fbpx
Forældretilfredsheden med Glostrup Skole skal op
MF.jpg

Marlene Frandsen stiller op til kommunalvalget for sit nye parti, Liberal Allicane. Foto: Mette Frandsen

Marlene Frandsen (LA). Foto: Mette Frandsen
DEBAT.  

Tilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen, som er gennemført af Indenrigs- og Boligministeriet, viser, at Glostrup Skole desværre lander i bunden som nummer 91 ud af 98 i forældretilfredshedsundersøgelsen. Faktisk er der kun to kommuner, der scorer laverer end den gruppe af kommuner, som Glostrup ligger i.

Det mener jeg ikke, at vi som politikere og forældre kan være tilfredse med.

Men hvad skal der til for at løfte forældretilfredsheden? Cepos peger på øget fokus på skoleledelse, lærernes trivsel, lærernes faglighed og elevernes faglige resultater.

De to skoler, der score højest på forældretilfredsheden, bruger færre penge pr. elev i folkeskolen end man gør i Glostrup, men samtidig har de også en større andel af undervisningstimer, hvor lærerne er uddannet i faget, end man har i Glostrup.

Så umiddelbart synes svaret ikke at være at sende flere penge til folkeskolen i Glostrup. Cepos har videreanalyseret tallene der viser, at det, der har betydning for forældretilfredsheden, er hvor meget eleverne lærer og hvor tilfredse forældrene er.

Deres analyse viser også, at i en kommunen med en borgerlig borgmester, er forældrene mere tilfredse med skolen. Desværre slår den tendens ikke igennem i Glostrup. Men hvad skal der til, for at højne forældretilfredsheden i Glostrup?

Jeg har ikke alle svarene, men jeg vil gerne høre fra dem, som er interesseret og engageret i Glostrup Skole og få jeres ideer og input til, hvordan vi løfter forældretilfredsheden. Det er ikke altid givet, at svaret kommer fra politikerne eller forvaltningen selv, derfor denne opfordring til at skrive til mig med dine ideer og kommentarer på marlene.frandsen@glostrup.dk
Da jeg sad i venstres gruppe og var næstformand for Børne- og Skoleudvalget, kæmpede jeg utrætteligt for at få Glostrup Skole højere op på den politiske dagsorden. Jeg kom igennem med noget, men slet ikke alt det jeg ville, og til sidst måtte jeg drage konsekvensen af det. Nu nærmer kommunalvalget sig, og der er kommet nye toner – jeg håber ikke, at de er falske. Min besked til formanden og næstformanden for Børne- og Skoleudvalget og resten af kommunalbestyrelsen er klar – ikke mere af det samme. Der skal nye tanker og ideer til.

For Liberal Alliance er det en hjertesag at være med til at sætte og understøtte rammerne for en skole med øget forældretilfredshed. Vi arbejder for en Glostrup Skole, der tilbyder et godt, aktivt og udfordrende skoleliv, der er kendetegnet ved et læringsmiljø som stimulerer og bevarer børnenes nysgerrighed, virkelyst og fantasi. Børnene skal tilegne sig færdigheder, kundskab, indsigt og viden. Det vil vi blandt andet gøre ved at styrke sprogfagene, etablere en pulje til særligt begavede elever, stille større faglige krav til vikarer, der underviser på Glostrup Skole, et frit skolevalg, en gennemsigtig indskrivningsmodel, en ny udskolingsmodel, krav om flere uddannede skolelærer til at undervise byens børn og mange flere ideer.

Også mener vi i Liberal Alliance, at der skal arbejdes for at tiltrække en privatskole til byen. Alle – også folkeskolen – bliver bedre af konkurrence.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top