fbpx
Husk SFO’erne og dialogen i indskrivningen til 0. klasser
Debat_web.png
Debat  

I en artikel i Folkebladet den 13. april foreslår Venstre at ombygge de gamle gymnastiksale på Nordvangskolen for at skaffe flere klasselokaler og dermed afhjælpe kapacitetsproblematikken omkring oprettelsen af tilstrækkeligt mange nye 0. klasser i skoleafdelingerne øst for Ringvejen. Det er en god og oplagt idé, så i Glostrup Radikale Venstre indgår vi gerne i dialog om forslaget. Vi mener dog samtidig, at det er afgørende, at kapaciteten i SFO’en udbygges, ellers er der ikke plads til flere nye 0. klasser på Nordvangskolen.

Én af de store udfordringer i dag er, at der mangler sammenhæng mellem kapaciteten på afdelingerne og det antal børn, der bor i nærområderne omkring hver af afdelingerne. Vi skal sikre denne sammenhæng fremover. Samtidig skal der fortsat gøres en indsats for, at forældre til børn i Vestervangkvarteret tilvælger afdelingen, så nærområdeprincippet også gælder for Vestervangskolen.

En anden vigtig parameter for Glostrup Radikale Venstre er, at der bliver arbejdet med inddragelse af forældrene i indskrivningsprocessen bl.a. med blik for, hvor børnene har gået i børnehave, så der skabes tryghed og kontinuitet.

Der skal også skabes en meget mere gennemsigtig proces, hvor forældrene ikke føler, at deres børn er brikker i et stort puslespil, som skal gå op. Beslutningen om tre klasser på Vestervang, der er mere end det antal børn, der findes i nærområdet, og den manglende inddragelse og gennemsigtighed er noget af dét, der er gået galt i den indskrivning, som netop har fundet sted.

Hvis der i den uigennemskuelige proces har været brud mod de kriterier, der findes i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen for fordeling af eleverne, bør det komme de forældre til gode, som er blevet ramt af dette brud.

Vi glæder os til at samarbejde med de andre partier i Kommunalbestyrelsen om at finde gode og holdbare løsning for Glostrup Skole efter kommunalvalget.

Svar: Tak for at huske os på de vigtige detaljer

Piet Papageorge (V), Gruppeformand for Venstre i kommunalbestyrelsen i Glostrup

Jeg læser med stor glæde, at Radikale Venstre i Glostrup også ser det som en ”god og oplagt idé” at omdanne de gamle gymnastiksale, således at vi én gang for alle kan få etableret det tiltrængte ekstra spor på Nordvang. Som beskrevet i Venstres udspil sidste uge, vil det bringe Glostrup Skoles kapacitet mere i tråd med Kommunens udvidelse de sidste mange år. Det er dog vigtigt for mig at slå fast, at dette er et udspil til budgetforhandlingerne – det vil sige, at der ikke er tale om et færdigt projekt med tegninger etc.

Venstres ønsker at sætte retning og vision, og samtidigt få øremærket nogle af de ekstraordinære skatteindtægter, som vi forhåbentligt modtager. Hvis der er et flertal herfor, vil det være helt naturligt, at der er en dialog med personale og forældre omkring den præcise placering, SFO’er, etc. På samme måde, som da vi havde processen omkring udbygningen i Ejby.

Tak for at bakke op om forslaget og huske os på de vigtige detaljer. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer og alle andre partier, der måtte ønske at tilslutte sig denne idé, således at vi får tænkt alle forhold godt igennem, inden vi forhåbentligt kan gå i gang i januar 2022.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top