fbpx
Har I regnet det helt igennem?
Debat_web.png
DEBAT.  

Tak for svaret, jeg er ikke i tvivl om, at I holder øje med udviklingen og handler derefter. Alt andet ville jo være uansvarligt.

Min pointe er imidlertid en anden. Der er jo ikke tvivl om, at udbygningen af kommunen på sigt vil betyde en større udvidelse af infrastrukturen. Så vidt jeg ved er et af Konservatives argumenter for, at vi skal tiltrække nye, økonomisk ressourcestærke familier til kommunen, at det har vi brug for, for at kunne betale for de stigende udgifter på serviceområder.

Jeg har derfor følgende spørgsmål:

Er der lavet beregninger på, om et stigende befolkningstal i Vallensbæk overhovedet vil give det økonomiske udbytte man sigter efter, når man jo må tage i betragtning, at udgifterne til infrastruktur jo stiger kraftig ?

Hvordan vil man sikre, at det kun er økonomisk ressourcestærke borgere, der flytter til kommunen og ikke borgere, der vil medføre ekstra udgifter til boligsikring m.m. ?

Svar: Vi har meget præcise beregninger

Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune laver nogle ret præcise befolkningsprognoser – det viser forhistorien. De er detaljerede og man kan i disse forvisse sig om, hvad kommunen forventer af børn og i hvilke skoledistrikter. Prognosen viser også, at langt den største vækst vil komme i distrikt Vallensbæk Skole, hvorfor det også er her vi planlægger en udbygning med et ekstra spor. Tilsvarende kan man også se behovet for børnepasning.

Som jeg læser dit indlæg, synes jeg du kommer til at blande anlæg og drift sammen. At bygge er en engangsudgift og det er en ny institution også. Når byggeriet er færdigt, er det kun afskrivninger og almindelig drift, der skal bruges penge på, sådan lidt forsimplet sagt. Det svarer til, at et selskab skal investere i en ny produktionslinje, hvor man skal have en ny bygning og nye maskiner. Det koster selvklart mens det opføres, men meningen er jo, at investeringen efterfølgende bidrager til omsætning og overskud i selskabet. Tilsvarende i en kommune – igen lidt forsimplet. Mig bekendt har de seneste byggerier alle bidraget til øgede skatteindtægter.

Når der ses på boligsikring, så er der en øvre grænse for, hvor meget man kan få. Og der er ikke rigtig noget i kommunens byggeplaner, der tilsiger, at der bygges med henblik på at tiltrække folk med behov for boligsikring el.lign. Måske tvært imod, jeg vurderer, at de fleste med det behov vil vælge noget andet end Vallensbæk at flytte til, idet huslejen jo er højere i kvalitetsbyggeri.

En kommune fungerer nu engang sådan, at der er en lang række udgifter, der skal finansieres via skatteindtægter. I øjeblikket falder befolkningstallet i kommunen – og det giver altså færre til at betale for udgifterne til institutioner, skoler og ældreplejen. Derfor er nye skatteborgere nødvendige – og det som kommunens budgetter bygger på. Budgetter som en samlet kommunalbestyrelse står bag. Alternativet til vækst er stagnation, hvilket betyder mindre service eller højere skat.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top