fbpx
Vallensbæk Byhave ville blive dømt til nedrivning – for kommunens regning
Debat_web.png
DEBAT.  

I stedet for at undskylde for kommunens ulovlige lokalplan 102 for Vallensbæk Byhave er borgmesteren frustreret over, at et reduceret indbyggertal vil slå hul i kommunekassen.

Men det er et ubetydeligt problem i forhold til den økonomiske risiko kommunen ville have påtaget sig, hvis højhusbebyggelsen var blevet realiseret.

Det fremgår af Bolig og Planstyrelsens evaluering af planloven, Bilag 3 om Vejstøj fra 29. marts 2021, side 17, der omhandler opført byggeri, hvor grænseværdien er overskredet og det kan påvises efter færdiggørelsen:

– Kommunalbestyrelsen har pligt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort, hvis det ikke er af underordnet betydning, jf. planlovens § 51, stk. 3. Det kan ske ved fysisk eller retlig lovliggørelse. Fysisk lovliggørelse er fx nedrivning af ulovligt byggeri. Retlig lovliggørelse er fx dispensation til det pågældende forhold. Det er ikke ift. planloven muligt at dispensere fra Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, står der.

Det er næppe gået op for lokalpolitikerne fra Koservative og Socialdemokratiet, at Vallensbæk Byhave ville være blevet dømt til nedrivning, hvis bebyggelsen var blevet opført, og der var blevet klaget over støjen.

Også bebyggelserne, som ligger længere nede ad Vejlegårdsvej og har den ophævede Vallensbæk Byhave som støjreducerende foranstaltning, er i farezonen, fordi forudsætningen for, at disse byggerier overholder støjdæmpningen, er bristet.

Kommunen var vidende om støjbelastningen, og Vallensbæk kan næppe undgå at ifalde erstatningspligt over for en udvikler, der gør regres mod kommunen.

Nedrivning af bebyggelserne vil koste flere års totalbudget for Vallensbæk og i yderste konsekvens medføre kommunens undergang.

Hverken påberåbelse af ukendskab til denne risiko, eller smædekampagner hjælper i denne sammenhæng. Ovenstående er blot en af årsagerne til, at VallensbækListen ikke støtter den hasarderede udbygning, men i stedet vil udvikle kommunen kvalitativt.

Vi tog højde for den situation der opstod efter nævnsafgørelsen i vores høringssvar til kommuneplanen, der kan ses på vores hjemmeside.

Svar: Vi vil skabe attraktive rammer for borgerne

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

Det er vigtigt at understrege endnu en gang, at det ikke er kommunen, der ejer disse grunde – det er private bygherrer, der kommer og foreslår projekter til kommunen.

Vores opgave er at sætte rammerne for udviklingen af gode projekter, som skaber livskvalitet – både for de borgere, der bor der og dem, som kommer.

Vallensbæk vil være en attraktiv, grøn kommune, der skaber de bedste betingelser for borgerne med grønne byrum og sundt byliv. Det gør vi blandt andet ved at arbejde sammen med developere om nye, spændende boligområder.

Vi tager selvfølgelig afgørelsen om lokalplan 102 til efterretning og arbejder videre derfra.

Jeg synes, at det er ærgerligt, at der nu ikke kan bygges 48 friplejeboliger, som ville understøtte behovet for et alternativt tilbud til kommunale plejeboliger. Og ærgerligt, at vi skal se på nogle halvtomme industrigrunde, som kunne være omdannet til et nyt og spændende boligområde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top