fbpx
Sådan opstod der pladsproblemer på en skole med masser af plads
DSC09492.jpg

Nordvangskolen har ikke plads til flere klasser til sommer. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Nordvangskolen har ikke plads til flere klasser til sommer. Foto: Jesper Ernst Henriksen
GLOSTRUP. Der burde være masser af plads på Nordvangskolen - og det vil der også være om få år. Alligevel har forældre med bopæl lige op ad skolen ikke fået plads. Forklaringen skal findes i tidligere tiders politiske beslutninger og en stor rokade, der lige nu kræver lidt ekstra plads

I oktober sidste år vedtog kommunalbestyrelsen, hvordan de kommende 0. klasser skal fordeles på de fem undervisningssteder på Glostrup Skole. Én klasse i Ejby, to på Nordvang og tre på Skovvang, Søndervang og Vestervang, blev det besluttet. Beslutningen blev truffet på baggrund af to ting. Dels hvad der rent faktisk er plads til rent fysisk, dels hvor de kommende skolebørn faktisk bor.

Fra det har man så trukket lige under en femtedel, der normalt er den andel, der får et andet skoletilbud – for eksempel en privatskole. Samlet set var det forventet, at der ville være 245 ønsker om at starte i 0. klasse til sommer. Det reelle tal lige nu er på 244.

Som det kan ses af grafikken herunder på siden, endte antallet af ansøgninger med at matche forventningen meget godt på Ejby, Skovvang og Søndervang, mens der til Vestervang var markant færre ansøgninger end forventet, og til Nordvang var markant flere ansøgninger end forventet.

En del af forklaringen skal findes i opgørelsen af, hvor børnene faktisk bor. Her tager administrationen udgangspunkt i de skoledistrikter, som hver af de fire skoler havde før oprettelsen af Glostrup Skole. Og især afgrænsningen mellem Vestervangskolens og Nordvangskolens skoledistriker giver udfordringer. Før oprettelsen af Glostrup Skole hørte det meste af Solvangsområdet til Vestervangskolen, men de fleste forældre her søger mod Nordvangskolen, der dels ligger tættere på og dels har en bedre skolevej.

Den ujævnhed gav også for to år siden en udfordring med mange forældre, der ikke havde fået opfyldt deres ønsker. Der valgte kommunalbestyrelsen at løse det ved at gøre to ting. Dels hævede man loftet over antallet af børn i hver klasse fra 22 til 24, og dels blev der oprettet et ekstra klasselokale på Skovvangskolen.
Ændringerne betød, at en del elever, der egentlig bor i Nordvangskolens skoledistrikt, fik plads på Skovvangskolen, mens elever i Solvangskvaretet fik plads på Nordvangskolen frem for Vestervang.

Sidste år blev der oprettet tre klasser på Nordvangskolen, hvilket også betød, at der var masser af plads til elever fra Solvangkvarteret.

Sådan fordeles elever

Efter kommunalbestyrelsen har vedtaget, hvor mange klasser, der kan være på hver skole, får forældrene mulighed for at søge skoleafdeling. Er der plads til alle børn, der har søgt en afdeling, får de pladserne. Er der flere ansøgninger, end der er pladser, bliver pladserne fordelt efter fastsatte kriterier. Først gives der plads til børn med større søskende på skolen, derefter gives der plads til børn med særlige behov.

Til sidst kigges der på afstand til skolen, så alle børns samlede skolevej bliver korest mulig. Så når der bor mange børn i de nyudbyggede områder i det nordlige Glostrup, skal disse have plads på Skovvang eller Nordvang, da de ellers vil få uforholdsmæssigt langt til for eksempel Vestervang.

Som det kan ses af grafikken her på siden, burde der dog stadig have været plads til de børn fra Nordvangs gamle skoledistrikt, der havde søgt den skole. Når det ikke sker, skyldes det, at der gives plads til børn, der bor i et andet skoledistrikt men har større søskende på skolen.

