fbpx
PFA skal tegne bymidte
Byudvikling-2.jpg

Sådan ser en tidlig skitse til Rådhusparken ud. Grafik: SLA for Glostrup Kommune

Pensionsgiganten PFA skal sidde for enden af bordet, når fremtiden for området omkring svømmehallen, Rådhusparken og Banegårdspladsen skal tegnes. Til gengæld får de en forkøbsret til de kommunale arealer

Der er nu endeligt underskrevet en aftale, der får stor betydning for fremtiden for byudviklingen i Glostrup. På mødet i maj godkendte et flertal i kommunalbestyrelsen nemlig at indgå en udviklingsaftale med PFA, der skal udarbejde en helhedsplan for Glostrup Kommune.

’Det er helhedsplanens formål at skabe gode rammer for at bo i nye boligområder i de centrale områder af Bymidten. Flere borgere og nye boliger skal skabe mere liv i området. De nye boliger skal indpasses med respekt for det bestående, så der skabes sammenhæng og bedre byliv i områderne.’

Nybyg i Rådhusparken

Helhedsplanen skal dække tre områder. Dels området syd for Glostrup Fritidscenter. Her er nyttehaverne ved at blive flyttet og banen til fjernstyrede biler skal nedlægges. I stedet er det forventningen, at der skal bygges boliger og nye parkeringsfaciliteter enten som parkeringshus eller kælder.

Sådan ser en skitse for området syd for fritidscenteret ud. Grafik: Glostrup Kommune

Det andet område er Rådhusparken. Her skal biblioteket, den gamle teknisk forvaltning og brandstationen med ungdomsboligerne formentlig fjernes og erstattes af boligbyggeri. ’Rådhusparken er bymidtens grønne lunge og den skal bevares som en del af helhedsplanen. Det er en del af helhedsplanens hensigt at parken bindes sammen med de omgivende kvarterer og gøres mere aktiv,’ står der i pressemeddelelsen fra Glostrup Kommune.

Bro over banen

Det tredje område er stationsforpladsen, der lige nu er domineret af busholdeplads. 300S forsvinder på grund af letbanen og andre busser skal flyttes til den sydlige side af stationen. I stedet skal der står nogle nye bygninger og et stort plateau i 1. sals højde skal føre fra centeret og munde ud i en ny bro hen over jernbanen. ’Området omkring Banegårdspladsen skal udvikles, så der skabes bedre sammenhæng mellem de mange forskellige funktioner, som skal rummes. Det er fx i forhold til nye boliger, bedre sammenhæng ift. centre og detailhandel, bedre adgangsforhold til stationen, når den udbygges med letbane og regionaltogstop og endelig en ny broforbindelse for gående og cyklister over banen til områderne syd for jernbanen for at binde byen bedre sammen,’ skriver Glostrup Kommune i en pressemeddelelse.

Her er en skitse til fremtiden for Banegårdspladsen. Grafik: Glostrup Kommune

Hemmelig aftale

Indholdet i aftalen er som udgangspunkt hemmeligt ud over, hvad der står i pressemeddelelsen fra Glostrup Kommune. Det er dog klart, at PFA ikke bruger en masse tid på at udarbejde en helhedsplan for Glostrup Kommune, uden mulighed for at få noget igen. Det er formentlig forkøbsret til de grunde, hvor der skal bygges på. I forbindelse med udbuddet af aftalen, blev det understreget, at kommunen ønskede en samarbejdspartner med en lang tidshorisont. Det har PFA, hvis de køber grundene og bygger udlejningsejendomme.

Når grundene bliver solgt, vil der formentlig følge nogle forpligtelser med, for eksempel til at medfinansiere nogle af de ting, der skal ske på kommunens arealer.

Det er muligt, at Glostrup Kommune kan få staten til at betale for en bro hen over jernbanen i forbindelse med en udvidelse af Glostrup Station, da en bro normalt er billigere og nemmere at anlægge end en tunnel, som der ellers er lagt op til.

Vigtig aftale

Aftalen blev vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten.

