fbpx
Sydporten viser politikernes ringeagt for borgerne
Debat_web.png
DEBAT.  

Kommunalbestyrelsen vedtager den helt unødvendige Sydportbebyggelse, selvom over 80 borgere i ’Sydportens’ nærområde gør indsigelse mod lokalplanen. Det er et tydeligt eksempel på, at kommunalbestyrelsesflertallet ikke er i harmoni med borgerne. Når borgerne efterfølgende bruger deres demokratiske ret til at klage, får vi at vide af kommunen, at vi slet ikke har ret til at klage.

Det viser politikernes ringeagt for borgerne. Men der er god grund til at klage over denne lokalplan.

For kommunen har ikke lavet selv de mest nødvendige undersøgelser, som borgerne må forvente, når der bygges så massivt i et gammelt sommerhusområde.
Vejnettet i området er i forvejen underdimensioneret, og kommunen har ikke overvejet, hvordan de forventede kaotiske forhold undgås.

Bækkeskovvej med videre er skolevej og allerede farlig for børnene, hvilket åbenbart kommer som en stor overraskelse for kommunen.

Villaejerne øst for Sydportbebyggelsens høje boligblokke får store indkigsgener, og kommunens kommentar er, at det er, hvad man kan forvente, når de konservative udbygger kommunen. Deres huse bliver usælgelige eller må sælges til en brøkdel. Det samme gælder lejlighederne i Åsvinget, der mister ’havudsigten’.

Udviklerens og kommunens trafikstøjundersøgelser konkluderer, at grænseværdierne ikke kan overholdes. Men det er ligegyldigt, for kommunen foregiver bare, at børn ikke leger udendørs, og at beboerne ikke åbner vinduerne eller opholder sig udendørs. Vallensbæk mener, at støjgrænseværdierne kun gælder indendørs.

Bebyggelsens orientering i forhold til solen og vejtrafikken er desværre så ugunstig, at lejlighederne aldrig bliver attraktive. Det er vel derfor, at kommunen har valgt en ’udvikler’ med et dårligt rygte.

Områdets borgere føler, at de ’køres over’. Derfor har vi klaget til Planklagenævnet, først over den manglende miljøundersøgelse, og vi klager også over lokalplanen, således at nævnet kan behandle klagerne i sammenhæng, hvis og når planen vedtages i kommunalbestyrelsen.

Svar: Vi undersøger trafikforholdene i forbindelse med Sydporten

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

I forbindelse med høringen på sagen om Sydporten, har beboere, med rette, udtrykt bekymring for trafikafviklingen på Bækkeskovvej.

Allerede som situationen ser ud lige nu, er Bækkeskovvej belastet af uhensigtsmæssigt meget gennemkørende trafik. På den baggrund har de Konservative på seneste Økonomiudvalgsmøde fremlagt et forslag om, at sagen om Sydporten sendes tilbage til forvaltningen. Forslaget er nu sendt til beslutning på kommunalbestyrelsesmødet på onsdag.

Vi har bedt forvaltningen om at udarbejde en plan for den kommende trafikafvikling. I trafikplanen skal det fremgå, hvordan trafikken kan afvikles mest hensigtsmæssigt, hvilket også indebærer letbanen, neddrosling af ringvejen fra 4 til 2 spor samt nedsættelse af hastigheden til 50 km/t. Trafikplanen skal ligge til grund for en endelig godkendelse af lokalplanen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top