fbpx
Hvor skal pengene komme fra?
Piet.jpg

Foto: Jesper Ernst Henriksen

Piet Papageorge er borgmesterkandidat for Venstre i Glostrup Foto: Jesper Ernst Henriksen
DEBAT.  

I Folkebladet kan man læse om alle de nye tiltag, som Glostrup skal opleve i 2022, men hænger alle disse udgifter sammen med Glostrups serviceramme? Ifølge forligspartierne gør det, men her vil jeg prøve at udfordre nogle af posterne lidt.

500.000 i energibesparelse i 2022 på baggrund af en investering på fem millioner kroner. Tro man, at man kan energirenovere pr. 1 januar 2022, og dermed opnå den fulde besparelse i år ét, så er man grøn i politik. Energibesparelsen skal nok komme – men ikke allerede næste år.

Reduktion af pris- og lønfremskrivningen på fire millioner kroner. Dette lyder jo ganske fredeligt, men i virkeligheden er det en politisk måde at frasige sig ansvar, og i stedet blot sende regningen ud som salami på samtlige områder – og fire millioner kroner er altså meget, og vil kunne mærkes.

Effektiviseringer på grund af Corona. Ved seneste budgetopfølgning præsenterede administrationen effektiviseringspotentiale som følge af læring under Corona. Disse er indarbejdet i budgettet. Nu forlanger forligspartierne yderligere 500.000 kroner i besparelser på denne konto, uden at give anvisning til, hvor pengene skal komme fra.

Reduktion af konsulenter og ledere for 2,7 millioner kroner. Glostrup Kommune anvender ikke overflødige konsulenter – vi bruger IT-konsulenter, juridisk assistance, rekruterings-konsulenter ved ansættelse af direktører, og så er vi ved at være der. Det vil sige, at vi skal ud og fjerne ledere, for at komme i mål med denne besparelse. Igen er det urealistisk – for lederne i Glostrup har været her længe, og har derfor lange opsigelser. Så selv hvis man kunne finde ledere for 2,7 millioner kroner, så er der ingen chance for, at pengene kan spares allerede i 2022.

’Forventninger til højere selskabsskatter’ på 10 millioner kroner over tre år. Fuldstændig ubegrundet og stik mod administrationens anbefaling – og for øvrigt total ude af vores egen kontrol.

Alt i alt ligger der altså for 7,7 millioner kroner meget udefinerede og ”fluffy” økonomisk driftsfinansiering. Og hermed kommer vi til pointen i mit opslag:

Er det ansvarligt at have ”besparelser” på 7,7 millioner kroner, som ikke er defineret?

For mig får jeg slemme flashbacks til sidst konservative og Socialdemokraterne lavede budget sammen, der absolut heller ikke hang sammen.

Svar: Er rønnebærrene sure i Venstre?

Af Kirstina Tranberg (EL), Kommunalbestyrelsesmedlem i Glostrup

I de år, Enhedslisten har siddet i kommunalbestyrelsen i Glostrup, har vi oplevet en del budgetforhandlinger og alt det spin, der foregår før og efter. Nogle af de gode tiltag og forbedringer, der er med i forligspartiernes forslag, ville sandsynligvis også have været med i det budgetudspil, vi ville være blevet præsenteret for fra Venstres side – og sikkert også en del af de stramninger, der skulle være med til at finansiere budgettet.

Mig bekendt er en reduktion i løn- og prisreguleringen ikke et greb, der er fremmed for Venstre, som i deres ”regeringstid” har sat som mål, at det er vigtigere at have landets 5. laveste kommuneskat end et højt serviceniveau med deraf følgende reduktioner i serviceniveauet mange steder i kommunen.

Socialdemokraterne, SF, Konservative og Enhedslisten har lavet et balanceret budgetudspil, der rummer rigtig mange gode tiltag for kommunens borgere og ansatte – og mange af de tiltag er vi rigtig stolte af, fordi de er til gavn for Glostrup: forhøjelse af lærerlønningerne, så de langsomt kan komme på niveau med omegnskommunerne, bedre normeringer i daginstitutionerne, bedre betingelser i ældreplejen og fastholdelse af den tidligere indsats for sårbare børn og deres familier osv.

Vi inviterede efterfølgende alle partier til at drøfte vores udspil med os og komme med deres forslag, men det var I ikke interesserede i. Så for mig at se handler Venstres kritik af vores udspil mest om, at vi har forpurret Venstres drøm om et bredt budgetforlig i valgåret – med Venstre ved roret vel at mærke, så de havde magten og æren.

Men burde det vigtigste ikke være, hvad vi sammen kan blive enige om at gøre, der er godt for kommunens borgere og ansatte, og så mindre om, hvem der kommer med de gode forslag først?

Det er mit inderlige håb, at det bliver ønsket om det brede samarbejde, der bliver den fremtrædende holdning til samarbejdet i den nye kommunalbestyrelse efter kommunalvalget. Det er i hvert fald Enhedslistens intention, hvis vi bliver valgt ind igen, at vi vil arbejde for enhver forbedring til gavn for kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top