fbpx
Ny infrastrukturaftale gavner Københavns Omegn
Kim-Valentin.jpg
Debat.  

Venstre har netop indgået en bred aftale med alle Folketingets partier om udviklingen af vores infrastruktur. På lange stræk afspejler aftalen de mange gode infrastrukturprojekter, som den tidligere Venstre-ledede regering vedtog før valget. Derfor er vi også godt tilfredse med aftalen, selvom vi ærgrer os over, at der skulle gå to år, før Socialdemokratiet ønskede at prioritere et så vigtigt område.

For Venstre var det altafgørende at indgå en aftale, der understøtter vækst, udvikling og fremkommelighed og som mindsker de store støjgener, som særligt borgerne i Københavns Omegn udsættes for.

Vi ved, at det er forbundet med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser at være udsat for kraftig trafikstøj. Derfor har Venstre kæmpet hårdt for at få flere midler til støjdæmpning med i aftalen. Det lykkedes heldigvis.

Med aftalen igangsættes flere gode projekter til gavn for borgerne i Københavns Omegn.

Aftalen indeholder blandt andet en udvidelse af Motorring 4 med omkring tre kilometer mellem motorvejs-kryds Ishøj og motorvejskryds Vallensbæk med to ekstra vognbaner. Der udvides således fra fire til seks spor mellem motorvejskryds Ishøj og Ishøj Stationsvej, og der udvides fra seks til otte spor mellem Ishøj Stationsvej og motorvejskryds Vallensbæk. Det er positivt.

Aftalen indeholder også en udvidelse af Amagermotorvejen til betjening af Holmene. Det betyder blandt andet, at Amagermotorvejen udbygges til otte spor, og at den nuværende motorvej suppleres med parallelle fordelingsveje á to kørespor i begge retninger på strækningen mellem Motorvejskryds Avedøre og Kalvebodbroerne. Samtidig opsættes omkring otte kilometer støjskærme – herunder ved Hvidovre Strandvej/Mågevej i Hvidovre – hvilket vil reducere antallet af støjbelastede boliger væsentligt.

Selvom aftalen indeholder mange gode elementer, ærgrer jeg mig dog over, at de røde partier ikke bakkede op om Venstres ide med en markant pulje til grøn omstilling af den tunge trafik.
Alt i alt er det dog en god aftale med solide Venstreaftryk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top