fbpx
Når politikernes visioner er sandet til
Debat_web.png
Debat.  

Vallensbæk har hårdt brug for udvikling. Det viser Kommuneplan 2020-32, som nu vedtages. De konservative har gjort kommunen til en soveby, der består af tre boligområder, der ikke har meget med hinanden at gøre, og hvor borgerne leder forgæves efter bymæssighed eller bare noget, der leder tanken hen på en rigtig by. Vallensbæk lider under manglende byplanlægning, fordi boligbebyggelserne i Vallensbæk er planlagt som isolerede øer uden bymæssig sammenhæng med deres omgivelser.

Når planlægningen overlades til ’udviklere’ ofres byplanlægningen, og borgernes nærmiljø bliver fattigt. End ikke fortove er det blevet til i visse centrale områder, og borgerne må færdes ad ansigtsløse veje, som man ellers kun finder i gamle industrikvarterer.

Kommunen er stadig uden de byfunktioner, som karakteriserer bysamfund af Vallensbæks størrelse: Hotel, teater, museum, højere uddannelsesinstitutioner, bank etc. Borgerne er derfor afhængige af at besøge nabokommunernes forretninger, kulturliv og offentlige servicefunktioner.

Men vigtigst er det, at kommunen har meget få arbejdspladser i forhold til arbejdsstyrkens størrelse. Borgerne må derfor alt for ofte søge job uden for kommunen. Det øger biltrafikken og giver dårlige muligheder for at skabe det byliv, som er en vigtig parameter for at tiltrække gode skatteborgere.

Misforholdet forværres i disse år, hvor erhvervsgrundene udlægges til tætte boligområder, der på grund af lav bymæssig kvalitet, kombineret med støj og møg fra motorvej og S-bane, risikerer at ende som slum fra starten.

De konservative forveksler ’udbygning’ bestående af boliger med ’udvikling’ og erstatter de nuværende problemer med endnu større problemer, som risikerer at føre til ’afvikling’.

Sådan bliver politikerne til ’problemet’ i stedet for løsningen, for de har haft magten så længe, at de er sandet til i vanetænkning.

Derfor er det afgørende vigtigt, at vi får et andet flertal ved næste valg.

Svar: Når en fortælling sander til

Jan Høgskilde (K)
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Vallensbæk er en soveby hører vi – men vi må ikke udvikling? Det giver ikke mening. Erik Kristensen skriver, at han ønsker noget ”andet”. Dette andet bliver alene beskrevet i ønskeseddelform – men uden at have realiteterne med.

Vallensbæk er allerede en levende by, med både en mængde kultur og en lang række gode sociale begivenheder (når vi ellers må for covid19). Og bare et par nedslag – bankerne har valgt at flytte herfra grundet filiallukninger. Det er vist ikke kun i Vallensbæk. Netop med planen for Nordporten beholder vi en uddannelsesinstitution i kommunen, der ellers ville flytte, men måske er det noget andet Erik Kristensen tænker på? Endvidere er det hverken Vallensbæk Kommune eller de konservative, der bestemmer, hvilke forretninger eller cafeer, der ønsker at åbne her. Det er de iværksættere, der ser et marked. Vi så da gerne et fyldt butikscenter, men vi kan jo ikke tvinge folk til at åbne her.

Vallensbæk Kommune har skabt mange arbejdspladser de seneste år – og også i den mere videnstunge del af arbejdsmarkedet. Men det er netop via udvikling af for eksempel Delta Park, det er sket, så vi har netop gjort noget for lokale arbejdspladser. Vi har et rigtig godt samarbejde med virksomhederne i Vallensbæk – hvorfor det er meget svært at genkende billedet fra Erik Kristensen.

Naturligvis er der sammenhørighed mellem de tre områder, som kommunen består af. Kommunen er en enhed hvor der uanset, hvor man bor ikke er langt til institutionerne. Vi begrænses af den grønne kile, hvorved det bliver meget svært at bygge de tre enheder sammen. Men naturligvis tænkes det sammen – og naturligvis har vi visioner for alle tre områder.

Udvikling af Vallensbæk foregår netop for at sikre vor langsigtede økonomi og serviceniveau. Vi udvikler de grønne områder, ved nye tiltag i retning af for eksempel biodiversitet, der kommer en ny svømmehal til gavn for alle borgere, vi udvikler det nye grønne strøg i Nordmarken til en oplevelse for alle i alle aldre. Og vi har påvirket hele Mosen til, at der kommer ny legeplads og drift omlægges til mere naturdrift end tidligere. Og så hele stranden hvor havnen udvikles. Der er således masser af tiltag i gang, der sikrer at Vallensbæk fortsat er en kommune, hvor det er dejligt at bo. Disse tiltag er igangsat af et bredt flertal i kommunalbestyrelsen. Men vi forøger heller ikke at stikke blår i øjnene, med løfter, der ikke har gang på jord. Vi er ikke sandet til i vanetænkning, men Erik Kristensens fortælling er sandet til for initiativer kræver økonomi og derfor udvikling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top