– Det er vigtigt for os at sikre en bymæssig sammenhæng, der kan rumme vigtige pejlemærker til Glostrups historie og samtidig udvikle bymidten som et attraktivt område at bo i. Det er for eksempel med attraktive boliger og bedre sammenhæng på Banegårdspladsen. Jeg er glad for, at vi har valgt PFA, og jeg er sikker på, at de kommer til at blive en formidabel samarbejdspartner, udtaler Piet Papageorge (V).

PFA og Glostrup Kommune skal nu arbejde sammen om helhedsplanen frem til slutningen af 2022. Herefter skal planen godkendes af kommunalbestyrelsen og der skal laves lokalplaner med de sædvanlig krav om høringer.

– Vi har med valg af PFA som samarbejdspartner også lagt stor vægt på, at der bliver gennemført en grundig borgerdialog og inddragelse af andre interessenter som en del af processen med helhedsplanen, siger Kasper Damsgaard (S).

Muligheden for at udbygge Glostrups bymidte opstår, fordi letbanen og formentlig regionaltogene kommer til Glostrup.

– Glostrup kan blive et vigtigt knudepunkt for den kollektive transport de kommende år. Med helhedsplanen understøtter vi, at s-tog, busser, letbane og regionaltog hænger bedst mulig sammen med resten af bymidten, når vi udvikler området omkring Banegårdspladsen, udtaler Palle Laustrup (SF).

Aftalen lægger op til at klimasikre de berørte områder, for eksempel ved at bruge regnvand som et aktivt og rekreativt element.

– Det er vigtigt at vi indtænker klimaforandringer og bæredygtighed – fx i form af regnvandsløsninger, når vi udvikler byen. Det opnår vi med den kommende helhedsplan, udtaler Kirstina Tranberg (EL).

I PFA er man også glade for aftalen.

– Det er vores fælles målsætning at sikre en generel forskønnelse af bymiljøet med bæredygtigt byggeri og klimasikrede områder – herunder også flere grønne områder og bedre forbindelser mellem de forskellige kvarterer i byen, siger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate i PFA Ejendomme.

Modstand

Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Bylisten stemte imod aftale med i alt fem mandater.

– Dansk Folkeparti kan ikke medvirke til, at der godkendes udviklingsaftale for områderne Christiansvej og Rådhusparken, før de relevante byggefelter i de to områder er udpeget, har partiet fået skrevet i referatet. Tidligere har Flemming Ørhem (DF) særligt været kritisk overfor byggeri i Rådhusparken ud over de steder, hvor der ligger bygninger i dag.

For Liberal Alliance handler det primært om placeringen af Glostrup Bibliotek, som der er forslag om at flytte til Glostrup Fritidscenter.

– Jeg er ikke overhovedet ikke modstander af byudvikling, men jeg ønsker, at biblioteket bliver liggende på en central placering i byen. Jeg er også enig med Dansk Folkeparti i, at det er kritisk, at vi ikke kender byggefelterne, siger Marlene Frandsen (LA).

For de to øvrige partier handler det om en skepsis overfor byudviklingen.

– At vi konservative undlod at støtte op om denne aftale skyldes dels vores ønske om byudvikling i et tempo, hvor vi som borgere i Glostrup kan følge med. Samtidig er det vigtigt for os at vide, hvad vi siger ja til, når det gælder byudvikling. For eksempel er byggefelterne i Rådhusparken og på Christiansvej endnu ikke udpeget, siger Dan Kornbek Christiansen (K).

Bylisten stemte også imod.

– Jeg stemte imod, ikke fordi vi generelt er imod byudvikling, men fordi, der ikke er styr på fundamentet med ordentlige skoler, dagtilbud og ældrepleje. Det holder ikke, at bygge ovenpå et dårligt fundament, siger Lars Thomsen (BL) og fortsætter.

– Derudover ser jeg en stor fare i at man giver det hele til en partner. Jeg tror ikke, vi får det maksimale ud af vores områder, når PFA har forkøbsret. Det kan få andre udviklingsselskaber til at undlade at byde på områderne, siger han.

Se den politiske debat, da det blev vedtaget at finde en partner, her:

1 kommentar om “PFA skal tegne bymidte”

  1. Mike siger:

    At flytte biblioteket fra der hvor det ligger nu og 400 meter over til svømmehallen, er da ikke meget. Hvis det er for langt væk, er det jo meget begrænset hvor biblioteket ellers kan ligge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top