fbpx
Vil udvikle bydelen i fællesskab
2021-04-17_at_21-09-27_DJI_FC7303_DJI_0739x.jpg

Foto: Robert Hendel

Boligorganisationerne i Brøndby Strand Parkerne har indgået en partnerskabsaftale med kommunen om at udviklingen af bydelen over de kommende år. Foto: Robert Hendel
BRØNDBY. Udviklingen af hele Brøndby Strand skal inden for to år nedfældes i en ny plan, der gælder hele området fra kyst til motorvej. Som et led i inddragelsen af grundejerne har Brøndby Kommune derfor indgået en partnerskabs-aftale med de almene boligorganisationerne i Brøndby Strand Parkerne

Inden udgangen af 2022 skal der ligge en ny udviklingsplan klar for hele Brøndby Strand. Det kræver en fælles forståelse mellem kommunen og de grundejerne i bydelen, heriblandt de de almene boligorganisationer i Brøndby Strand Parkerne.

Boligorganisationerne udgør en væsentlig del af grundejerne i bydelen, fordi der kommer til at ske en række store forandringer på deres matrikler, blandt andet dér, hvor de fem forurenede højhuse står nu.

Der er derfor blevet udarbejdet en partnerskabsaftale, som borgmester Kent Magelund og formændene for de fem almene boligorganisationer har underskrevet i sidste uge.

– I fællesskab og på tværs af kommunale og almene områder skal vi få en opdelt bydel til at hænge meget bedre sammen, udvikle et livligt byliv og give plads til flere og stærkere fællesskaber, siger borgmester Kent Magelund (S).

Han mener, at der i Brøndby er en stærk tradition for at samarbejde med det almene i Brøndby. Alligevel er partnerskabsaftalen ifølge borgmesteren ud over det sædvanlige.

Medbestemmelse til beboere

I aftalen står der, at samarbejdet skal være med til at sikre, at Brøndby Strand kan udvikle sig til et attraktivt byudviklingsområde for både de nuværende og kommende beboere.

I fællesskab og på tværs af kommunale og almene områder skal vi få en opdelt bydel til at hænge meget bedre sammen, udvikle et livligt byliv og give plads til flere og stærkere fællesskaber.

Kent Magelund

– Det er samtidig med til at sikre, at Brøndby Kommune fremstår som en helhed og ikke flere mindre bydele, siger Kai Dinesen, der er næstformand PAB, en af de fem boligorganisationer bag aftalen.

Underskrifterne fra de fem boligorganisationer er med til at signalere, at beboerinddragelse har høj prioritet i arbejdet med byfornyelsen af Brøndby Strand.

– For os som boligorganisation er det helt afgørende, at det fremtidige Brøndby Strand er udviklet i samarbejde med de mennesker, der bor her, siger Brian T. Børgesen, der formand for Lejerbo Brøndby.

Han håber, at samarbejdet kan motivere folk til at bidrage til projektet.

– Vi synes, at det arbejde der ligger foran os er enormt spændende og tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer, som løfter området – både på det fysiske plan, og så sandelig også på det sociale plan, hvor mennesker rykker tættere sammen på tværs af boligformer og nabolag, siger Brian T. Børgesen.

Vigtig forudsætning

Kommunalbestyrelsen har sat gang i en byplankonkurrence med tre tværfaglige hold af arkitekter, byplanlæggere med mere, som skal give hver deres bud på en strategisk udviklingsplan for hele Brøndby Strand. I den forbindelse er partnerskabsaftalen en vigtig forudsætning.

Den gør det nemlig muligt for de tre hold at arbejde på tværs af almene og kommunale matrikler i deres forslag til de fysiske forbedringer i bydelen, der vil få stor betydning for hele Brøndby Kommune.

I aftalen mellem boligorganisationerne og kommunen er der nedfældet en række overordnede milepæle, der skal gøre Brøndby Strand til en inkluderende bydel i social balance.

Attraktive og forbedrede grønne områder skal give borgerne bedre mulighed for at mødes og bevæge sig. Bydelen skal hænge sammen, og det skal være let at komme på tværs af boligområderne, ligesom der skal være bedre adgang til Strandparken.

Samtidig skal bydelen være bæredygtig og klimatilpasset, mens bymidten skal være et naturligt samlingspunkt for aktiviteter og bydelens beboere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top