fbpx
Er der faldet ro på dette års indskrivningsproces på Glostrup Skole ?
Debat_web.png
Debat.  

Underskrevet af: Charlotte og Anders Wøhlk Eriksen, Malene Skagge Arvid og Jacob Arvid, Nikolaj Baron, Steffen Fuglsang Jensen og Diana Lorentsen, Camilla Falk Dornfeldt, Ane Falk Mouritsen samt Vicky Schumann

Efter en kaotisk indskrivning i foråret på Glostrup Skole, hvor 37 familier var tildelt en skoleafdeling udenfor nærmiljøet, skulle man tro, at der var faldet ro på. Men Nej, det er desværre ikke tilfældet.

I april måned får de berørte familier, som endnu ikke har fået deres ønske opfyldt, et brev fra Skolelederen, at familierne kan lade sig skrive op på en venteliste (deadline 26. april), som vil blive behandlet i overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægter.

I alt 12 børn (efter hvad vi er bekendt med) ønsker at blive skrevet op på denne venteliste, som man nu må antage er den venteliste, som børnene bliver fordelt ud fra, hvis der opstår ledige pladser, på en Glostrup Skoles øvrige afdelinger.

I maj måned opstår der ledige pladser på afdeling Skovvang, som bliver tildelt et barn fra ventelisten, og to tilflyttere. Hvordan kan det lade sig gøre, at tilflyttere kommer før dem på venteliste?

Det politiske flertal ønsker at fastholde en klassekvotient på 22 elever – Er dette inklusiv reservation af pladser til CO-teaching (børn med specielle behov) eller eksklusive reservation?
Hvis der er tale om inklusiv reservation af pladser (som aldrig har været nævnt politisk), vil det sige, at der vil være klasser, som kun oprettes med under 21 elever, hvilket pt. gør sig gældende på afdeling Skovvang, som har en klasse fordelt med 20 elever.

Gælder dette også de øvrige skoleafdelinger? Afdeling Nordvang og Søndervang er pt. Fyldt op med 22 elever i hver klasse – hvorfor gælder der ikke samme forvaltning på disse skoleafdelinger?
De to pladser, som åbenbart er reserveret på afdeling Skovvang, vil måske blive brugt, måske ikke. Det kan da ikke være rigtigt, at når vi har familier, som ønsker at komme på afdeling Skovvang, at disse pladser spærres til et behov, som måske ikke bliver brugt? Hvad er forklaringen på dette?

Gruppeordningen som bliver flyttet til afdeling Nordvang efter sommerferien, er denne netop ikke tiltænkt børn med specielle børn?

Forvaltningen har erkendt, at der er sket forvaltningsmæssige fejl ved dette års indskrivning, så hvorfor har man ikke opfyldt disse familiers ønske endnu? Borgmesterens forklaring er, at man tager højde for alle de børn (37 børn), der fra udsendelsen af fordelingsbrevene i februar ikke fik deres ønske opfyldt.

Men alle familier fik jo samme brev i april om at kunne skrive sig på en venteliste, og det frasagde 25 familier sig. Er dette ikke netop den venteliste, man går ud fra nu, som nævnt i starten?

Borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet har sagt, at hvis der er sket forvaltningsmæssige fejl, så skal der kigges på hver enkelt familie, og så vil han gerne dispensere fra klassekvotienten på 22 elever. Borgmesterkandidaten fra Venstre har sagt, at han vil se, om han kan finde tryllestøv, men fastholder en klassekvotient på 22 elever. Men intet er sket endnu.

I skrivende stund er der seks familier tilbage på ventelisten. Og da der er sket forvaltningsmæssige fejl, og der er en klasse på afdeling Skovvang, hvor der kun er fordelt 20 børn, så ville det klæde forvaltningen/politikerne at tilbyde de seks tilbagestående familier en plads på en ønsket skoleafdeling på dispensation. Dette vil selvfølgelig give 23 elever i nogle klasser. Men mon ikke dette går, som i de forgangne år.

En klassekvotient på 22 elever lyder for mange forældre vældig attraktivt, men man skal blot have i baghovedet, at det også koster mange penge – penge som pt. ikke er finansieret i kommunens budget. Der mangler henover de næste år, cirka fem til otte millioner kroner i budgettet. Skal disse penge tages fra Glostrup Skoles budget? Eller hvordan finansieres dette?

