fbpx
Ejbybørn skal på Vestervang
Debat_web.png
DEBAT.  

Glostrup skole er under pres. Vidtløftige politikere har med frit skolevalg skabt en umulig situation for skolen og dens fordeling af elever. Det er naivt at tro, at fordeling af skolens elevere kan ske ud fra et ønskeprincip; et princip, som besværliggør skolens mulighed for at planlægge hvor eleverne skal tilbringe deres skoletid; et princip, som uvægerligt må brydes overfor mange, når den nødvendige kapacitet ikke er til stede et sted, mens der er overkapacitet andetsteds.

SF mener, at skolens elever først og fremmest skal fordeles efter et nærhedsprincip, således at børnene får deres skoletid på nærmeste skole. Klassekammeraterne vil således være i nærområdet, og legeaftaler, fælles lektielæsning og andre aktiviteter vil nemt kunne etableres til gavn for alle.

For børn med helt særlige behov vil det måske være nødvendigt at bryde nærhedsprincippet, men overordnet set mener SF, at skolen skal være så rummelig og have de nødvendige ressourcer, til at alle børn i skolens geografiske område bliver tilbudt plads på distriktets skole.

De store elever fra Ejby kører i dag til Nordvangskolen. Vi mener, at Vestervangskolen fremover også skal modtage de store klasser med Ejbybørn. Der er allerede i dag cykelsti isoleret fra den øvrige trafik størstedelen af vejen, ved en videreførelse af denne kan opnås helt sikker skolevej fra Ejby til Vestervangskolen. I det hele taget er sikker skolevej og ingen bilkørsel højt prioriteret i SF.

Skolen er første skridt på vejen mod at blive orienteret og oplyst, klargjort til at begå sig i voksenverdenen. Det er her, man for første gang for alvor lærer sin næste at kende, og hvor skel nedbrydes og fællesskab opstår. Skolen må ikke blive kamppladsen for de voksnes problemer, og de boligsociale problemer, som findes i Glostrup, skal løses på anden måde end ved at bruge børnene som brikker i et spil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top