fbpx
Robert Sørensen takker af: Vi fik kortvarigt et andet flertal
robert.jpg

Robert Sørensen er nu ikke længere i kommunalbestyrelsen i Glostrup.

Da Robert Sørensen stillede op til kommunalpolitik for otte år siden, var det for at få et andet flertal - det lykkedes kun kortvarigt, men gennem en samarbejdende tilgang til tingene, har han alligevel opnået en masse andre ting. Han fik indflydelse på byudviklingen, og han stod i spidsen for den store debat om fremtiden for Glostrup Skole. En debat, han er stolt af, selvom han ikke var en del af flertallet bag den endelige aftale. Og så nyder han stor respekt fra de andre politikere. Nu takker han af

Da klokkerne slog 12 på nytårsaften, sluttede et kapitel for Robert Sørensen, der de seneste syv år har været medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten.

Han har nemlig fundet drømmeboligen, der dog ligger i en anden kommune end Glostrup. Derfor var han nødt til at forlade kommunalbestyrelsen.

– Det har længe været planen at jeg ville stoppe efter næste valg, men drømmeboligen kom til salg. Derfor stopper jeg nu. Det har været syv rigtig spændende år i kommunalpolitik, hvor jeg har fået lov til at prøve rigtig meget. Jeg vil gerne sige tak til alle partier. Jeg har sat pris på vores dialog og samarbejde. Vi er bestemt ikke enige om alt, men sådan skal politik jo også være. Pas godt på Glostrup, pas godt på jer selv og tusind tak for kampen, sagde han på sit sidste kommunalbestyrelsesmøde, der i december blev afholdt via Skype.

Ville have en rød borgmester

Da Robert Sørensen stillede op til kommunalvalget i 2013, var det med det klare mål at få væltet John Engelhardt (V) som borgmester. Han havde på det tidspunkt siddet i borgmesterstolen i fire år. Det lykkedes aldrig.

Et af mine største mål var at få brudt det borgerlige flertal, der var. Det lykkedes jo på det tidspunkt at få brudt til noget, der var lidt mere rødt og grønt. Ikke alt var godt, men noget af det var godt.

Robert Sørensen

– I 2013 stemte jeg på Peter Sørensen som borgmester, vist nok som den eneste, siger Robert Sørensen.

Efter valget i 2017 pegede han på Lisa Ward (S) som borgmester, der dog inden afstemningen havde forsøgt at give borgmesterposten til Dan Kornbek Christiansen (K) eller Flemming Ørhem (DF).

– Det er politik, når det er værst. Jeg vil aldrig stemme på en borgerlig borgmester, siger Robert Sørensen.

I 2018 gik han med i Samarbejdsgruppen, som med konservative Dan Kornbek Christiansen og det tidligere Venstre-medlem Lars Thomsen kaldte sig et tværpolitisk samarbejde.

– Et af mine største mål var at få brudt det borgerlige flertal, der var. Det lykkedes jo på det tidspunkt at få brudt til noget, der var lidt mere rødt og grønt. Ikke alt var godt, men noget af det var godt, siger han.

Flertallet stoppede dog efter et år, da Venstre og Socialdemokratiet indgik et samarbejde. Siden da har Robert Sørensen betraget Enhedslisten som en samarbejdende opposition.

– Det er jo Venstre og Socialdemokratiet, der sidder og aftaler, hvordan tingene skal være i Glostrup. Vi vil altid prøve at søge indflydelse. Hvis vi kan trække tingene i en rød og grøn retning, så vil vi gøre det. Vi har fået mange ting igennem i stedet for at sidde og surmule i et hjørne, siger han.

Søgte indflydelse

Som ene mand fra Enhedslisten i en kommunalbestyrelse præget af et borgerligt flertal, har Robert Sørensen altid vidst, at det ikke var store rød-grønne mærkesager, han kunne få igennem. Men han gik til forhandlingerne for at få så meget indflydelse som muligt. Et af eksemplerne på det, var aftalen om udvikling af Bymidten fra 2017.

– Lokal afledning af regnvand var en væsentlig ting, vi fik med. Derudover havde vi et ønske om at få gjort hele området med Jernbanevej og Glostrup Torv bilfrit, så man kan vende butikkerne i centeret rundt og få lavet en gågade på Jernbanevej. Så kan man få et område med butikker, cafeer og stemning. Det er også med i aftalen, men det kræver, at centeret og butiksejerne vil det. Hvis Glostrup Kommune vil, kan vi bygge ramper op og sætte flowet af mennesker i gang. De planer, der var om nogle meget høje huse, det fik vi bremset godt op. Der er ikke noget værre end en vindomsust plads, fordi man har bygget højt og tæt. Der er der ikke nogen, der gider tage ophold, siger han.

