fbpx
Albertslund Kommune vil chikanere Glostrup-borgere
Debat_web.png
Debat.  

I forbindelse med en større omlægning af industriområde til beboelse, tager Albertslund Kommune nogle tiltag, som går ud over Glostrupborgere. Indsigelser synes ikke taget seriøst.

De første projekter drejer sig om et område, der ligger op mod kommunegrænsen mellem Albertslund (Smedeland 8 og Malervangen) og Glostrup, hvor Glostrupborgere bor på Malervangens østligste side. Kommunegrænsen går i villa-hækken.

Høj bebyggelse ud mod villahaver giver støjgener og mindre privatliv. I nord­enden af Malervangens vestlige side vil Albertslund bygge en fem etagers ejendom ud mod villahaverne på den anden side af vejen. Påtænkt som et støjværn ud mod Ndr Ringvej og den kommende letbane. Dette for at skåne det bagvedliggende kommende beboelsesområde i Albertslund. Glostrups borgere kommer hermed på den forkerte side af ”støjmuren” og foruden tiltagende støj, fratages man privatliv i haverne ved etageejendommen.

Derudover planlægges omlægning af trafik, så Glostrup borgere ikke får direkte adgang til egen kommune. Albertslund Kommune, der ejer Malervangen, vil forbyde venstresving for enden af vejen, ud på Gl. Landevej mod Ndr. Ringvej på grund af trafikken, og derved afskæres Malervangens beboere adgang til Ndr. Ringvej og direkte tilgang til egen kommune og dermed institutioner, center, station. Man skal ud på en omvej gennem Albertslund.

Trafikken på Gl. Landevej reguleres i dag ved trafiklys i begge ender, som derved danner ”luftlommer” for udkørsel fra Malervangen i begge retninger.

I øvrigt benyttes Malervangen af Glostrup Kommune som servicevej for villaejerne til renovation, storskrald m.v. samt post.

Man planlægger samtidig at opføre et P-hus med adgang fra Malervangen, som forventes at servicere Smedeland-området.

Der har været rejst indsigelser over for Albertslund Kommune for begge forhold, og orientering til Glostrup Kommune. Vi kan ikke se at vore indsigelser er registreret/tilgodeset.

Man har været indkaldt til generelt orienteringsmøde med mulighed for indsigelser, hvor flere beboere var tilmeldt, men det blev aflyst på grund af corona. En digitalt møde blev afviklet, hvor en beboer deltog. Han fik ikke mulighed for at gøre indsigelse.

Vi får oplyst, at lokalplanen behandles i Albertslund kommunalbestyrelse den 24. juni 2021.

Vi er bange for, om vore indsigelser ikke høres i disse planer, jfr. seneste svar fra byudviklingssekretariatet, der henviser til tidligere for mig at se ubehandlede svar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top