fbpx
Bedre hjælp til unge
Debat_web.png
DEBAT.  

På landsplan er antallet af unge, der rammes af angst, depression, dårligt selvværd/selvtillid mv. stigende. Desværre kan vi også genkende denne tendens i Glostrup Kommune. Det går mig meget på hjerte.

Som et led i den generelle forebyggende indsats har vi projekt Hjørnesten, som er et generelt og forebyggende tilbud til alle unge, som ikke i forvejen modtager hjælp på det psykiatriske område.

I Social-, Sundhed- og Seniorudvalget har vi dog vurderet, at der er behov for, at der også er en forebyggende og støttende indsats omkring de udsatte unge, som har tilknytning til regionens behandlingssystem, er i medicinsk behandling eller har været indlagt med psykiske problemer.

En målrettet indsats til netop disse unge borgere med psykiske sårbarhed/udfordringer skal modvirke et langvarigt behov for tungere sociale indsatser/tilbud og bidrage til den enkeltes mulighed for at få gennemført deres uddannelse og for at komme (tilbage) på arbejdsmarkedet.

Jeg er derfor glad for, at vi i Social-, Sundheds- og Seniorudvalget har kunne finde midler til at iværksætte et nyt projekt som vil levere denne målrettede indsats.

I projektet (som har navnet ’I See You’ – forkortet ICU) vil det præcise behov sammen med den unge kortlægges, hvorefter der iværksættes forløb i grupper og/eller individuelle tilrettelagte forløb hvori optræning af færdigheder, støtte til udredning, hjælp til målrettet behandling samt mulighed for at opleve fællesskab med andre unge med særlige udfordringer kan tilbydes. Der tilbydes også brobygning ift. at støtte den unge i kontakten videre mod uddannelse og/eller beskæftigelse.

Vi forventer at tilbyde forløb til 40-50 unge om året. Frem til september afholdes der indledende samtaler med unge i målgruppen og de første forløb starter pr. 1. oktober 2021. Der vil være et samarbejde med Distriktspsykiatrisk center og andre instanser med kontakt til målgruppen. Unge kan også selv henvende sig til Udførerenheden i Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug.

Indsatsen er efter min faste overbevisning et vigtigt element i kommunens samlede forebyggende tilbud til unge som helhed. Jeg håber vi kan gøre en forskel her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top