fbpx
Forældrenes og barnets perspektiv skal altid være udgangspunktet
Emilie-Sloth-Mille-RGB-original-extended.jpg

Mille Borch Sloth er spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Glostrup. Foto: Flemming Leitorp

Debat  

Det er ikke meget, man hører eller læser om det. Men faktisk har Glostrup Skole fået en kæmpestor opgave. Her efter sommerferien skal visitationen og næsten al undervisningen på specialområdet nemlig gennemføres på Glostrup Skole – en opgave, som øger skolens samlede budget med cirka en tredjedel.

Det var en beslutning, kommunalbestyrelsen traf sidste forår. Glostrup Radikale Venstre er positiv overfor, at opgaven flyttes ind under skolen. Børn, der ikke er en del af almenmiljøet, har nemlig sværere ved at gennemføre en uddannelse og blive en del af arbejdsmarkedet efterfølgende. Derfor er det vigtigt, at de i videst muligt omfang integreres i almenklasserne. Kun børn, der har behov for noget helt særligt, tilbydes undervisning på specialiserede skoler.

Skolens ledelse skal deltage i visitationen af eleverne i et ledelsesfællesskab. Skolen får derved mulighed for at lave fleksible løsninger for det enkelte barn i stedet for at sende det udenbys til et undervisningstilbud, som ikke nødvendigvis er tilpasset barnets behov. Skolens ledelse bør i placeringen af eleverne i klasserne dels tage hensyn til, hvilke andre elever med særlige behov, der er i klassen, så disse ”passer sammen”. Og dels hvor mange elever, der er i klassen i forvejen. Klassenormen på 22 elever bliver endnu vigtigere at fastholde og håndhæve for klasser med flere inkluderede elever.

Men vi er også bekymrede. Det er en meget stor opgave for skolens ledelse og for lærerne og pædagogerne at skulle varetage. Det er vigtigt, at medarbejderne er rustede til opgaven. Når elever med særlige behov placeres i klasserne, er det vigtigt, at klassen kan rumme disse elever uden, at det går ud over almenundervisningen – og at klassen rummer eleverne, så alle trives. Det er endvidere vigtigt, at der tænkes i hele barnets dag på skolen – og dermed også SFO- eller klubtilbuddene. Jeg ved, at skolen har arbejdet hårdt på at blive rustet til at tage imod børnene, og jeg er fortrøstningsfuld. Men jeg kan godt være bekymret for, at fritidstilbuddene glemmes i arbejdet med at blive klædt på til opgaven. Jeg håber på, at skolebestyrelsen holder et skarpt øje med, hvordan det går – om skolens principper for inkluderende fællesskaber efterleves – både i skolen og fritidstilbuddene, og om økonomien til specialområdet ikke pludselig stikker af, så det går ud over almenområdet.

Worst case scenario er, at udgifterne til undervisningen på specialområdet kommer til at udhule skolens økonomi til almenområdet. Eller, at skolen ikke har mulighed for at tilbyde elever med særlige behov den støtte, som de har brug for – og måske endda ret til at få.

Emilie Sloth

Og økonomien er vi også bekymrede for. Undervisningen på specialområdet har udfordret Glostrup Kommune såvel som alle andre kommuner – udgifterne er steget stødt de seneste år. Det er blevet fremhævet fra politikerne i kommunen, at flytningen af undervisningen til Glostrup Skole ikke er en spareøvelse. Det tror jeg heller ikke, det er. Det løser nemlig ikke stigningen i udgifterne til undervisningen på specialområdet at lægge undervisningen over på Glostrup Skole. Worst case scenario er, at udgifterne til undervisningen på specialområdet kommer til at udhule skolens økonomi til almenområdet. Eller, at skolen ikke har mulighed for at tilbyde elever med særlige behov den støtte, som de har brug for – og måske endda ret til at få. Også her håber jeg, at skolebestyrelsen holder et vågent øje – og at politikerne er lydhøre, når skolen melder om problemer ift. økonomien på dette område.

Én af de ting, der er essentielt for at få succes med inklusionen af elever med særlige behov, er dialogen. Det er vigtigt, at både forældre og den modtagende klasses lærere og pædagoger involveres forud for visitationen i ledelsesfællesskabet, så der sikres det bedst mulige faglige grundlag og opbakning for det valg, der træffes for den enkelte elev. Er der behov for, at barnet i løbet af dagen kan mødes med andre børn med særlige behov, end dem der går i klassen – og hvordan kan skolen understøtte dette? Hvad har virket godt for barnet tidligere? Er der særlige hensyn, der skal tages ift. fritidstilbud?

Barnet skal ikke presses for at passe ind i systemet, men vi skal i stedet tilpasse systemet efter barnet og dets behov. For forældrenes og barnets perspektiv skal altid være udgangspunktet, når der skal træffes beslutninger for vores børn. Det mener vi i Glostrup Radikale Venstre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top