Robert Sørensen fortsatte efter Samarbejdsgruppens sammenbrud som formand for Børne- og Skoleudvalget, selvom han ikke altid havde et flertal for sine ideer.

– Det har været en meget speciel situation. Som udvalgsformand kan man ikke sidde et flertal overhørig, men man kan godt arbejde i en retning. Jeg har gjort meget ud af at vi alle sammen skal høres. Jeg har kunnet bidrage til lidt åbenhed i udvalget, hvor vi har haft en god debat om, hvilken retning området skal gå i, siger han.

Startede stor debat

Under kommunalvaget i 2017 var netop skolepolitikken nok det sørste emne. Venstre havde foreslået at omdanne Vestervangskolen til en ren udskolingsskole, hvilket gav meget debat. Da Robert Sørensen året efter blev formand for Børne- og Skoleudvalget, var det derfor også skolepolitikken, han satte fokus på.

– Da samarbejdsgruppen blev dannet, øjnede jeg en mulighed for at præge skolepolitikken til noget bedre, siger han.

Da samarbejdsgruppen blev dannet, øjnede jeg en mulighed for at præge skolepolitikken til noget bedre.

Robert Sørensen

Den mulighed opstod, da der i efteråret 2018 viste sig at være meget få ansøgninger til Vestervangskolen. Det betød, at kommunalbestyrelsen måtte fravige sit princip om højest 22 elever i klasserne og måtte give penge til at oprette et ekstra klasselokale på Skovvangskolen. Det var starten på en stor debat om fremtiden for Glostrup Skole.

– Jeg var rundt og snakke med lærere, pædagoger, elever og forældre om, hvad de havde af ønsker til Glostrup Skole. Jeg havde med hjælp fra administrationen lavet et kompromisforslag, hvor man lyttede meget til forældre, elever og medarbejdere, siger han.

I sidste ende var der dog ikke flertal for det forslag, han var kommet frem til. I stedet indgik Venstre og Socialdemokratiet en aftale, som også blev afslutningen på Samarbejdsgruppen.

– Jeg var ikke 100 procent enig i den aftale, derfor stemte jeg også imod den. Indskrivningen var den store forskel. Hvis den havde været anderledes, havde jeg nok stemt for den, siger han.

Han var utilfreds med, at forældrene får for stor indflydelse på, hvilken afdeling deres børn skal gå på.

– Der var også udbygningen af Ejbyskolen til 6. klasse og eliteklassen, som jeg ikke er enig i, siger han.

Samarbejdsgruppen gjorde Robert Sørensen til formand for Børne- og Skoleudvalget. En post han havde ind til sin afgang. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Lykkedes

Samlet set synes Robert Sørensen dog, at han lykkedes med missionen om at gøre Glostrup Skole bedre.

– Jeg er sikker på, at Glostrup Skole står et bedre sted, end den gjorde før valget i 2017. Det er noget af det, jeg vil se tilbage på, at jeg satte i gang, siger han.

Han er særligt stolt af de lokale råd, der er blevet oprettet.

– Det lokale engagement manglede lidt, fordi man havde lavet så stor en skole. Med oprettelsen af lokalråd, som er kommet rigtig godt fra start, har man fået en mere lokalt forankret indgang til skolen. Så kan forældre, medarbejdere, elever og ledere på for eksempel Søndervangskolen føle, at det de kommer med, er noget der bliver arbejdet med på Søndervangskolen. Det kan man med de lokale råd. Det kommer til at flytte Glostrup Skole rigtig meget, vi er jo ikke i mål endnu, siger han.

Derudover er han glad for, at Vestervangskolen er ved at få et bedre ry som profilskole med fokus på sundhed og bevægelse.

– Jeg har selv gået på Vestervangskolen fra 0. til 8. klasse. Jeg synes man taler Vestervangskolen for meget ned, men vi skal heller ikke være blinde, for der var nogle udfordringer på Vestervangskolen, som man skulle tage hånd om. Det er blevet gjort. Der er meget mere energi. Nu har man lavet profilen. Det, tror jeg på, kan vende Vestervangskolens lidt dårlige rygte, siger den tidligere udvalgsformand.