Som det også kan ses, var der efter ansøgningerne en ledig plads i Ejby, syv ledige pladser på Skovvang og 46 ledige pladser på Vestervang. Der var samtidig 24 elever for meget til Nordvang, og 13 elever for meget til Søndervang. Disse blev derefter fordelt efter samme kriterier som før nævnt, så der blev fyldt op på Skovvang, og så der var en ledig plads i Ejby, og 19 ledige pladser på Vestervang. Helt frem til SFO-start 1. april bliver børn tilbudt plads på den afdeling, de har søgt, hvis der opstår ledige pladser.

Lokaler senere

Efter justeringerne for to år siden lovede politikerne, at det ville være sidste gang, man lavede ændringer i sidste øjeblik. Det blev samtidig startskuddet til en stor debat om fremtiden for Glostrup Skole, der blandt andet endte med, at Vestervangskolen blev profilskole, og Ejbyskolen bliver udbygget til 6. klasse.

Disse ændringer betød, at det var nødvendigt igen at kigge på, hvad der er af ledige lokaler på skolerne. Denne gennemgang viste, at der er et støt stigende lokalebehov på Glostrup Skole over de kommende år. Sidste år var der 94 almindelige 0. til 9. klasser klasser på skolen. Nu er der 97, og efter sommerferien er tallet 100. Sådan fortsætter tallene med at stige i al den tid, det har været muligt at lave prognoser.

Derfor vedtog kommunalbestyrelsen i februar sidste år en plan for, hvordan der skal skaffes plads til 28 nye lokaler indenfor de eksisterende rammer på skolen, og bygges to nye i Ejby. Ifølge denne plan er der i dette skoleår 25 klasser på Nordvangskolen, mens der efter sommerferien kun vil være plads til 24 klasser.

Derfor spurgte Piet Papageorge (V) ved vedtagelsen af klassefordelingen i oktober, hvorfor der kun ville være plads til to 0. klasser på Nordvang til sommer. Det skyldes, at der til sommer bliver oprettet en modtagerklasse på Nordvang, mens modtagerklassen på Søndervang langsomt udfases.

Med udbygningen af Ejbyskolen og prognoserne for antallet af børn i Nordvangskolens distrikt, ser det nemlig ud til, at der her vil være en del ledige lokaler i de kommende år, som blandt andet skal bruges til at flytte specialundervisningen til Nordvang. Det betyder så, at der ikke er ledige lokaler til sommer.

Fortsat problem

I planen for udbygningen af Glostrup Skole var det planlagt, at der skulle være fire klasser til sommer på Søndervangskolen, og kun to klasser på Vestervang. Folkebladet har derfor spurgt Jonas Wittendorff, centerchef for Børn og Unge i Glostrup Kommune, om der er kapacitet til fire klasser på Søndervang.

– Kapaciteten på en skole afhænger dels af antallet af lokaler og klasser, dels af en kompleks skemalægningsproces, hvor mange forhold skal gå op i en højere enhed. Herunder plads i faglokaler, plads i basislokaler, behov for holddeling, rum til specialundervisning og projektforløb m.v. Normal praksis over hele landet er derfor også, at der skal være 1-3 ”ledige lokaler” til sikre den nødvendige fleksibilitet i skemalægningen og til holddannelser osv. Man kan derfor heller ikke sætte lighedstegn mellem antal lokaler på skolen og antallet af klasser, der kan være. Når det er sagt, så er det korrekt, at helhedsplanen for Glostrup Skole viser, at der er fire basislokaler mere på Søndervang til sommer end der er klasser. Tre af disse optages så af klasser og én anvendes til ovennævnte formål, svarer han.

Kigger man dybere i planerne for at udbygge Glostrup Skole, kan det anes, at der i de kommende år risikerer at opstå lignende problemer. I sommeren 2022 er det forventningen, at der vil være børn til 2,5 klasser på Skovvangskolen men kun plads til to klasser. I 2023 og 2024 er det igen Søndervang, der har for mange børn. Her er det forventningen, at der vil være børn til 4,6 og 4,8 klasser, men at der kun skal oprettes fire klasser.

De første planer for at skaffe mere plads på Nordvangskolen kommer til politisk behandling i marts. Ifølge tidsplanen skal pladsproblemerne på de øvrige afdelinger også vedtages i løbet af første halvdel af 2021. Bliver alle planer vedtaget og ført ud i livet som planlagt for et år siden, vil skolen have løst sit pladsproblem frem til 2024.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top