fbpx
Borgmester, det passer jo ikke
Debat_web.png
DEBAT.  

I Henrik Rasmussens svar til mig i Folkebladet fralægger han sig ansvaret for Sydporten: ”Eftersom arealet udvikles af den private ejer af grunden, er det også denne, der står for projektet sammen med en developer, og dermed har kommunen ikke nogen indflydelse på grundejerens valg af developer, entreprenør med mere”.

Dette ’svar’ rejser flere spørgsmål, end det besvarer. For hvad skal vi med en borgmester, der flygter fra indflydelsen på kommunens udvikling og overlader den til private ’udviklere’, samtidigt med at han ikke vil læse borgernes høringssvar ’før til foråret’?

Aktindsigt viser, at Vallensbæk Kommune selv indgik en aftale med en ’udvikler’, som kommunen giver forkøbsret til grundene, mod at udvikleren udarbejder gratis projektmateriale, som Vallensbæk godkender og bruger til lokalplanprocessen, jf. den af borgmesteren underskrevne ”Aftale om udvikling af et ejendomsprojekt ved Bækkeskovvej, Sydporten”, dateret 26. november 2020.

De ’bortforklaringer’, som Henrik Rasmussen kommer med i ovennævnte svar, er direkte usande. Grundejeren er jo ikke privat, men blandt andre kommunen selv, og kommunen har selv indgået aftale med den tvivlsomme ’udvikler’.

Lokalplanen skal være vedtaget i kommunalbestyrelsen, marts 2021, ellers bortfalder aftalen. Altså inden borgmesteren vil læse borgernes høringssvar! Borgmesteren gør grin med borgerne, og hans ’udbygningsmodel’ eliminerer rent faktisk borgernes indflydelse.

At lokalplanen ikke lever op til kravene i Planloven, forsøger Henrik Rasmussen at affeje med: ”Arkitektur er altid et smagsspørgsmål”, men Planloven handler ikke om arkitektur, og det gør ingeniørnotatet heller ikke – ligeså lidt som min konstatering af, at projektet er underlødigt.

Lokalplanforslaget er simpelthen ikke lovmedholdeligt og repræsenterer det modsatte af ’lys og luft’, er ikke ’grønt og bæredygtigt’, men et mørkt og skummelt projekt, som kun egner sig til skrotkassen.

I modsætning til kommunalbestyrelsens flertal, vil VallensbækListen gerne inddrage borgerne i kommunens udvikling.

Svar: Naturligvis læser vi høringssvar

Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Normalt synes jeg faktisk, at politikere i Vallensbæk taler fornuftigt med hinanden til trods for uenigheder. Og dermed falder indlægget fra Hr. Kærgaard lidt ved siden af for naturligvis læses høringssvar.

Borgmesteren – som alle andre politikere, der behandler projektet – læser de bemærkninger og indsigelser, der er fremkommer til en lokalplan. Det siger sig selv – det gør vi ved alle projekter. Da lokalplanen jo først skal behandles og eventuelt vedtages ultimo marts, så har både borgmesteren og vi andre god tid til at gennemlæse dem. Foråret mener jeg starter i marts måned, og derfor kan jeg ikke se noget odiøst i at bruge udtrykket ”foråret”. Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner, er sådan set noget forvaltningen arbejder med, indtil sagen er parat til politikerne. Jeg har således ikke set dem endnu.

I projektet er indtænkt både grønne løsninger, plads til el-biler og afskærmning ud mod vejen. Personligt synes jeg projektet er pænt og ordentligt – ganske som jeg synes bebyggelsen overfor er.

Jeg kender ikke til, at lokalplanen ikke lever op til kravene i planloven, det skulle da overraske mig meget. Men de øvrige bemærkninger med karakterer til projektet – er jo en mening man har lov at have – men det er jo netop ”bare” en mening og ikke et faktum. Nærværende projekt er ikke kun borgmesterens – men 13 af 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top