fbpx
Alle afdelinger på Glostrup Skole fortjener et løft
Debat_web.png
Debat  

Glostrup Skole er fælles betegnelse for alle afdelinger af folkeskolen i Glostrup. Men efter sommerferien har der været skrevet og sagt meget i Folkebladet og på TV2 Lorry om afdeling Vestervang, som af det politiske flertal i Kommunalbestyrelsen (Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti) er blevet udråbt som det nye flagskib for Glostrup Skole.

Afdeling Vestervang fremhæves som profilskole og alle nye tiltag bliver rost til skyerne. Ligeledes får afdeling Vestervang hvert år tilført 1,5 millioner kroner mere end de øvrige afdelinger på Glostrup Skole.

Det er dejligt, at der er vilje til, at der bruges så mange penge på skolevæsenet, men bør dette ikke gælde for alle afdelinger på Glostrup Skole.

Er de øvrige skoleafdelinger blevet helt glemt af det politiske flertal i Kommunalbestyrelsen? Forholder det sig mon sådan, at flertallet ikke mener, at alle børn, lærere og pædagoger på alle afdelinger på Glostrup Skole, fortjener de samme muligheder som på afdeling Vestervang?

Flertallet vil ændre på den lave andel af forældre og børn, der hvert år søger skolestart på afdeling Vestervang. Derfor blev det på kommunalbestyrelsens møde i oktober besluttet, at der skulle oprettes tre klasser på afdeling Vestervang, ud fra en foreløbig prognose, hvor rådhusets administration har en forventning om, at ud af 68 undervisningspligtige elever, ville 55 elever ansøge om skolestart på afdeling Vestervang.

Det vil sige, at hvis prognosen holder, vil man kun have elever til 2,5 klasse, hvis der stadigvæk skal være 22 elever i hver klasse ved skolestart.

Hvad hvis prognosen ikke holder? – Hvad nytter 1,5 millioner kroner så på Vestervang? Og hvad vil flertalsgruppen så gøre?

For mig er det vigtigt, at hele Glostrup Skole bliver løftet, så alle børn får en så faglig og personlig ballast som muligt, til at møde verden og træffe bevidste og kvalificerede valg. Derudover er det vigtigt, at GS har en visionær udskolingsmodel med mere fokus på toningen og indholdet i linjefaget.

Glostrup Skole er én skole, og derfor er det ikke i orden kun at fokusere på en enkelt afdeling, når vi i virkeligheden har tre andre afdelinger (snart fire med Ejby), der fortjener lige så meget parti-politisk opmærksomhed fra flertals­gruppen og lige så mange økonomiske ressourcer som Vestervang får tilført hvert år.

Er det kun mig der synes, at ressourcerne burde fordeles mere ligeligt, så alle børn i Glostrup Skole får et løft?

Svar: Alle afdelinger på Glostrup Skole får et løft

Kasper Damsgaard (S)
Borgmesterkandidat og Formand for Børne og skoleudvalget i Glostrup Kommune

Kære Vicky. Til at begynde med vil jeg gerne slå fast, at det ikke kun er afdeling Vestervang, der har fået tilført ekstra midler i budget 2021 og overslagsårene til at gøre de enkelte afdelinger mere attraktive som skoletilbud.

Det er til gengæld rigtigt, at vi har fire forskellige afdelinger (snart fem med Ejby), som hver især har et forskelligt behov for at blive løftet. Eksempelvis er der afsat penge i budget 2021 og i hvert af overslagsårene på 1,5 million kroner til nye legepladser, som i år er kommet afdeling Skovvang og Nordvang til gode. Herudover er der afsat 54 millioner til renovering og kapacitetsudvidelser på hele Glostrup Skole. Disse midler er heller ikke fordelt ligeligt på fem skoler, bare fordi alle skal have lige meget. De er fordelt ud fra prioritering og behov.

I Glostrup er der truffet beslutning om max. 22 elever pr. klasse. Dette resulterer selvfølgelig i, at der skal bruges ekstra kapacitet (og dermed penge) på de forskellige afdelinger, men ikke nødvendigvis lige mange penge på hver enkelt skole, som du efterlyser. Til gengæld kommer kravet om max. 22 elever samtlige skolebørn til gode i kommunen. Så billedet er en anelse mere nuanceret, end du lægger op til.

For Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre giver det bedst mening, at der bliver løftet der, hvor behovet er størst.

I forhold til prognosen er det rigtigt, at man forventede, at der ville begynde elever til 2,5 (altså 3) klasser på Vestervangskolen. Hvis dette ikke holder stik, bliver der justeret på antallet af klasser. Der kommer eksempelvis ikke til at være tre klasser med 12 elever i hver klasse, så vil de i stedet for blive oprettet som to klasser.

Dette ændrer dog ikke på, at når man har valgt at lave Vestervangsskolen til en profilskole med sundhed, idræt og E-sport som fokuspunkter, kræver det også, at der følger nogle særskilte midler med, så man har mulighed for at etablere et sådant tilbud. På tilsvarende vis vil der også blive givet ekstra midler, hvis der oprettes særlige spor på andre skoler, og dette kræver øgede udgifter.

Prognoserne svinger desuden meget fra år til år, så hvis ikke de afsatte midler kommer tre hele klasser til gode i år, men der imod to, så gør det måske/forhåbentlig næste år. På den måde mener vi ikke, det er dårligt givet ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top