fbpx
Åbent brev til transportministeren: Prioritering af reduktion af eksisterende støj
Transportminister.jpg
Debat  

I Vallensbæk Kommune er vi utallige gange blevet lovet, at Folketinget ville tage sit ansvar på sig og reducere støjen fra statens motorveje og jernbaner, der går gennem kommunen.

Men i Infrastrukturplanen ”Danmark Fremad” er vi ikke nævnt, så derfor bliver jeg nødt til at minde jer om, hvor væsentlig støjreduktion fra eksisterende anlæg er, og at det er Folketingets ansvar at løse det.

I infrastrukturplanen ”Aftale om et sammenhængende Danmark” fra marts 2019 blev vi lovet, at støjbekæmpelsen nord for Holbæk Motorvejen ville blive prioriteret allerhøjest af projekterne i en støjpulje. Men i den nye infrastrukturplan er projektet slet ikke nævnt. Har man I sin iver for at bygge nyt, glemt de borgere der lever med – og dør af – støj hver dag?

Som I kan se, er det er essentielt, at midlerne i en støjpulje ikke kun går til støjreduktion ved udvidelser, men også til støjreduktion ved eksisterende anlæg.

Skal en støjskærm have effekt, skal den stå tæt på motorvejen og dække en længere strækning. Det er derfor på tide, at staten tager ansvaret på sig og prioriterer støjbekæmpelsen.

Ringstedbanen skærer gennem den grønne kile, som per definition er et rekreativt område, hvor man kan nyde naturen. Efter anlæggelsen af Ringstedbanen kan vi konstatere, at de rekreative værdier er stærkt forringet, og at støjniveauet i Vallensbæk Landsby er forøget.

Det bør derfor prioriteres, at støjvolden syd for Ringstedbanen bliver forlænget mod vest –langs Vallensbæk Sø, og at støj fra fly-overen også bliver bremset til gavn for beboerne i Vallensbæk Nordmark.

Støjen fra Køge Bugt Motorvejen er lige så problematisk og invaliderende som ved Holbækmotorvejen. I Vallensbæk havde vi planlagt en bygning, der ”vendte ryggen til” Køge Bugt Motorvejen, som skulle fungere som støjafskærmning for eksisterende bebyggelse.

Det ville skabe ro og mulighed for ophold. Lokalplanen bag projektet har Planklagenævnet nu afvist – en af begrundelserne var, at der ikke var opsat støjskærm! Jeg tror, I fornemmer min frustration.

Målet med en pulje på 3 mia. kr. må nødvendigvis være, at man investerer der, hvor man får mest støjreduktion og hjælper flest borgere per investeret krone.

Nogle af de mest belastede strækninger i hovedstadsområdet er Holbæk Motorvejen og Køge Bugt Motorvejen, og der skal derfor gøres noget nu for at reducere den eksisterende støj på disse strækninger.

Jeg har gennem snart mange år inviteret skiftende transportministre på besøg i Vallensbæk. Alle har medgivet, at det støjer virkelig meget. Senest havde jeg i 2020 besøg af Benny Engelbrecht. Men når det er kommet til den konkrete udførelse, er det ikke blevet til noget endnu.

Jeg beder derfor om, at I i forhandlingerne vil sørge for, at der bliver øremærket midler til støjreduktion ved de nævnte strækninger. Det kan jo ikke være sådan, at blot fordi man har levet med et stigende støjniveau år efter år, så skal der ikke gøres noget ved det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top