fbpx
En støjvold langs Holbæk motorvejen redder liv
Debat_web.png
Debat.  

Vi glæder os over, at regeringen vil bruge 3 mia. kr. til trafikstøjreduktion i DK, men desværre kan det have rigtigt lange udsigter, da planen er baseret på en 15 år lang periode, og ingen ved, om Vallensbæk bliver en del af disse planer.

Støjgenerne fra Holbækmotorvejen og Ringstedbanen er massive og tiltagende, især de dybe frekvenser belaster nervesystemet, og medfører cirka 500 dødsfald om året.

Den bedste løsning til at fjerne de dybe frekvenser, er en støjvold, og ikke støjskærme. På de fleste af hovedstadens motorveje er trafikbelastningen og navnlig andelen af tung trafik, alt for stor til at tynde støjskærme gør nytte.

Vejdirektoratet har også aflivet den støjreducerende asfalt som et mirakelmiddel. Over tid dæmper denne dyre asfalt kun lidt over 1 dB. Tilbage står de eneste effektive dæmpningsmetoder: Lavere hastighed, mindre trafik samt støjreduktion ved hjælp af tung masse som eksempelvis en støjvold. De to førstnævnte vil kun have effekt på støj fra motorvejen og ikke fra jernbanen.

I Nordmarken er forholdene særdeles velegnede til anlæggelsen af en ’kombi-støjvold,’ der kan flyttes tættere på køretøjerne og kombineres med støjskærme før afkørslen til Vallensbæk Torvevej og efter Vejlegårdsvej, ned mod Tueholmsøen. En sådan kombi-støjvold kan anlægges med ren genbrugsjord og er i dag langt den mest miljørigtige løsning. Men med et gratis støjvoldsprojekt kan staten spare et stort millionbeløb og nøjes med at dække den beskedne omkostning til de supplerende skærme mod Tueholmsøen.

Tilbuddet fra jord.dk til Vallensbæk Kommune om en gratis støjvold står stadig ved magt. Der er i tilbuddet taget højde for de udfordringer, der måtte være på området, i forhold til anlagte rør, regnvandsbassin, samt fodgænger-tunnelen under motorvej og jernbanen. Derudover vil der på nordsiden beplantes træer/buske og planter, der fremmer biodiversiteten, ligesom stier til hundeluftning, legepladser til børn og kælke-område vil kunne inkluderes, så området bliver attraktivt for Vallensbæk’s borgere.
Anlægsarbejdet kan klares på under 18 mdr. med indkørsel fra Vallensbæk Torvevej og Vejlegårdsvej.

Kommunalbestyrelsen har altså stadig en oplagt mulighed for at gøre noget ved støjproblemerne i Vallensbæk her og nu, og dermed være med til at redde liv, nattesøvn og daglig velvære. Samtidigt har man udvist initiativ og hjulpet regeringen med at spare et tocifret millionbeløb, hvilket kan være med til at gøre det nemmere at få tildelt midler til strækningen, og måske også åbne op for flere midler, til støjdæmpning langs Sydmotorvejen. – Altså en ren win/win for Vallensbæks borgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top