fbpx
Kommunalbestyrelsen vil ikke tage ansvar for mobbeepidemi
Debat_web.png
DEBAT.  

I mine snart 12 år som kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk har jeg aldrig modtaget så mange henvendelser om mobning i vores skoler som i løbet af de sidste to til tre år.

Sagerne har forskellig karakter og henvendelserne går på alt fra diskriminerende tilråb til danske piger over digital mobning til fysisk vold. Ganske, ganske uacceptable beretninger som burde få alle alarmklokker til at ringe hos kommunalbestyrelsens medlemmer.

Hvad der er årsagen til disse mange sager, kan man kun gisne om. Det kan være alt fra det forhold, at der er kommet flere indvandrere og efterkommere i klasserne, til at der ikke længere er nogen ledelse på skolerne efter skolelederne blev gjort til forvaltningens forlængede arm og forvandlet til distriktsleder med ansvar for daginstitutionerne.

Dansk Folkeparti fremsatte derfor på sidste kommunalbestyrelsesmøde forslag om en handlingsplan mod mobning med en stribe konkrete bud på, hvordan mobningen kunne stoppes.

Forslaget blev imidlertid stemt ned af Konservative og Socialdemokratiet. De to partier vil bare ikke tage ansvar for at løse mobbeproblemerne. De holder problemerne ude i strakt arm og vil have andre til at løse dem.

Det kommer bare ikke til at ske. Distriktslederne magter ikke opgaven og kommunen er netop i en konkret mobbesag blevet underkendt af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Vi har brug for en kommunalbestyrelse, der tager ansvar for problemerne ikke verfer dem bort.

Svar 1: DF har tidligere undladt at støtte forslag om en mobbehandlingsplan

Af Søren Wiborg (S), Gruppeformand for Socialdemokratiet i Vallensbæk kommunalbestyrelse

Det er lidt tragikomisk, at DF nu beskylder Socialdemokratiet for ikke at ville tage ansvar. Den 26. juni 2019 behandlede kommunalbestyrelsen et forslag fra Socialdemokratiet om en handlingsplan for mobning i folkeskolerne i Vallensbæk. DF krydsede armene og valgte at undlade at stemme. Forslaget blev herefter nedstemt af den konservative gruppe, der som bekendt har flertal i kommunalbestyrelsen. Så meget for hvem der vil tage ansvar eller ej.

Hvis DF lugede den fremmedfjendske holdning ud af deres forslag, så kunne det være, de på et tidspunkt fik flertal for et eller andet. Mobning er ikke et nyt fænomen, derfor kunne Socialdemokratiet ikke stemme for et forslag, hvor årsagen til mobning alene blev lagt på skuldrene af mørklødet danskere. DF’s forslag indeholdt også en bemærkning om, at der kun må tales dansk i skolegården. Sat på spidsen så ville det afstedkomme, at to elever, som øvede engelsk i frikvarteret, skulle bortvises.

Selvfølgelig tager Socialdemokratiet ansvar for at komme mobning til livs. Modsat DF så er vores tilgang at lytte og gå aktivt ind i forældrenes henvendelser. Det er et langt sejt træk, men vi tror på, at politisk indblanding åbner øjnene på skolerne for, at det er et fænomen, vi ikke vil se stiltiende på. Pilehaveskolen har sammen med Dansk Center for Undervisnings Miljø iværksat et pilotprojekt med uddannelse af trivsels-/antimobbevejledere på skolen. Et initiativ, som bliver udbredt til de to andre folkeskoler.

Svar 2: Vi tager mobning meget alvorligt

Af Ricky van Overeem (K), Formand for Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

Alle i kommunalbestyrelsen tager mobning meget alvorligt, og det er ikke noget vi vil acceptere.

Alle vores tre skole har en antimobbestrategi, som de arbejder med og følger op på. Hvert mobbetilfælde er ét for meget.

På skolerne er de udover distriktslederen, afdelingsledere på hvert trin i skolen, så skoleledelsen er helt tæt på og følger op. Jeg ser ikke omstruktureringer og papir-handlingsplaner som løsningen.

En af årsagerne til, at vi hører om flere mobbetilfælde, kan være, at vi er blevet bedre til at tale om det og følge op på det – i modsætning til tidligere, hvor man måske ikke på samme måde fik identificeret problemerne.

Når det er sagt, kan det desværre fortsat ske, at nogen føler sig mobbet eller uden for fællesskabet, og det skal vi gøre alt hvad vi kan ved i hvert enkelt tilfælde.

I et konkret tilfælde har Dansk Center for Undervisningsmiljø behandlet en sag, og skolen er nu i dialog med dem for at følge op på det. Jeg har tillid til lærerne, til ledelsen og til skolebestyrelserne på den enkelte skole. De kender børnene og har værktøjerne til at understøtte trivslen for alle.

Der er ved at blive udarbejdet en ny antimobbestrategi i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, og den skal udbredes til alle tre skoler. Derudover er vi en del af et pilotprojekt, hvor vi uddanner antimobbe/trivsels-
personale

Så JA – vi tager ethvert tilfælde af mobning eller vold alvorligt, og vi i kommunalbestyrelsen har klare forventninger til, at skolerne handler hurtigt og konsekvent på alle sager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top