fbpx
Vil smide ballademagere ud af byen
2020-09-11_at_18-02-11_Fujifilm_X-T4_DSCF7175x.jpg

Foto: Robert Hendel

Fem boligselskaber er gået sammen med kommunen og politiet om at gøre det endnu mere trygt at bo i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel
BRØNDBY. Boligorganisationerne i Brøndby Strand har indgået en partnerskabsaftale med kommunen og politiet. Den har til formål at øge trygheden i området og betyder, at uromagere kan blive smidt ud af deres boliger

Københavns Vestegns Politi og Brøndby Kommune har indgået en aftale med fem boligorganisationer i Brøndby Strand om at øge trygheden i lokalområdet.

Aftalen er den første af sin slags herhjemme, og den giver mulighed for at dele viden om beboere, som bliver straffet for kriminalitet i det område, de bor i. På den måde bliver det lettere for boligselskaberne at tage stilling til, hvilken konsekvens det eventuelt skal have for beboeren.

Det kan for eksempel betyde, at en beboer bliver smidt ud, og ikke får lov til at flytte ind i området igen, hvis vedkommende skaber utryghed og chikanerer de øvrige beboere.

Præventiv effekt

Hos boligselskabet er det forventningen er, at samarbejdsaften vil have en præventiv effekt, fordi utrygsskabebende adfærd kan få betydning for en hel husstand, hvis en enkelt i familien begår kriminalitet i boligområdet.

Vi vil jo gerne væk fra, at vi bare 
rykker et problem rundt fra en
boligorganisation til en anden

Michael Buch-Barnes, organisationsformand i Brøndby Boligselskab

– Det tænker vi, at også folk, som bevæger sig lidt på kanten, godt kan forstå og vil rette ind efter, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der direktør for Bo-Vest, som administrerer boligerne i Tranemosegård.

Det samme mener borgmester Kent Magelund (S), der også tror på, at det er med til fortsat at holde Brøndby Strand væk fra ghettolisten.

– Vi får et tryggere område, og samtidig kan man se hvor godt et samarbejde, man kan have, når flere parter arbejder sammen om boligområdet. Så det, synes jeg, er en rigtig god idé, siger borgmesteren.

Vil have flere med

Ifølge Københavns Vestegns Politi bliver der i forvejen gjort en stor indsats for at øge trygheden i området. Politidirektør Kim Christiansen mener, at det er den indsats, som har skabt basis for et endnu tættere samarbejde med boligorganisationerne.

– Jo tættere vi kommer på borgerne, jo bedre er det. Så det her samarbejde med boligorganisationerne er jo nok det nærmeste, vi kommer direkte til borgerne som en organisation. Og det har jeg store forventninger til, siger han.

I Brøndby Boligselskab håber organisationsformand Michael Buch-Barnes, at den nye aftale med politiet og kommunen udvides til at omfatte endnu flere boligorganisationer i Brøndby:

– Vi vil jo gerne væk fra, at vi bare rykker et problem rundt fra en boligorganisation til en anden, siger Michael Buch-Barnes.

De er med i aftalen:

  • Københavns Vestegns Politi repræsenteret ved politidirektør Kim Christiansen
  • Brøndby Kommune repræsenteret ved borgmester Kent Magelund
  • Brøndby Boligselskab repræsenteret ved formand Michael Buch-Barnes
  • Brøndby almennyttige Boligselskab repræsenteret ved formand Ole Larsen
  • Lejerbo Brøndby repræsenteret ved formand Brian Børgesen
  • Boligselskabet Tranemosegård repræsenteret ved næstformand Allan Nielsen
  • Postfunktionærernes Andels-Boligforening repræsenteret ved næstformand Kai Dinesen

Almenboligloven § 63 d

Politiet kan til en boligorganisation videregive oplysninger om strafferetlige afgørelser vedrørende forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat i boligorganisationen, når videregivelsen må anses for nødvendig som led i en eksisterende tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde. Politiet kan tilsvarende videregive oplysninger til selvejende institutioner, kommuner og regioner, der udlejer almene boliger.

Stk. 2. Politiet er ikke forpligtet til at videregive oplysninger efter stk. 1.

Stk. 3. En boligorganisation kan behandle oplysninger modtaget i medfør af stk. 1, i det omfang det er nødvendigt, for at oplysningerne som led i en eksisterende tryghedsskabende indsats i det pågældende boligområde kan tjene som dokumentation i sager om opsigelse og ophævelse af lejemål efter reglerne herom i lov om leje af almene boliger.

Stk. 4. Ansatte hos og bestyrelsen i en boligorganisation har tavshedspligt med hensyn til oplysninger modtaget i medfør af stk. 1. Straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f finder tilsvarende anvendelse på de ansatte og den bestyrelse, der er nævnt i 1. pkt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top