fbpx
Borgmesteren i Vallensbæk påtvinger grundejerne dobbelt byggeret
Debat_web.png
Debat.  

2 gange byggeret medfører 1000 kr. ekstra pr. måned i grundskyld for den enkelte grundejer.

Selvom udstykning til to grunde ikke er muligt. Helt urimeligt!

I 2020 modtog vi ny ejendomsvurdering, og til vores overraskelse beskattes vi fremover af 2 gange byggeret. Inden den nye ejendomsvurdering blev vi beskattet af én byggeret. Årsagen: Vallensbæk Kommune har vedtaget Lokalplan 97 for Hyttekvarteret. Vi klagede ikke over Lokalplan 97 inden vedtagelsen, fordi det fremgår ikke af lokalplanen at den (efter Kommunens mening) medfører at grunde over 900 m² beskattes med 2 gange byggeret.

I 2018 nedrev vi vores gamle hus fra 1964 og byggede nyt enfamiliehus midt på en 907 m² grund. Tilsvarende har naboen også et nyere hus på en grund lige under 900 m². De skal så kun betale for én byggeret. Heldigt for naboen – urimeligt for os. I 2018 fik vi ingen information om lokalplanens økonomiske konsekvenser. Det burde være sådan at kun HVIS grundejere udstykker deres grund, så skal der betales. Tænk hvis lokalplanen tillod etagebyggeri. Skulle vi så betale for 12 x byggeret?

Borgmesteren og Byrådet kendte konsekvenserne, men har åbenbart forgældet kommunen, så alle kneb gælder tilsyneladende. Vi har flere gange klaget til Vallensbæk Kommune over situationen, som selv Borgmesteren offentligt har indrømmet er urimelig. Borgmesteren kommer med en teknisk forklaring, som jeg dog ikke tror er rigtig. Hvis Borgmesteren kan stemme for konsekvenserne af de to gange byggeret, så er jeg sikker på at han også – med sit flertal – kan ændre det. Kommunen skal behandle borgerne retfærdigt samt med indlevelsesevne og empati. Det er ikke sket her. Vi er mange der er ramt af de nye lokalplaner.

Borgmesteren kan og bør ændre denne urimelige situation. Vi giver ikke op før retfærdigheden sejrer.

Svar: Beskatning af udvidet byggeret


Henrik Rasmussen (K) borgmester, Vallensbæk

Med lokalplan 97 fik en række grundejere i Hyttekvarteret en udvidet byggeret med mulighed for udstykning. Det var dels et ønske fra mange af grundejerne, og dels er vi forpligtet af statens planlægning til at byudvikle i stationsnære områder.

De pågældende grundejere har fået en ekstra værdi gennem lokalplan 97, fordi det er blevet muligt at udstykke, hvis ens grund er tilstrækkelig stor, og denne ekstra værdi bliver man beskattet af.

Jeg synes også, det er meningsløst, at man skal betale skat af en værdi, der ikke er realiseret endnu. Jeg har allerede i september sidste år bragt problemstillingen op over for både skatteministeren og erhvervsministeren – indtil videre dog uden held.

Vi oplever her, at planloven og skattelovgivningen trækker i hver sin retning: Når vi sætter gang i udviklingen til gavn for kommende borgere, risikerer vi at straffe de borgere, der allerede bor i kommunen. Det er ikke hensigtsmæssigt.

Men indtil folketinget en dag forhåbentlig ændrer reglerne, må vi navigere i den virkelighed, der gælder og bruge de forskellige muligheder, der er for at udskyde den forøgede ejendomsbeskatning.

Dels vedtog kommunalbestyrelsen i sommer at tage paragraf 8A i lov om kommunal ejendomsskat i anvendelse. Den giver kommunalbestyrelsen mulighed for i ti år at fritage ejendomme for stigning i grundskyld, der skyldes lokalplaner. Kommunen vejleder gerne i, hvordan man søger om de ti års udsættelse.

Dels kan de grundejere, der er pensionister, i nogle tilfælde få indefrosset stigningen i grundskyld, indtil ejendommen sælges. Denne indefrysningsordning er udover den generelle ordning om indefrysning af grundskyld. For at gøre brug af ordningen kræves det, at der er friværdi i ejendommen.

Endelig kan jeg nævne, at det ikke er nødvendigt at rive ens hus ned for at udnytte byggeretten – det vil også være muligt ved en tilbygning til ens eksisterende hus.

Jeg håber hermed at have kastet lidt lys over sagen. Grundejere i området er altid velkomne til at kontakte kommunen, hvis de har spørgsmål til lokalplanen og vil høre om dens muligheder.

1 kommentar om “Borgmesteren i Vallensbæk påtvinger grundejerne dobbelt byggeret”

  1. Inger siger:

    Læser man referater fra Kommunalbestyrelsesmøder vil man kunne konstatere at Borgmesteren (sammen med sit snævre flertal) stemte forslag med udvidet/dobbelt byggeret igennem – selvom Borgmesteren udmærket kendte de økonomiske konsekvenser. Så hvis Borgmesteren – som han nu siger og skriver – synes det er urimeligt at man skal betale for en byggeret, som man ikke kan udnytte, så ville det klæde ham at fremsætter nyt forslag i Byrådet – så det bliver sådan at kun de som ret faktisk udstykker skal betale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top