fbpx
Vi savner åbenhed, ærlighed og seriøsitet i årets indskrivningsproces
Debat_web.png
Debat.  

Underskrevet af Søren Tvedegaard Jensen, Christina Brøchner, Diana Lorentzen, Steffen Fuglsang Nielsen, Winnie og Michael Sølund, Louise Bindesbøll, René Sandholm Hansen, Mia Belmark, Kevin Pedersen, Nikolaj og Rie Baron, Ditte og Morten Jacobsen. Ane Falk Mouritsen, Anders Eriksen, Charlotte Wøhlk, Malene Skagge Arvid, Jacob Arvid, Camilla Falk Dornfeldt, Steven Bach Larsen, Mette Aagaard Kusk, Rikke Bundgaard Hasfeldt, René Vinter Hasfeldt, Jesper Kokholm, Signe Kokholm Eskildsen, Claudia Friis, John Bratgjerd, Tommy Jørgensen, Brendan og Karina Puli.

Efter påskeferien skal 245 børn starte i SFO i Glostrup Skole og de fleste glæder sig. Skolestart er noget helt særligt og de fleste af os kan stadig huske vores første skoledag. Den er forbundet med spænding og sommerfugle i maven, for ikke nok med at man nu er så stor, at man skal starte i skole, det er også her, man skal gå de næste 10 år af sit liv.

Derfor fylder skolen også meget – både hos den enkelte familie, men også politisk. I onsdags blev der afholdt møde i Børne – og Skoleudvalget, hvor det blev besluttet, at de to kommende borgmesterkandidater nu sidder som hhv. formand og næstformand. Som nævnt tidligere må børn, unge og deres skolegang virkelig ligge dem på sinde.

Man bliver dog trist, når to unge folkevalgte politikere ikke ønsker at komme med andre løsningsforslag end at sætte hjul under skoleafdelingerne og flytte dem rundt efter behov, eller at lade forældrene søge befordring og dermed bruge borgernes skattekroner på at kommunens børn kan komme i skole.

Det er trist at se, at der ikke er mere vilje og handlekraft fra de to borgmesterkandidater til at løse et reelt problem – for er der virkelig ikke andre muligheder?

Fra Børne- og skoleudvalgets referat den 19. august 2020, fremgår det af bilaget at en målsætning for Glostrup skole er, at det bliver det naturlige førstevalg.

For at gøre kommunens eneste skole attraktiv har man bl.a. derfor valgt at lave en idrætslinje, talentklasser og en klassekvotient på 22 elever. Men det bliver vel næppe førstevalget, når man vælger at placere hver 7. barn fra årets indskrivning på en afdeling uden at tage en dialog med forældrene?

For at gøre kommunens eneste skole attraktiv har man bl.a. derfor valgt at lave en idrætslinje, talentklasser og en klassekvotient på 22 elever. Men det bliver vel næppe førstevalget, når man vælger at placere hver 7. barn fra årets indskrivning på en afdeling uden at tage en dialog med forældrene?

I samme bilag står der endvidere, at der skal være en mere balanceret elevsammensætning ved indskrivningen af 0. klasse.

Er det denne målsætning der gør, at man placerer over 50% af en årgang på en afdeling mod deres vilje? Eller er det simpelthen fordi, man er bange for undervisningsministeriets ”skærpede tilsyn” med en af Glostrup Skoles afdelinger, jf. Artikel fra Folkeskolen den 28. oktober 2020, og man derfor nu vil gøre alt for at rette op dette?

Flere familier har forsøgt at få en dialog med både forvaltningen og politikerne omkring barnets tarv i indskrivningsprocessen.

Skolevejen er bekymrende, en del børn kommer til at mangle det nærmiljø, som er forbundet til en skole og derudover er der sågar nogle børn, som er de eneste fra deres børnehave, der er blevet tildelt en anden skoleafdeling, og som dermed skal starte et nyt sted, med nye børn og nye voksen omkring sig. Dette giver en del bekymringer, ondt i maven og vågne nattetimer hos forældrene.