Derudover har forvaltningen tilbudt befordring til de familier, som hører under de gældende retningslinier for befordring til afdeling Vestervang. Dette koster årligt 42.330 kr. Det er noget af en udskrivning, for at fastholde en klassekvotient på 22 elever.

Når man kommunikere med forvaltningen, så siger de noget den ene dag og noget andet den anden dag og gør noget helt tredje den tredje dag. Hvordan kan det være at forvaltningen giver så fejlagtige og modstridende information til kommunens borgere?

Lad os nu få lukket dette års indskrivning, så alle forældre kan sende deres børn i skole med ro i maven. Og så håbe at næste indskrivningsproces til efteråret bliver bedre for de kommende børn til Glostrup Skole.

Svar: Indskrivningen er en proces, hvor der hele tiden sker ændringer

Piet Papageorge (V)
Borgmesterkandidat og næstformand for Børne- og Skoleudvalget

Kasper Damsgaard (A)
Borgmesterkandidat og formand for Børne- og Skoleudvalget

Glostrup Skole er generelt set populær, og tilfredsheden er ganske høj. Men der er naturligvis nogle, som foretrækker en afdeling fremfor en anden. Det er helt naturligt.

I år var der ekstraordinært mange familier, som ikke kunne få den skoleafdeling, de havde håbet på. Det er altid ærgerligt, da vi gerne vil opfylde ønsker om afdeling, når det er muligt.

Vi er derfor også glade for, at det, siden fordelingsbrevenes udsendelse, har været muligt at give plads til nogle af de børn, som ville få den længste skolevej, i forbindelse med at der er opstået ledige pladser. Skolen har i år gjort en ekstra indsats ved at lave en central håndtering af de børn, hvis familier efter SFO-start fortsat ønsker overflytning. Og ja, skolen har også ladet familier, som lige er flyttet til kommunen, få mulighed for at få en skoleafdeling tættere på deres bolig, i de tilfælde hvor det har været muligt at afkorte deres skolevej mest. Det er sket indenfor de rammer for skoleindskrivning, som vi har vedtaget politisk.

Vi beklager, at nogle oplever at få forskellige oplysninger fra forskellige kilder på forskellige tidspunkter. Det skyldes, at indskrivningen er en proces, hvor der hele tiden sker ændringer. Ind- og udmeldinger, ønsker og fravalg. Derfor kan en oplysning være korrekt én dag og forkert tre dage senere, hvor noget nyt er sket.

Vi er enige om, at alle skal have lige mulighed for at skifte skoleafdeling, uanset hvor længe man har boet i kommunen. Vi har forståelse for, at de sidste seks familier på ventelisten også håber på at kunne skifte afdeling inden skolestart, men vi vurderer, at vi ikke skal til at lave flere nødløsninger ved for eksempel at hæve klasseloftet på grund af nogle få. Det vil ikke være fair mod alle andre, som ikke har fået den afdeling, som de oprindeligt havde ønsket sig, men som har accepteret dette. Det vil i øvrigt også være i modstrid med reglerne om ligebehandling.

Kommunalbestyrelsen har overdraget ansvaret for visitering og udvikling af tilbud på specialområdet til Glostrup Skole, hvilket blandt andet har resulteret i udviklingen af Co-teaching pladser, hvor der gives ekstra specialpædagogisk støtte til, at elever kan holdes i almenklasserne. Det er generelt både bedre og billigere. Eleverne udvikler sig typisk bedst indenfor det almene skoletilbud. Der er selvsagt også stadig elever, som har brug for specialtilbud udenfor de almindelige klasser, og så finder vi også ud af det. To af disse ”co-teaching”-pladser er ganske rigtigt blevet ledige igen, men Glostrup Skole forventer, at pladserne bliver besat igen. Vi skylder elever med særlige behov, at vi kan tilbyde dem pladser, der sikrer dem en god skolegang med kompetente medarbejdere, der tager ansvar for situationen for såvel dem som deres klassekammerater.

Helt grundlæggende stoler vi på, at skolens ledelse og medarbejdere sammensætter klasser og tilrettelægger tilbud for såvel helt almindelige elever som elever med særlige behov. Kompetencen er ved lov placeret hos skolelederen, og vi skal ikke som kommunalpolitikere ind og detailstyre. Vi har tillid til vores ledere og medarbejdere – og sætter naturligvis rammer og laver principper for skolevæsenet.

På baggrund af erfaringerne fra i år, er vi gået i gang med at diskutere, hvilke rammer der skal være for indskrivningen næste år. Vi arbejder på, at det skal være mere overskueligt og gennemskueligt for alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top