fbpx
Vallensbæk mærker konsekvenserne af Lynetteholmen
Debat_web.png
DEBAT.  

Hvis den nye bydel Lynetteholmen bliver anlagt i København, medfører det store konsekvenser for Vallensbæks borgere. Konsekvenserne af anlægsprojektet rammer nemlig direkte ned i Vallensbæk, som kan se frem til udledt spildevand i Køge Bugt, mere motorvejsstøj og en ekstraregning til borgerne via taksterne til BIOFOS.
I oktober 2018 indgik Københavns Kommune

og den daværende regering en aftale om, at København kunne anlægge en ny halvø ud for Refshaleøen – kaldet Lynetteholmen.

Om kort tid skal anlægsloven for denne halvø vedtages i Folketinget. Men anlægsloven giver kun mulighed for at etablere den meget omtalte ø, den tager ikke højde for konsekvenserne heraf.

Regeringen forsøger at få gennemført det her projekt ved at dele det op i små bidder. Men det betyder også, at de dækker over de egentlige konsekvenser ved det her projekt. Det er fusk på højt niveau.

Vallensbæks borgere vil på sigt blive ramt af, at motorvejen skal udvides, og dermed kommer der mere trafikstøj fra de statslige veje. Og rensningsanlægget Lynetten ligger midt i området, hvor Lynetteholmen skal være, så det skal flyttes til nogle nye holme ud for Hvidovre – hvilket betyder, at der vil blive udledt spildevand i Køge Bugt.

Elefanten i små bidder

I forbindelse med anlægsloven har man lavet en VVM-undersøgelse – vurdering af byggeriets virkning for miljøet. Men VVM-undersøgelse giver ikke det fulde indblik i påvirkningen på miljøet.

Det skyldes, at undersøgelsen kun tager højde for anlægget af halvøen – altså første bid af projektet. Den tager ikke højde for de projekter, som naturligt må følge for at Københavns Kommune kan realisere deres plan om yderligere 35.000 borgere og lige så mange arbejdspladser på Lynetteholmen.

De projekter, der naturligt følger, er dels at holmene i Hvidovre bliver anlagt, for her skal rensningsanlægget Lynetten som sagt flyttes hen. Dels at motorvejen, der skærer lige gennem Vallensbæk, må udvides, fordi der kommer et nyt trafikalt knudepunkt omkring de nye holme i Hvidovre.

Københavns Kommune vælger altså at tvangsfodre Vallensbæk med de bidder af elefanten, som de ikke selv kan spise. Når Lynetteholmen er anlagt, står vi med københavnernes spildevand, som skal ledes direkte ud i Køge bugt – vores badevand. Og vi står med støjen fra al den ekstra biltrafik, der kommer, når folk skal på arbejde på Lynetteholmen.

Den eneste omegnskommune, der vinder på det her projekt, er Hvidovre. Men de får selvfølgelig også en bid af den store økonomiske kage. Hvidovre får deres holme, så de kan udvide deres erhvervsområde. Vallensbæk og de resterende omegnskommuner får regningen – og kloakvand fra Køben-
havn.

Vi skal betale

Spildevandsselskabet BIOFOS ejes i fællesskab af 15 kommuner, herunder Vallensbæk. Inden Lynetteholmen kan etableres, skal der flyttes nogle ledninger, som BIOFOS ejer. Og i forslaget til anlægsloven er det beskrevet, at det er ejeren, der skal betale for det.

Ikke nok med at vi skal tage imod hovedstadens spildevand ledt direkte ud i vores badevand og øget motorvejsstøj, vi skal også betale for, at projektet kan realiseres. Det er helt uhørt og åbenlyst urimeligt at pålægge spildevandskunderne – i sidste ende vallensbækborgerne – en omkostning for noget, som de hverken har andel i eller nytte af.

Samlet set bliver BIOFOS, og dermed ejerkommunerne, pålagt en ud-
gift på 600 mio.kr. Det svarer til 25% af de forventede omkostninger på 2,5 mia.kr. til anlæg af Lynetteholm.

Vi bliver ikke hørt

Den måde, som lovforslaget og dens beslutning er flettet sammen på, afviger fra den procedure, som man normalt kender.

Den normale procedure fastslår nemlig, at der forud for et projekts realisering skal udarbejdes et landsplandirektiv, kommuneplan og lokalplan – men de planer foreligger ikke her. Det bevirker, at offentligheden ikke som normalt kan få indsigt i projektet og mulighed for at påvirke udformningen af det.

Alle klagemuligheder til forslaget er altså tilsidesat. Og det har betydet, at Vallensbæk Kommune ikke har kunnet gøre indsigelse mod Lynetteholmen.

Det hører med til historien, at Københavns Kommune ejer næsten halvdelen af aktierne i BIOFOS samt 95% af det firma, som skal anlægge Lynetteholmen. Så Københavns Kommune får det, som de vil have det, fordi de præsenterer os for elefanten i små bidder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top