I en artikel fra Folkebladet den 17. juni 2020 siger Kasper Damsgaard: ”Alle forældre skal have en god mavefornemmelse, når de sender deres børn i institution eller skole i vores kommune”. Hvordan vil han, som borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet, løse ovenstående problemer i år og fremadrettet og dermed give alle forældre en god mavefornemmelse?

Under alle omstændigheder ville åbenhed og forståelige forklaringer hjælpe langt hen ad vejen, for når man læser Børne- og Skoleudvalgets referat fra den 22. januar 2020, fremgår det af et af bilagene, at forvaltningen har lavet en kapacitetsprognose over Glostrups skoleafdelinger. I denne prognose står der at der i 21/22 kan oprettes 12 klasser, hvoraf to af dem ligger på afdeling Vestervang, og fire af dem ligger på afdeling Søndervang.

Man må gå ud fra, at når forvaltningen laver sådanne prognoser, er der taget højde for skemalægningsprocesser som antallet af lokaler og klasser, faglokaler, plads i basislokaler, behov for holddeling, rum til specialundervisning og projektforløb m.v. Hvordan kan det så være muligt pludselig at oprette en tredje 0. klasse på afdeling Vestervang?

Ligeledes er der endnu ingen logisk forklaring på, hvorfor man ikke vælger at oprette fire 0. klasser på afdeling Søndervang, når forvaltningens prognose siger, at der er plads? Hvis tilfældet er, som Kasper Damsgaard skriver i sit læserbrev til Marlene Frandsen, at man ikke vil fylde skolen til bristepunktet, så har forvaltningen vel ikke lavet deres arbejde ordentlig da de lavede denne prognose?

Svar: Indskrivningen bliver anderledes næste gang

Kasper Damsgaard (S)
Borgmesterkandidat & Formand for Børne- og Skoleudvalget

Kære Jer. Jeg er ked af, at I fortsat er af den opfattelse, at vi ikke har gjort noget for at gøre livet lettere for jer samt jeres børns skolestart. For det er netop på jeres opfordring, at jeg har bedt forvaltningen om at lave et nyt udspil til indskrivningsmodellen, som I også blev lovet på Kommunalbestyrelsesmødet i marts.

I ønskede modellen skulle gøres mere gennemskuelig, og det er det, forvaltningen arbejder på nu. Dette vil desværre ikke komme jer til gode, men forhåbentlig de kommende børn som skal begynde på Glostrup Skole.

I ønskede modellen skulle gøres mere gennemskuelig, og det er det, forvaltningen arbejder på nu. Dette vil desværre ikke komme jer til gode, men forhåbentlig de kommende børn som skal begynde på Glostrup Skole.

Kapser Damsgaard

Derudover har jeg foreslået, at man kunne samle den ene klasse på Vestervangskolen til de børn, som bor Øst for Ringvejen for på den måde at gøre afstanden mellem klassekammeraterne kortere. Dette takkede I nej tak til.

For de af jer forældre, som ikke har mulighed for at transportere jeres børn til og fra skole, er det korrekt, at jeg har opfordret jer til at søge skolebusordningen. Først og fremmest fordi jeg anerkender, at det kan være utrygt for et barn at skulle krydse henholdsvis Ringvejen eller Hovedvejen for at komme i skole.

Dette er ikke et forslag, jeg kommer med for at skulle bruge løs af borgernes skattekroner, men nærmere en oplysning til jer om, at det er en reel mulighed jævnfør Folkeskolelovens § 26. Men der er ingen tvivl om, at hvis dette ikke havde været bestemt ved lov, så havde jeg gerne afsat penge til transport af de børn, som skulle krydse de to veje uden forældrene til at følge dem på vej. Skolebusordningen bliver i øvrigt brugt i forvejen af andre børn, som går på Vestervangskolen.

I forhold til det notat, I samt Marlene Frandsen refererer til, står der også hvilke konsekvenser, det vil have, hvis man valgte at oprette fire 0.klasser på Søndervangskolen. En ekstra klasse på Søndervangsskolen vil i givet fald presse kapaciteten i forhold til skemafleksibilitet, lokaler til holdundervisning, projektundervisning, specialpædagogisk bistand m.v., og det vil dermed forringe det samlede skoletilbud betydeligt for de elever, som i forvejen går på skolen.

