fbpx
Overskudsjord giver nattero
Stoejvold.jpg
Her bliver der snart etableret en støjvold. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Støjvolden mod Ring 3 bliver forlænget, så borgerne i Stensbjerg kan se frem til en hørbar støjdæmpning. Samtidig kommer Glostrup Kommune af med overskudsjord, som man ellers skulle betale for at deponere

I det nordvestelige hjørne af Hvissinge er området Stensbjerg blevet udbygget over de seneste år. Lige øst for området går en støjvold og på den anden side af den løber Nordre Ringvej. Den nuværende støjvold slutter dog lige på niveau med Stensbjerg.

I forbindelse med forberedelserne til letbanen, er skoven, der var en forlængelse af støjvolden, blevet fældet. Der er derfor nu en særligt god mulighed for at forlænge støjvolden.

Ifølge beregninger fra Glostrup Kommune, vil en forlængelse af støjvolden med cirka 70 meter kunne dæmpe støjen på et areal på omkring 5.000 kvadratmeter med to decibel (dB). Da decibelskalaen er logaritmisk, vil et fald på lidt over tre dB svare til en halvering af støjen. Et fald på to dB vil derfor være hørbart.

Gratis projekt

Støjvolden bliver cirka syv meter høj over det omkringliggende terræn. Lige der, hvor støjvolden kommer til at ligge, går der i dag en lille sti fra skoven og ud til Nordre Ringvej. For at brugerne af denne sti ikke skal bestige de syv meter, kommer den til at sno sig gennem støjvolden, så støjvolden stadig giver beskyttelse.

Støjvolden bliver bygget af overskudsjord, som Glostrup Kommune alligevel skulle have deponeret, primært fra renoveringen af Slotherrensvejsbroen.

Normalt koster det en del at komme af med overskudsjord. Det betyder, at den besparelse, som kommunen opnår ved selv at finde plads til jorden, er større end udgiften til at etablere støjvolden.

Det er forventningen, at arbejdet med at etablere støjvolden bliver igangsat i løbet af april. Derefter skal der igen plantes skov på volden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top