fbpx
Vallensbæk Kommune gør grin med borgernes demokratiske rettigheder
Debat_web.png
Debat.  

Kommunen oplyser i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplan 108, Sydporten, at borgerne kan gøre indsigelse til kommunen over planforhold, som borgerne finder uhensigtsmæssige. Borgerne oplyses endvidere om muligheden for at klage til Planklagenævnet over kommunens eventuelle misligholdelse af regelsættet i forbindelse med kommunens afgørelser og sagsbehandling vedrørende lokalplanen. Så langt, så godt.

Når jeg – og mere end 80 øvrige borgere – investerer tid og ressourcer på at gøre indsigelse til kommunen og så efterfølgende kan læse i lokalavisen, at borgmesteren og politikerne i Vallensbæk ikke læser disse indsigelser ’før til marts’ – altså lige før deadline, så bliver jeg vred. Rigtig trådt på. Afgørelsen skal også falde i marts 2021 – ergo er der afsat ultrakort (næsten ingen) tid til dialog og debat.

Hvorfor? Så kan eventuelle indsigelser hurtigt lukkes ned med begrundelsen at der ikke tid nok.

Er borgmesteren valgt for at betjene os borgere i vores kommune – eller tror han, at han ejer kommunen og derfor kan negligere borgernes røst og dermed demokratiet?

Høringsprocessen i forbindelse med lokalplanerne bliver på den måde et skuespil, som kommunalbestyrelsen, med borgmesteren i spidsen, føler sig tvunget til at opføre, for at give borgerne et indtryk af, at de har indflydelse på kommunens planlægning.

Er det sådan vi borgere skal forstå det? Er det Kejserens nye klæder?

Men komedien stopper ikke her, for der er sendt en klage til Planklagenævnet over, at kommunen har besluttet, at der ikke skal laves en miljøundersøgelse.

Nævnet er den højeste administrative instans i sager under Planloven. Når klagen er indsendt, skal kommunen kommentere sagen, og endnu en gang er vi mange borgere der er ved at tabe kæben.
Kommunens åbningskommentar var at borgerne slet ikke var berettigede til at klage.

En sådan frækhed er helt uacceptabel i dagens Danmark. Selvfølgelig er borgerne i kommunen berettigede til at klage – det ligger i demokratiets dna – og det er helt uhørt at ens egen kommune forsøger at skræmme borgerne fra at bruge deres demokratiske ret.

Det ligger mig – og flere andre borgere med mig – stærkt på sinde at forfølge denne sag nøje, og – såfremt den negligeres eller manipuleres – tage det op til kommunevalget til efteråret.

Svar: Om udvikling, demokrati og åbenhed

Henrik Rasmussen (K) Borgmester i Vallensbæk

At vi konservative gerne vil udvikle kommunen, er vi gået til valg på. Det samme er 13 ud af kommunalbestyrelsens øvrige 15 medlemmer, hvilket må antages for at være demokrati.

Kommunen udvikles, for at vi også kan være bæredygtige i fremtiden. Den store 60’er-generation er heldigvis sunde og raske lige nu, men det er ikke givet på sigt. Hvis ikke vi arbejder med en styret udvikling af kommunen, og forholder os attraktive for ressourcestærke borgere, så er der i fremtiden ikke råd til den høje service, jeg formoder, at mange forventer, når de får brug for den.

Den gamle trælasthandel er lukket ned, og der kommer en ny letbanestation lige uden for døren, hvilket alene taler for, at området bliver endnu mere attraktivt med nye eftertragtede boliger, som de også er på Åsvinget.

Som loven foreskriver det, så er der en høringsproces vedrørende denne lokalplan. Jeg vil gerne understrege, at det ikke er sandt, at høringssvar blot ligger gemt væk frem til, at den endelig beslutning skal tages. Alle de indkomne høringssvar bliver lige nu behandlet og fagligt vurderet af forvaltningen. Alle høringssvar gennemgås, hvor man ser på om der er gode inputs, som kan imødekommes. Først herefter vil det blive lagt op til kommunalbestyrelsen i en samlet vurdering. Og sådan forgår den demokratiske proces ved høringssvar i øvrigt altid.

Desværre er tiden ikke til fysiske gode dialogmøder, hvilket jeg virkelig også foretrækker, og plejer at afholde.

At blive hørt er ikke det samme som at få ret, men vi er altid åbne for realistiske, gode input. At fremsende en klage er din ret, beklager hvis du skulle have fået en anden opfattelse. Efter kritik, fra sidste valg, som jeg har taget til mig, fremlægger vi i kommunalbestyrelsen lokalplaner som er klart definerede på det endelige resultat, så det man ser, er det man får.

Intet bliver tilbageholdt eller skjult for borgerne i Vallensbæk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top