fbpx
Har den øverste ledelse i Brøndby fralagt sig sit ansvar?
Debat_web.png
Debat.  

Den 12/5 sendte 14 tidligere aftenvagter i Brøndbyøster hjemmepleje, en afskedshilsen til de borgere og pårørende de tidligere havde ydet hjælp, samt beskrev deres oplevelse af forløbet frem til, at de fratrådte deres stillinger. Direktøren i Social – og sundhedsforvaltningen Niels Møller svarede deres læserbrev.

Hvordan kunne det gå så galt i Brøndby, at 14 medarbejdere stopper på én gang? Ved at blive afskediget, eller ved selv at sige op? Har ledelsen ikke været opsøgende og opmærksomme nok, så det kunne være undgået?

Jeg er uddannet sygeplejerske og demenskonsulent, har arbejdet i primærsektoren siden 1992 og kender dermed de arbejdsvilkår SOSU-er i en aftenvagt har. De har høje følelsesmæssige krav i deres arbejde med mennesker, og et meget stort ansvar for andre på deres vagt. De kører oftest deres rute alene og har ikke, som om dagen, den samme lette adgang til deres leder i forhold til sparring og støtte.

Ud fra læserbrevet fremgår det ikke, hvad ledelsens begrundelse for afskedigelserne er, men der er evidens for, at en medarbejdergruppe der mangler ledelsesmæssig og faglig opbakning, kan udvikle en uhensigtsmæssig arbejdsmoral og opgavevaretagelse. Er det dét der er sket i Brøndby, – og hvor den øverste ledelse så frikender sig selv for ansvar, og i stedet bakker op om de metoder den lokale ledelse har anvendt?

Når Niels Møller skriver at ”den øverste ledelse i Brøndby Kommune bakker op om den lokale ledelses vurdering og håndtering af sagerne”, er der som MENIG medarbejder grund til at være bekymret. For med dét han skriver, så accepter den øverste ledelse, at deres ledere (som de selv skal lede!), udviser mistillid til deres medarbejdere, anklager dem, udspionerer, filmer og kontrollerer dem mm, for til sidst at afskedige dem, hvis de ikke selv siger op. Lederne står sammen.

Hvad ville der mon være sket, hvis den øverste ledelse og HR var gået i dialog med medarbejderne, som de efterlyser? Måske havde den øverste ledelse set nogle andre årsagssammenhænge? Uden reflektioner og et perspektivskifte hos den øverste ledelse er der, efter min vurdering, en stor risiko for gentagelser.

Ift Arbejdstilsynets bekendtgørelse omkring psykisk arbejdsmiljø, er det på det foreliggende, oplagt at stille spørgsmålet : tilsidesættes bestemmelserne i bekendtgørelsen i Brøndby?

Jeg har selv været ansat i Brøndby, kender ingen af de tidligere aftenvagter i Brøndbyøster, men jeg vil ønske dem al mulig held og lykke fremover.

1 kommentar om “Har den øverste ledelse i Brøndby fralagt sig sit ansvar?”

  1. Læserbrevene fra 12/5 kan findes ved at søge på : “Tak til borgere og pårørende i Brøndbyøster” eller ved at følge linket nedenfor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top