fbpx
Regeringens udspil: Fjerntog tilbage til Glostrup Station
glostrup-station-groent-tog.jpg
I fremtiden kan der udover S-tog og letbane også komme fjerntog på Glostrup Station. Foto: Hovedstadens Letbane
Glostrup. Torsdag fremlagde den Socialdemokratiske regering sin investeringsplan Danmark Fremad. En del af planen er to perroner med fire spor til fjerntog på Glostrup Station

I fremtiden kan Glostrup Station blive en central skiftestation i Hovedstadsområdet. Ud over S-tog og letbanen, der er ved at blive anlagt, kan der også komme intercity- og regionaltog. I det store transportudspil Danmark Fremad, som regeringen fremlagde torsdag, er der foreslået to nye perroner med fire spor til fjerntog på Glostrup Station. Derudover er der udbygning af Ørestad Station til fire spor og et overhalingsspor gennem Valbyparken.

Det vil samlet set give mulighed for, at nogle intercity- og regionaltog stopper i Glostrup på vej mod Københavns Hovedbanegård, mens andre stopper i Glostrup og fortsætter via Ny Ellebjerg og Ørestad til Lufthavnen. I udspillet er der dog ikke direkte nævnt, hvordan togene skal køre. Der står, at anlægget vil skabe sammenhæng mellem landsdels- og regionaltrafikken i Glostrup og give mulighed for en sydlig korridor med tog udenom København H.

Det kan man dog godt forvente, lyder det fra det lokale medlem af Folketinget, Kasper Sand Kjær (S):

– Jeg håber på, at man kan lave den fulde pakke, så det både bliver regionaltogene, intercitytogene og togene til lufthavnen, siger han.

Samme forventning har Glostrups borgmester, John Engelhardt (V):

– Vi får cementeret Glostrup som et centralt knudepunkt. Det bliver meget nemt at komme herfra og ud i verden, uanset om man skal med toget til lufthavnen eller til Jylland. Det ser ud som om, det er den store løsning, de har valgt. Det er godt, for så kan der afvikles mere trafik og vi kan få flere tog til at stoppe, siger han.

Vi får cementeret Glostrup som et centralt knudepunkt. Det bliver meget nemt at komme herfra og ud i verden, uanset om man skal med toget til lufthavnen eller til Jylland

John Engelhardt

Udbygning

Planerne for en udbygning af Glostrup Station hænger tæt sammen med ønsket om at udbygge den centrale del af Glostrup.

– Når man har et knudepunkt, har man også mulighed for at skabe en væsentlig mere levende bymidte. Det er det, vi i forbindelse med vores byudviklingsprojekt stræber efter. Det er en grundsten for, at det kan lade sig gøre at bygge bro hen over banen. Det kan kun lade sig gøre, hvis der sker noget stort der, siger John Engelhardt.

Kasper Sand Kjær kan også se, at det vil få stor betydning for Glostrups udvikling.

– Det gør Glostrup til et knudepunkt for den offentlige transport i hele det østlige Danmark. Dermed kan det både tiltrække arbejdspladser og investeringer, men det betyder jo også, at hvis man er bosat i Glostrup, får man langt nemmere ved at komme rundt, både hvis man skal øst og vestpå eller til lufthavnen. Jeg er hammer glad for, at det er med i udspillet. Det er noget jeg selv har kæmpet en del for, siger han.

Tidspunkt

Udspillet Danmark Fremad skal realiseres frem mod 2035. Der er i udspillet ikke lagt en tidsplan for, hvornår hvilke projekter skal realiseres. Finansminister Nicolai Wammen (S), sagde i forbindelse med fremlæggelsen, at det er en af de ting, regeringen vil forhandle med de andre partier i Folketinget.

– Alle vil gerne have, at deres projekter bliver gennemført så hurtigt som muligt, men man er nødt til at have lidt tålmodighed, sagde han.

John Engelhardt har tidligere haft besøg af ledende Socialdemokrater og fortalt om ambitionerne i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

John Engelhardt har argumenterne klar for, at en udbygning af Glostrup Station skal stå forrest i køen.

– Når verden starter op igen og vi skal have lufthavnen tilbage på sporet, så er direkte tog fra Sjælland og fra letbanen via Glostrup til lufthavnen et helt centralt element. Når folk skal ud at rejse, så er jeg ret overbevist om, at det er godt, at infrastrukturen er på plads. Det er også et vigtigt element i driften af letbanen. Det har stor betydning for folk, der skal hurtigt frem og tilbage til arbejde, men også for vores fælles økonomi i letbanen, siger han.

