fbpx
Gør indskrivningen til 0. klasser forudsigelig og gennemsigtig
Emilie-Sloth-Mille-RGB-original-extended.jpg

Mille Borch Sloth er spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget i Glostrup. Foto: Flemming Leitorp

Emilie Sloth (R) Spidskandidat for Glostrup Radikale Venstre til kommunalvalget
Debat  

Ved seneste skolestart blev det åbenlyst for enhver, at der ikke findes frit skolevalg i Glostrup Kommune. Forældrene bliver snydt, når de bliver lovet, at de kan vælge, hvilken skoleafdeling de gerne vil have deres børn på. For det bliver et puslespil, som aldrig vil kunne gå op. Og klassedannelsen kommer til at bygge på forældreønsker – og ikke en faglig begrundet fordeling, der kan sikre velfungerende og harmoniske klasser. Det vil vi i Glostrup Radikale Venstre gøre noget ved.

Med én skole i kommunen har vi i Glostrup kun ét skoledistrikt. Det betyder, at fordelingen af eleverne mellem skolens klasser – og dermed også afdelinger – skal være en opgave, som ifølge Folkeskoleloven tillægges skolelederen. Skolelederen skal fordele børnene ud fra skolebestyrelsens principper for klassedannelse. Det er i hvert tilfælde min tolkning af Folkeskoleloven, og forældreorganisationen Skole og Forældre er enig.

Men sådan er det ikke i Glostrup. Her har kommunalpolitikerne fastlagt kriterierne for klassedannelse i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen. Derved bliver det politikerne, der har ansvaret, og forvaltningen, der skal administrere klassedannelsen. Men skolebestyrelsen har også principper for klassedannelse, som skolens ledelse skal rette sig efter. Der opstår altså et delt ansvar, og med delt ansvar en stor risiko for uklarhed om, hvem der gør hvad. Det er det, der sker, når Folkeskolelovens regler ikke følges. Der er nemlig rigtig god mening i de regler, der fremgår af Folkeskoleloven. Det er det, vi har set konsekvenserne af hen over foråret og sommeren ift. ventelister til at få lov at flytte sine børn fra en afdeling til en anden. Forældrene har haft rigtig svært ved at få kontakt til én, der har ansvaret for ventelisterne.

Som det er skruet sammen i Glostrup i dag, tilsidesættes skolebestyrelsens principper om, at skolens ledelse skal ”sikre velfungerende og homogene klasser og jævn fordeling af ressourcestærke børn og elever med særlige behov”. Kommunalbestyrelsen har nemlig besluttet, at forældreønsker skal vægte højst ved indskrivningen. Det fremgår af styrelsesvedtægten. Det betyder i realiteten, at forældrenes ønsker er afgørende for klassedannelsen. De principper, som skolebestyrelsen har, og det ansvar som skolens ledelse har for at leve op til principperne, bliver dermed sat ud af spil. Det bliver helt tilfældigt, hvordan klasserne bliver sammensat. Det er et meget stort ansvar at lægge på forældrenes skuldre. De kan ikke vide, hvilke konsekvenser deres ønske om en specifik skoleafdeling kan have på skolens mulighed for at danne velfungerende og homogene klasser.

At forældreønsker vægter højst har samtidig haft den betydning, at der kommer for få elever på Vestervangskolen og for mange elever på nogle af de andre afdelinger. Og det dur jo ikke. Så for at råde bod på det, bliver nogle af eleverne nu tilbudt en anden afdeling end den, de havde ønsket at få. Men det dur jo heller ikke, for politikerne havde jo lovet i styrelsesvedtægten, at det vigtigste kriterium for fordeling af eleverne er forældrenes ønsker. Det er noget rod, og det bliver kun værre, hvis der ikke gøres noget – meget snart.

Det frie valg er prisværdigt, men det er nærhedsprincippet og velfungerende og harmoniske klasser også. Med det frie valg bliver det meget vanskeligt for skolen – ud fra en faglig vurdering og kendskab til børnene fra daginstitutionerne – at danne harmoniske klasser på hver af afdelingerne. Og skolebestyrelsens principper sættes ud af funktion. Derfor mener vi i Glostrup Radikale Venstre, at styrelsesvedtægten skal ændres, så politikerne kun beslutter rammerne for klassedannelsen – altså hvor mange klasser, der maksimalt kan være på hver afdeling (og ikke med en ny beslutning hvert år). Fordelingen af eleverne skal entydigt være skolelederens ansvar ud fra skolebestyrelsens principper. Det er så skolebestyrelsens ansvar at føre tilsyn med, om skolen lever op til principperne.

Forældrene skal ikke stikkes blår i øjnene med det frie skolevalg, som ikke er frit, når det kommer til stykket. I stedet skal det være gennemsigtigt og så forudsigeligt som muligt, hvilken skoleafdeling børnene skal gå i. Det, der tidligere var skoledistrikter, kan fungere som vejledende tilhørsområder (eller hvad man nu kan kalde dem, når det ikke er skoledistrikter). Tilhørsområderne skal selvfølgelig fastlægges ud fra kendskabet til, hvor de børn, der skal i 0. klasse, bor. Og tilhørsområderne, som selvfølgelig kun kan være vejledende, indtil skolen ved, hvor mange børn der indskrives, skal offentliggøres før indskrivning, så forældrene kan få indblik i, hvor de kan forvente at få plads til deres børn. Med denne model tilgodeses nærhedsprincippet, så børnene kommer til at gå i den skole, der ligger i deres nærområde.

Det er sådan set ikke nogen ny model. Det var også sådan, eleverne blev fordelt på de tidligere 4 skoler i kommunen – dengang der var rigtige skoledistrikter. Selv bor jeg et sted, hvor det var forskelligt fra år til år, om dem, der bor på den anden side af vores vej, skulle gå på Søndervangskolen eller på Nordvangskolen. Det var altid spændende, og vi stillede ikke spørgsmålstegn ved det. Det fungerede godt og betød, at mine børn har gået i skole med klassekammerater, som alle boede i nærområdet. Det gav et kendskab til andre i nabolaget, som jeg nødigt ville have været foruden. Og det betød, at børnene aldrig skulle begive sig ud på en længere cykeltur på tværs af kommunen. Det giver en mere sikker skolevej, hvilket også er kommunens ansvar at sikre.

Den tidligere skolebestyrelse sendte i 2019 en klage over kommunalbestyrelsens involvering i klassedannelsen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har ikke svaret endnu, men jeg modtager som tidligere skolebestyrelsesformand hvert kvartal et brev fra dem, hvor de beklager den lange sagsbehandlingstid og begrunder det med, at de har mange tilsynssager for tiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top