Derudover vil det gøre skolen utrolig sårbar, hvis uheldet skulle være ude, og bare et enkelt klasselokale enten skulle sættes i stand eller renoveres på grund af vandskade, som det for eksempel er tilfældet pt. i musiklokalet på selv samme skole.

Så det eneste punkt, hvor vi ikke har efterkommet jeres ønsker, er vel i forhold til at øge elevtallet i klasserne på de resterende fire skoler. Derudover er jeg med på, at LA, K og Bylisten kom med et forslag om at flytte nogle elever fra Nordvangskolen til Vestervangskolen, for på den måde at frigive et lokale. Men da de blev gjort opmærksomme på, at der reel set var tale om et lille grupperum og ikke et klasselokale, blev det hurtigt taget af bordet igen.

det eneste punkt, hvor vi ikke har efterkommet jeres ønsker, er vel i forhold til at øge elevtallet i klasserne på de resterende fire skoler

Kapser Damsgaard

Dette havde i bund og grund også kun flyttet problemet over til nogle andre børn. Det blev derefter hurtigt forslået at bygge klasselokaler i mandskabsvogne/pavilloner i stedet for. Dette havde desværre ikke bidraget til løsningen af problemet, og vi ville derfor have siddet i samme problematik til næste år og mange år frem. For hver gang vi øger elevtallet på en skole i forhold til kapaciteten, ruller vi såmænd bare snebolden foran os, og til slut kan vi ikke længere styre den.

Jeg håber og tror virkelig på, at når de små først er begyndt i skole, så vil de være lige så stolte af at gå på Vestervangskolen, som de ville være have været af at gå på hvilken som helst af de andre fire skoler.

1 kommentar om “Vi savner åbenhed, ærlighed og seriøsitet i årets indskrivningsproces”

 1. Malene Arvid siger:

  Tak, Kasper Damsgaard, for besvarelsen på nogle af spørgsmålene til læserbrevet. Vi føler stadig at vi mangler en del svar på vores spørgsmål, så vi opstiller dem her i punktform, så det bliver lettere at overskue.

  1. Du referer til en skolebusordning. Gælder dette også SFO? Når vi læser på kommunens hjemmeside om befordring er det kun til og fra skole, og i så fald vil nogle stadig stå med et problem de første fire måneder efter påske, samt eftermiddag fremover.

  2. Derudover skriver du at forvaltningen at du har bedt forvaltningen om, at gøre indskrivningen mere gennemskuelig. Det er vi glade for at høre. Vi undre os dog over, hvordan forvaltningen kan gøre det mere gennemskueligt, når de skal arbejde ud fra nogle styrelsesvedtægter som I, politikere, har vedtaget, og som ikke tydeligt angiver hvor, i den prioriterede rækkefølge, forældreønskerne ligger. Der må alt andet lige gælde de samme prioriteringer uanset ønske til afdeling og det er netop det, der ikke er tilfælde ved årets indskrivning.

  3. Endvidere skriver du at en ekstra klasse på afdeling Søndervang vil presse kapaciteten for meget. Vil det sige at du medgiver at forvaltningen ikke har lavet deres kapacitetesprognose ordentligt tilbage i november 2019? I din forklaring har de dermed regnet med en klasse, som ikke er mulig alligevel og det samme gælder for den ekstra klasse på afdeling Vestervang – den har de overset i deres beregning?

  4. Sidst men ikke mindst er en ny vejledende liste fra Børne- og Undervisningsministeriet netop opgjort, hvor den viser ghettopakkens obligatoriske sprogprøver daler markant næste skoleår, da antallet af elever fra udsatte boligområder er faldet på flere skole. Dermed er afdeling Vestervang nu ikke længere på listen. Kan du svare på, om dette netop skyldes at man fra politisk side overlagt har valgt at flytte elever fra ressourcestærke boligområder til afdeling Vestervang?

  Vi ser frem til at læse dine svar. God påske.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top