Han henviser til, at en stor del af passagerne og dermed billetindtægterne til letbanen skal komme fra regionaltogene. Det vil derfor blive dyrere for kommunerne at drive letbanen, hvis der ikke kommer et regionaltogsstop i Glostrup.

Kasper Sand Kjær nævner også letbanen, når han skal tale for, at Glostrup skal stå forrest i køen.

– De konkrete prioritering bliver op til forhandling og det store puslespil skal gå op. Men jeg synes, der er meget, der taler for, at Glostrup Station skal være noget af det første. Stationen i dag er lidt ærgerlig, hvor den lidt står og venter på en afklaring med den nedlagte perron, siger han.

jeg synes, der er meget, der taler for, at Glostrup Station skal være noget af det første. Stationen i dag er lidt ærgerlig, hvor den lidt står og venter på en afklaring med den nedlagte perron

Kasper Sand Kjær

I Banedanmarks nuværende anlægsplan er det anbefalingen, at der bliver truffet en beslutning om anlægget af Glostrup Station senest i 2025, så det kan udføres senest i 2030. Planen er lagt, for at udrulning af forskellige planer som nyt signalsystem og forskelligt anlægsarbejde udføres så hensigtsmæssigt som muligt.

Forhandling

Det er ikke første gang, at et trafikudspil lægger op til, at der skal fjerntog tilbage til Glostrup Station. Det stod også i VLAK regeringens udspil Aftale om et sammenhængende Danmark, som de havde opbakning til fra Dansk Folkeparti. Her var der dog kun planlagt med en enkelt perron med to spor. Efter valget var det flertal dog væk. Kasper Sand Kjær håber, at der kan skabes et mere holdbart flertal bag regeringens udspil.

– Jeg håber meget, vi kan lave en bred aftale, så der kommer noget sikkerhed for kommuner, virksomheder og borgere, som er meget afhængige af, at de planer, der bliver vedtaget, de bliver gennemført, også selvom regeringsmagten skulle skifte. Det var en skandale, at den tidligere regering lavede så smalt et trafikforlig. Jeg håber virkelig, at partierne er klar til at gå på kompromis. Det kommer vi også til at skulle i regeringen, men det er et selvstændigt mål, at få enderne til at mødes, siger han.

John Engelhardt håber, at Venstre på Christiansborg vil kigge på, hvad det er, lokalpolitikerne i hovedstadsområdet selv har besluttet, der var de ti vigtigste projekter. Her stod Glostrup Station som et af projekterne.

– De bør gå ind og se på, hvad det er for nogle ønsker, vi som hovedstadsområde har ønsket os. Det er os, der bor her, der ved hvor skoen trykker, siger han.

Gammel plan

En genopretning af fjerntogene på Glostrup Station har været på tale i flere år. Forslaget blev mere konkret i efteråret 2017, hvor Banedanmark offentliggjorde beslutningsgrundet kaldet Ring Syd.

I denne plan skulle der oprettes et togsystem med 20-minutters drift mellem Roskilde og Lufthavnen med stop i Høje-Taastrup, Glostrup, Ny Ellebjerg og Ørestad. Det var også planen, at alle regionaltog og de fleste intercitytog skulle stoppe i Glostrup på vej mod Københavns Hovedbanegård, så der samlet set ville standse 11 tog i timen i dagtimerne på Glostrup Station.

For at det kan lade sig gøre med en tilfredsstillende punktlighed, er det nødvendigt at bygge to nye perroner med fire spor. For at få plads til dem mellem Ringvejsbroen i vest og byggeriet på Tunnelvej, er det nødvendigt at lægge de to perroner en smule forskud og lidt længere mod Vest end den nuværende S-togsperron. Derfor vil den vestlige tunnel skulle udbygges med elevatorer og føres igennem til den sydlige side af stationen. Politikerne i Glostrup arbejder på, at der i stedet kan bygges en bro over jernbanen som adgangsvej.

Ring Syd beslutningsgrundlaget nævner også muligheden for kun at bygge en perron i Glostrup, men det vil give større risiko for forsinkelser og mulighed for at færre tog standser i Glostrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top