutning.

Svar: Tranehaven skal ikke anlægge flere P-pladser

Vagn Kjær-Hansen (SF)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Tak for kommentarerne til forslaget om ny lokalplan for en ny daginstitution i Tranehaven. Der er dog nogle af betragtningerne som beror på misforståelser.

Først og fremmest betyder den nye lokalplan ikke, at boligforeningen i Tranehaven skal anlægge flere parkeringspladser. En lokalplan gælder kun for fremtidige forhold, som etableres efter lokalplanen.

Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte uændret, og det gælder også antal parkeringspladser som hører til boligerne i Tranehaven. Kommunen kan ikke stille krav til eksisterende byggerier om at man skal leve op til den nugældende parkeringsnorm i kommuneplanen.

Det er heller ikke rigtigt at 18 af Tranehavens parkeringspladser skal nedlægges. Der er i byggeprojektet tale om at to pladser skal fjernes for at kunne skabe en indkørsel til det nye parkeringsareal nord for Mariehønen. Jeg ved ikke hvordan de i givet fald kan erstattes, men det opfatter jeg som kommunens opgave.

Det er også kommunens opgave som bygherre at genoprette vejene, hvis de skades af byggeriet. Endvidere har kommunen pligt til at overtage vejstykket som fører til institutionerne som offentlig vej, hvis trafikken dertil kommer til at udgøre mere end halvdelen af trafikken på vejen.

Den nye institution vil føre til mere trafik, og det forstår jeg godt beboerne er bekymrede over. Det kom tydeligt frem på borgermødet om lokalplanen.

Teknisk Forvaltning har derfor igangsat en udbygget trafikanalyse. Den vil se på trafikafviklingen og det yderligere parkeringsbehov. Viatrafik vil lave præcise tællinger og observationer i Tranehaven, så vi kan sikre os at der kommer nok p-pladser inde på daginstitutionens område, og at beboerne i området ikke bliver belastet unødigt af den øgede trafik.

Viatrafik kommer desuden med bud på evt. optimeringsforslag til projektforslaget og til parkeringslommen ved Børnehuset Myretuen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top