fbpx
En støjvold langs Holbækmotorvejen er gratis og bedst
Debat_web.png
Debat.  

Det er godt, at regeringen vil bruge penge på trafikstøjreduktion. Trafikstøj koster jo menneskeliv. Men det er vigtigt at gøre sig klart, at langs de fleste af hovedstadens motorveje er trafikbelastningen og navnlig andelen af tung trafik for stor til, at støjskærme gør nævneværdig nytte. Deres støjreduktion er simpelthen for beskeden.

Og såfremt en skærm gøres højere end sædvanligt risikerer effekten at blive negativ, fordi en letmetalskærm kan virke som en højtalermembran og ’synge med’ ved lave frekvenser og høje vindhastigheder. Støjen herfra opleves som værre end trafikstøjen. Det var måske derfor, at Rasmus Jarlov før regeringsskiftet, som minister for området, gjorde opmærksom på støjvoldenes egnethed langs Vestegnens motorveje.

Vejdirektoratet har også aflivet den støjreducerende asfalt som et mirakelmiddel. Over tid dæmper denne asfalttype kun ca. 1 dB. Tilbage står de effektive dæmpningsmetoder: Lavere hastighed, mindre trafik samt støjreduktion ved hjælp af tung masse som eksempelvis en støjvold – ligesom den i Ishøj, hvis effektivitet alle kan overbevise sig om ved at gå en tur derude.

Langs Vallensbækvej er forholdene velegnede til anlæggelsen af en støjvold, der kan kombineres med støjskærme i siderne. En sådan kombineret støjvold kan anlægges med ren genbrugsjord og repræsenterer den miljørigtige løsning. Endelig sikrer en støjvold, at der ikke bygges tæt på motorvejen, hvor dæksliddet bliver til mikroplastpartikler, der hvirvles op i luften og indåndes til stor skade for naboerne.

Jeg har dokumenteret med de officielle ledningskort, at der ikke eksisterer saglige forhindringer for et jordvoldsprojekt, som ovenikøbet kan anlægges helt gratis med fritidsfaciliteter på bagsiden.

På den måde kan staten spare et stort millionbeløb og nøjes med at dække den beskedne omkostning til at supplere volden med støjskærme i siderne, hvor der er kneben plads til volden, eksempelvis ned langs Tueholmsøen og ved Vallensbæk Torvevej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top