fbpx
Vil bygge butik og boliger i flere etager
2021-02-06_at_16-14-22_Fujifilm_X-T4_DSCF7133x.jpg

Foto: Robert Hendel

Går alt efter planen, regner Coop med at åbne en ny dagligvarebutik på Park Allé, hvor Super-Brugsen tidligere holdt til. Oven på butikken ønsker Coop at bygge boliger

Teknikken var i drillehumør, da Brøndby Kommune torsdag aften inviterede til borgermøde.Her blev der fortalt om mulighederne for at opføre en ny dagligvarebutik på grunden, der tidligere lagde lokaler til Super-Brugsen i Brøndbyvester. Mødet foregik digitalt via Facebook som følge af den aktuelle corona-situation.

Borgermødet er en del af den demokratiske proces frem mod behandlingen af det forslag til en lokalplan, som er sendt i høring frem til den 12. februar.
Coop, der ejer grunden, havde på grund af coronasituationen ikke mulighed for at være repræsenteret fysisk. I stedet blev planerne for området præsenteret på en skærm.

Ifølge lokalplanen kan der opføres en butik på området på op til 1.000 kvadratmeter i stueplan med boliger ovenpå, der maksimalt må have et samlet areal på 2.000 kvadratmeter. I lokalplanen er der også mulighed for at etablere en ekstra butik på op til 200 kvadratmeter, ligesom det bliver tilladt for mobile madvogne at operere på området, hvis Coop giver lov.

På borgermødet fortalte kommunens byplanlægger Per Nejrup Hansen, at der maksimalt må bygges i 16,5 meters højde i 3,5 etager. Den halve etage svarer ifølge Per Nejrup Hansen til det rejste tag, så bygningen kommer til at minde om de øvrige i området. I lokalplanen er det netop nedfældet, at byggeriet ikke må adskille sig væsentlig fra de bygninger, der i forvejen står i området.

Coop har planer om, at der hurtigst muligt bliver etableret en ny dagligvarebutik på området med 16 lejeboliger ovenpå. Butikken bliver en af de nye Coop 365-butikker. Går alt efter planen, kan det nye byggeri stå klar allerede om halvandet år, fra lokalplanen bliver godkendt af kommunalbestyrelsen i Brøndby.

Ingen almene boliger

Omkring 120 borgere havde stillet ind på kommunens livetransmission, hvor der især blev spurgt til typen af boliger og prisniveau. Til det svarede kommunens planchef Nina Holst, at Coop har planer om at opføre 16 private lejeboliger. Enkelte borgere ville vide, om kommunen ville kræve, at en del af boligerne blev almene lejeboliger. Det er dog ikke tilfældet.

– Da der er tale om kun 16 boliger i projektet, har man ikke vurderet, at der er nogen merværdi i at stille krav om almene boliger her, lød svaret fra kommunens planchef.

Ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget i kommunen ville det ikke give mening at stille krav om almene boliger i forbindelse med det pågældende byggeri.

– Lige præcis her er ville det være mystisk at kræve fire ud af 16 boliger skal være almene, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune.

Generelt er det op til Coop, der ejer grunden, at bestemme, hvad der skal bygges, så længe det holder sig inden for lokalplanens rammer. Det er derfor heller ikke sikkert, at rammerne i lokalplanen bliver udnyttet fuldt ud, og der bliver bygget et ekstra butikslokale, som kunne huse et spisested.

– Hvis Coop har lyst til at leje ud, har de muligheden i lokalplanen, men jeg vil have det svært med at gå ind som politiker og sige, at det skal de gøre, sagde Vagn Kjær-Hansen.

Han forklarede, at politikerne er interesserede i, at der kommer en butik på området igen.

– Det er hovedformålet, for der mangler en dagligvarebutik på det her sted. Det vil vi ikke risikere at ødelægge ved at stille nogle andre krav, som kunne føre til, at projektet ikke vil kunne hænge sammen økonomisk, og i stedet bliver sløjfet, sagde Vagn Kjær-Hansen.

Forslaget til den nye lokalplan forventes endeligt behandlet i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top