Fortsætter

Robert Sørensen er født og opvokset i Glostrup, så selvom han nu flytter, vil han fortsætte med at være aktiv i Enhedslisten i Glostrup. For når han gennem hele dette interview har sagt ’vi’ om de ting, som han har fået igennem, er det fordi, der er en gruppe bag ham, der har bidraget meget.

Jeg er sikker på, at Glostrup Skole står et bedre sted, end den gjorde før valget i 2017. Det er noget af det, jeg vil se tilbage på, at jeg satte i gang.

Robert Sørensen

– Jeg siger vi, fordi jeg havde en baggrundsgruppe bag mig. Det er der, vi laver det politiske arbejde og aftaler, hvad vi skulle gå med til og hvad vi ikke kan gå med til. Den baggrundsgruppe eksisterer stadig, så om det er mig eller Kirstina, som kommer ind i stedet for mig, det gør ikke den store forskel. Linjen bliver stadig den samme, for vi har stadig den samme baggrundsgruppe. Jeg vil også være der og hjælpe Kirstina i gang. Det vil ikke være mig, der sidder for bordenden, men jeg har nogle erfaringer, som jeg håber, man kan trække på. Jeg er født og opvokset i Glostrup, så selvfølgelig kan jeg ikke slippe det. Jeg har stadig et kæmpe hjerte for Glostrup, siger han.

Han håber, at Enhedslisten vil finde nogle gode kandidater frem til kommunalvalget.

– Nu må vi se, om vi stiller op. Vi skal bruge nogle gode kandidater, så hvis man har lyst til det, må man meget gerne melde sig under fanerne, siger han.

Og ligesom han startede interviewet med at sige, er han ikke i tvivl om, hvem han håber bliver borgmester.

– Jeg synes, Kasper Damsgaard (S) er et rigtig godt bud på en ny borgmester. Jeg har haft et rigtig godt samarbejde med Piet Papageorge (V), og han er en god fyr, men politisk er vi meget langt fra hinanden. Det er vi enige om at være, og så kan man snakke rigtig godt sammen. Enhedslisten er er rødt parti, vi kommer aldrig til at støtte en borgerlig borgmester, men vi kan forhåbentlig indgå aftaler med de borgerlige, siger han.

Ros hele vejen rundt

Under det sidste kommunalbestyrelsesmøde var der ros til Robert Sørensen fra både venner og fjender i kommunalbestyrelsen.

– Jeg vil gerne på Socialdemokratiets vegne takke Robert for de mange kræfter han har lagt i at gøre Glostrup til en bedre by at bo i. Du skal vide, du har oparbejdet en stor respekt i den socialdemokratiske gruppe for dit politiske håndværk. Du vil blive savnet både som person og som politiker, sagde Kasper Damsgaard (S).

– Jeg havde den store fornøjelse at blive valgt samtidig med dig og derfor være på Kattegatkursus sammen med dig for syv år siden. Det var starten på et politisk kollegaskab, men også et venskab. Heldigvis er vi ofte enige, men der er også ideologiske forskelle. Der har du være foregangsmand for at sikre, at vi godt kan være uenige på en ordentlig og respektfuld måde, sagde Piet Papageorge (V).

– Vi har opbygget et super venskab, der har involveret Brøndby IF. Min kone og jeg er glade for, at du viede os for et par år siden. Det skal du have tak for, det gjorde du super smukt, sagde Lars Thomsen (Bylisten).

– Vi kommer fra hver sin side af det politiske spektrum, så der er meget, vi ikke er enige om. Du har været et ordentligt menneske, du er en flink fyr og en god kollega. Det vil vi gerne takke dig for, sagde Flemming Ørhem (DF).

– Du er en der går efterbolden og ikke efter manden, sagde Dan Kornbek Christiansen.

Nyt medlem

  • Robert Sørensen erstattes i kommunalbestyrelsen af Kirstina Tranberg, der ved kommunalvalget i 2017 fik 85 personlige stemmer, mens Robert Sørensen fik 91. Hun overtager Robert Sørensens plads i Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.
  • Hans plads i Vækst- og Byudviklingsudvalget går til Torben Jensen (S), der samtid træder ud af Kultur- og Fritidsudvalget. Den plads overtager Søren Enemark (S), der til gengæld træder ud af Børne- og Skoleudvalget. Det giver lidt ekstra arbejde til Kasper Damsgaard (S), der får den ledige plads.
  • Børne- og Skoleudvalget vælger ny formand på sit møde 20. januar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top