fbpx
Det har Planklagenævnet truffet afgørelse om
Debat_web.png
DEBAT.  

Populært sagt findes der to sæt regler for vejstøj i boligområder.

For det første de almindelige grænseværdier, det vil sige max 58 dB overalt i området, både ved facaderne og på udendørs opholdsarealer. Indendørs støj skal opfylde Bygningsreglementets almindelige krav, som er på højest 33 dB.

For det andet de lempede grænseværdier, hvor der må være mere end 58 dB på facaderne. Dog må der max være 58 dB på udendørs opholdsarealer. Desuden må der max være 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum.

Der er i planloven mulighed for at kræve lydisolering af byggeri. Men denne mulighed gælder kun for nogle bestemte typer af områder. Disse lempede grænseværdier kan så bruges i situationer, hvor byggeriet også lydisoleres og for eksempel får russervinduer, så grænsen på 46 dB kan overholdes indenfor. Opholdsarealer placeres på vejens modsatte side.

Støjniveauet skal opgøres i dB (lden), der er et vægtet gennemsnit af støjen dag, aften og nat, hvor støjen i de mørke timer vægter højest, fordi hvile og nattesøvn er meget vigtig.

I sagen fra Vallensbæk havde kommunen i lokalplanen forudsat, at det nye byggeri skulle lydisoleres. Lokalplanområdet var imidlertid et almindeligt, nyt boligområde, og ikke et område, hvor kommunen kan kræve lydisolering. Når kommunen alligevel gjorde dette, var det i strid med en bestemmelse i planloven. Det er det, Planklagenævnet har truffet afgørelse om.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der ikke planlægges for nye boliger på steder, hvor der er for meget støj, og det var der i hele lokalplanområdet.

De almindelige grænseværdier var dog gældende.

Planklagenævnets afgørelse er jeg meget glad for, fordi grænseværdierne ellers i praksis ville være ’annulleret’ for nye boligområder. Afgørelsen forhindrer, at kommunens ’molboagtige’ tolkning af lovligheden af at lade en frontbebyggelse tage støjen for de bagvedliggende boliger, samt at kommunen kan vende tilbage til den forrige lokalplan med blandet erhverv og boliger. Den forhindrer finter med først at lave en lokalplan, der udlægger arealet til blandet bolig og erhverv (lokalplan 90, som ikke udnyttes), for derefter at lave en ny lokalplan 102, der udlægges til rent boligformål.

Lokalplan 102 skulle endvidere fungere som støjafskærmning for flere nye bebyggelser længere væk fra motorvejen. Denne forudsætning er nu bristet, hvilket ’ulovliggør’ disse lokalplaner, med mindre der eksempelvis opføres er højt parkeringshus med værksteder og mindre kontorer på bagsiden til erstatning for højhusbebyggelsen, hvilket der faktisk er behov for. Herudover kan man passende flytte ungdomsskolen væk fra den nuværende, farlige placering til lokalplanområdet ud mod Egeskovvej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top