fbpx
Flere grønne områder – ikke færre
Debat_web.png
DEBAT.  

Borgmesterpartierne i både Vallensbæk og Albertslund er åbenbart fast besluttet på at hver eneste kvadratmeter skal bebygges, og helst i fem til seks etagers højde. Det er åbenbart linjen uanset om man er socialdemokrat eller konservativ, at byudvikling drejer sig om at bygge så voldsomt som muligt, sikre millioner til investorer og ”udviklere” – så kommer hensyn til mennesker, natur, biodiversitet og klimapåvirkning i anden række.

Et at de aktuelle projekter er planerne om det såkaldte Nordport-projekt i Vallensbæk. Vallensbæk Kommune vil lade den såkaldte Vandgrund, indgå i projektet så bebyggelsen nord for Vandgrunden kan gøres endnu højere og mere massiv. Der planlægges at bygge op til seks etager, et etageareal på 40.000 kvadratmeter, herunder boliger til 1200 til 1500 nye borgere samt en ny bygning til VUC, hvor den nuværende rives ned. De grønne områder reduceres, idet VUC’s nuværende boldbaner inddrages.

Selvom Vandgrunden efter sigende skal have en form, der skal understøtte biodiversiteten, så vil det være det eneste område af den karakter i et meget tæt bebygget område.

Albertslund Kommune har samtidig planer om at Føtex’ parkeringsplads lige nord for Nordporten ’søges udviklet med henblik på boliger og parkeringsforhold’. Den vedtagne lokalplan for området giver mulighed for 13.000 kvadratmeter i etageareal i op til fem etager – med et parkeringsdæk under bebyggelsen. Det giver en max. bebyggelsesprocent på 70%. Kommuneplanen giver endda mulighed for bebyggelse på op til 10 etager og 33 meter i højden.

Realiseres begge disse projekter bliver det samlet et alt for tæt og menneskefjendsk område med ringe adgang til grønne områder for nuværende og kommende beboere. Og mon ikke det faktisk er den lettere adgang til jorden og naturen, der ellers får folk til at flytte fra København til kommuner som Vallensbæk og Albertslund.

Drop disse kortsigtede planer. Kommende byudviklingsprojekter skal sikre adgang til grønne områder, give plads til natur og opføres af klimavenlige materialer som fx træ – uanset om det er på den ene eller anden side af kommunegrænsen.

Denne sag illustrerer den katastrofale mangel på overordnet planlægning i Hovedstadsområdet. Ja selv to nabokommuner har åbenbart svært ved at samarbejde til fordel for mennesker og natur.

Svar: Det grønne Vallensbæk

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk Kommune

Omkring 47 procent af Vallensbæk er grønne områder, hvilket der ikke ændres på.

Med kommunens centrale beliggenhed kun 15 km fra København tilbyder Vallensbæk livskvalitet i grønne omgivelser. Hvilket jeg bestemt vurderer er attraktivt – det bekræftes også af ejendomsmarkedet, med kommunens korte liggetider.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre de grønne områder og gøre dem mere tilgængelige, så borgerne får lyst til at gå ud og nyde dem.

Vi har Vallensbæk Mose, vi har Strandparken, og vi skaber løbende nye grønne byrum som for eksempel Det grønne strøg, der nu forlænges, så man snart kan gå fra Vallensbæk Stationstorv helt ned til stranden og på vejen studere padder og vandinsekter i vandhullerne.

I Vallensbæk Nord anlægger vi Pileparken midt mellem ældreboliger og daginstitutioner – et område, hvor biodiversitet og bæredygtighed kommer i højsædet, og hvor generationer kan mødes udendørs på kryds og tværs.

Vi har fokus på at få naturen ind mellem boligerne, og således også i projektet Nordporten. Det bliver et spændende nyt kvarter med både uddannelsesinstitution, ungdomsboliger og seniorboliger. Der bliver grønne områder mellem bygningerne, og arealet omkring Vandgrunden indtænkes som et grønt, rekreativt område.

Jeg glæder mig til at se projektet gennemført og vil glæde mig over de borgere, der både vil kunne nyde deres dejlige nye boliger og de omkringliggende grønne områder, som vil være offentligt tilgængelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top