fbpx
Borgermøde om ny daginstitution i Brøndbyvester
2019-09-19_at_18-07-10__DSC7332x-1.jpg

Foto: Robert Hendel

Brøndby Kommune får brug for nye institutionspladser som følge af byggeriet af nye boliger i Kirkebjerg. Foto: Robert Hendel
BRØNDBY. Torsdag aften er der borgermøde i Tranehaven, hvor de konkrete planer for en ny daginstitution i området bliver præsenteret

I Kirkebjerg er de første borgere flyttet ind i de nye byggerier, og Brøndby Kommune forventer, at mange flere kommer til i de næste par år.
En stor del af tilflytterne forventes at være børnefamilier, og det skaber ifølge kommunen behov for op til 400 ekstra vuggestue- og børnehavepladser i de kommende år. Derfor skal der bygges nyt.

I juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, der kunne etableres en ny daginstitution på Tranehaven 31, og i forbindelse med den indledende projektering blev det klart, at det ikke kan ske inden for bestemmelserne i den gældende lokalplan.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen et halvt år senere at udarbejde en ny lokalplan for området. Samtidig blev det besluttet, at den kommende daginstitution skal have bæredygtighed, natur og biodiversitet, som grundlæggende tema.

I den gamle lokalplan var området til daginstitutionen udlagt til grønt område ud mod Park Allé, og det betyder, at bliver stillet krav om, at eksisterende beplantning i størtst muligt omfang bliver bevaret.

Udfordring med støj

Med den nye lokalplan bliver det muligt at bygge en daginstitution med 160 normerede pladser. En af udfordringerne bliver trafikstøjen, som overskrider Miljøstyrelsens Vejledning for grænser for vejstøj på 58 dB, der er tilladt for udendørs opholdsarealer.

Trafikstøj er et generelt problem for mange områder i kommunen, og den eksisterende daginstitution Børnehuset Myretuen og byggelegepladsen Tranehytten har blandt andet udendørsarealer, hvor støjgrænsen på 58 db er overskredet.

Det betyder, at der i lokalplanen bliver stillet krav om at etablere mindre arealer på det omkringliggende område, der er beskyttede mod støj.

Kommunen er dog bevidst om, at det på dele af den kommende daginstitutionens udearealer vil være umuligt at overholde støjgrænsen. Kommunen vurderer dog, at det ikke har væsentlig betydning for børnenes sundhed og trivsel, fordi børnene udelukkende er der i dagtimerne, mens støjgrænserne overholdes indendørs og på så store udendørs arealer som muligt.

Borgermøde

Udfordringen med støj betyder også, at det er nødvendigt at ændre i kommuneplan. Den nuværende plan giver mulighed for at bygge i maksimalt 8,5 meters højde. Kommunen ønsker dog at kunne bygge i 12,5 meters højde blandt andet af hensyn til støjafskærmning.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i juni at sende både kommuneplantillæg og lokalplan i høring i otte uger. Samtidig blev det besluttet, at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor folk kan blive præsenteret for det konkrete byggeforslag.

Borgermødet finder sted på torsdag den 19. august 2021 klokken 18 i beboerhuset på Tranehaven 23. Det bliver også transmitteret live via Brøndby Kommunes Facebook-side, hvor der ligeledes vil være mulighed for at skrive spørgsmål, som kan tages op på borgermødet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top